Jak vybrat správnou mateřskou školu?

Jaká jsou kritéria výběru správné mateřské školky? Jak vybrat tu pravou, ve které by se dítěti líbilo? To jsou otázky, které řeší maminky, které se rozhodly své dítě zařadit do kolektivu jeho vrstevníků.

Jak vybrat správnou mateřskou školu?

Proč je tak důležité vybrat "tu správnou" mateřskou školu?
Jednoduše proto, že v ní dítě stráví podstatnou část dne, a to ve věku, kdy je velmi vnímavé, zvědavé a hodně se chce naučit. Je také velmi senzitivní a tak bychom si přáli, aby i lidé, s nimiž se setkává, byly k němu citliví, milí, měli ho rádi a podporovali ho v jeho růstu. A aby mu byly dobrým příkladem. "Paní učitelka" se stane jednou z nejdůležitějších osob v jeho životě. A jednoduše proto, že pro naše dítě chceme to nejlepší ... Neexistuje nějaký osvědčený recept na výběr školky. Ale existuje více faktorů, které je dobré při výběru zvážit.

Dnes existují soukromé a státní mateřské školy
Soukromá mateřská škola je pro mnohé jakousi zárukou kvality (není to však vždy tak), je třeba si uvědomit, že jsou často podstatně dražší než státní, takže i vaše finanční situace ovlivní váš výběr. A je pravděpodobné, že ji nebudete mít hned vedle domu a možná budete muset do ní s dítětem déle cestovat. Pokud jste se rozhodli pro soukromou mateřskou školu, podrobně si zjistěte, v čem jsou její služby nadstandardní. Mnohé nabízejí výuku jednoho nebo dvou cizích jazyků, plavání, různé kroužky a podobně. I mnoho státních mateřských škol nabízí různé doplňkové aktivity (cizí jazyky, různé kroužky, navštěvování sauny a různé kurzy - plavecký, základy bruslení atd.., něco v ceně, něco za poplatek). Kromě toho oba druhy mateřských škol nabízejí i jiné akce: školky v přírodě, výlety, návštěvy divadel a organizování představení pro děti - i to by mělo váš výběr ovlivnit. Když si vyberete státní mateřskou školu, nezapomeňte se zeptat, jaké jsou další poplatky kromě základního měsíčního poplatku, jak často se vybírají, kolik a nač budou peníze použity. Většinou jsou to peníze na nákup hraček, pomůcek a podobně.

Nástup do školky je pro malého človíčka velkou změnou
Přichází do nového, neznámého prostředí, mezi cizí lidi, bude se ocitat v dosud nepoznaných situacích. Proto je důležité, jakým způsobem se tento přechod děje. A závisí na konkrétní školce, jak vám s ním pomůže. Při zápisu se můžete informovat, jakou formou má ta která konkrétní MŠ pomáhat dětem při nástupu. Často je to jen otázka dohody a ochoty personálu s vámi spolupracovat. Jelikož celá tato situace je pro většinu dětí velkou zátěží, měli bychom se my, dospělí snažit co nejvíce jim to ulehčit. Je ideální, když se tento přechod děje postupně - z hlediska času, tak odloučenosti od matky. Tedy první dny by pobyt měl být kratší a pokud je to možné i za přítomnosti matky nebo jiné blízké osoby, která sice bude jen pozorovatelem, ale dítě se v její přítomnosti bude cítit bezpečněji. Jak dlouho má takový postupný nácvik trvat, je individuální.

Je velkou výhodou, pokud máte ve školce nějakého známého člověka
ať už je to paní uklízečka nebo teta kuchařka ze sousedního vchodu, kterou vaše dítě zná a která se za něj určitě ve školce přimluví. Děťátko tak bude mít pocit, že tam není takové opuštěné, že má nablízku známého člověka, na kterého se v případě potřeby může obrátit.

Vzdálenost od bydliště patří k důležitému faktoru při výběru
Většinou se nabízí řešení, že zapíšeme dítě do školky, která je k nám nejblíže. Určitě je to velká výhoda, ale je třeba zvážit, zda nám školka vyhovuje i z jiných stránek.

Je dobré si všimnout i celkové umístění areálu MŠ
Jestli se nenachází u rušné silnice, zda má prostorný dvůr na hraní s dostatkem zeleně a dobře vybaveným hřištěm apod. Věnujte pozornost tomu, jak je vybavený interiér. Nezáleží jen na opotřebovanosti nábytku a množství hraček, ale i na výzdobě. Zda je pestrá, aktuální, podnětná, dělaná s citem a fantazií, jestli nástěnky zdobí čerstvé práce dětí. Cítíte se útulně a vítáni? Mají televizor a video? To je fajn, ale jejich díváním by děti svůj čas ve školce rozhodně trávit neměly!Takové školce, ve které nedokáží zabavit děti podnětnějším způsobem, byste se měli vyhnout.

Zkuste se projít s vaším děťátkem kolem školky
v době, kdy jsou děti venku na dvoře, a pozorujte, co se tam děje - zda se učitelky dětem dostatečně věnují, vymýšlejí pro ně různé hry a zapojují je do činnosti. Zda jsou děti uvolněné a veselé. Jednoduché a osvědčené je zeptat se kamarádek, maminek z pískoviště a známých, kteří tam vodí své děti, jak jsou se školkou spokojeni, jaké jsou tam zvyky a co jim nevyhovuje.

Všimněte si, jak se chová personál v kontaktu s vámi
- ať jsou tam lidé vstřícní, srdeční, ochotní odpovídat vám na otázky. Nejlépe to zjistíte v rozhovoru. Nebojte se klást ředitelce a vaší budoucí paní učitelce otázky - zeptejte se na čas provozu MŠ, jaký je denní program (v dobré školce by měl být zobrazen na nástěnce, tak i rozvrh témat na jednotlivé dny), jaké tu vaří jídla, zda vyžadují od dětí, aby snědli vše, aby odpoledne všechny odpočívali a podobně. Promluvte si s nimi o některých problémech vašeho dítěte - např.. pokud se pomočuje ve spánku - zjistěte, zda jsou ochotni dávat mu na odpolední spánek plenu. Jedním z nejdůležitějších prostředků výchovy je pochvala, a pak o něco méně důležitý, ale u nás stále často používáný, je trest. Při rozhovorech se známými i učiteli se zajímejte, jak často ve vaší vyhlédnuté školce děti chválí, jakým způsobem a proč. Jak děti trestají a za jaké přestupky, jak řeší konfliktní situace mezi dětmi. Zvažte, zda je přístup personálu shodný s vašimi představami o výchově nebo ne. Možná se vám zdá neobvyklé klást personálu vůbec nějaké otázky. A možná se to bude zdát neobvyklé i personálu. Přesto nasbírejte odvahu a začněte i takto narušovat vžité stereotypy v naší společnosti. MŠ je instituce, která je zde pro vaše dítě, a určitě byste si přáli, aby čas v ní strávilo příjemně, aby se do ní těšilo, aby si oblíbilo lidi, které tam bude potkávat. Určitě v průběhu rozhovoru vycítíte, jestli jsou tam lidé, kterým můžete plně důvěřovat.