Jak vypadají vaše vlasy? Šedé mohou znamenat zvýšené riziko infarktu!

Šedivějí vám vlasy? A není na to moc brzy? Předčasné šedivění vlasů, to neznamená jen povel k návštěvě kadeřníka, ale také praktického lékaře, který může odhalit i selhávání kardio-vaskulárního systému.

Jak vypadají vaše vlasy? Šedé mohou znamenat zvýšené riziko infarktu!

Předčasné šedivění
Předčasné šedivění vlasů nemusí být pouze chybičkou krásy. Přibývající šediny dokáží rozladit každého. Nejnovější výzkum navíc naznačuje, že to, kdy začneme šedivět, se týká i kondice našeho zdraví. Vlasy pacienta by vedle jiných rizikových faktoreů mohly lékaře upozornit na to, že je nutné začít s preventivními opatřeními proti selhání srdce.

Podobnost čistě nenáhodná
Souvislost mezi zdravými srdečními tepnami a šedivěním vlasů zkoumali na univerzitě v Káhiře. Nestudovali ji náhodou. Šedivění vlasů a onemocnění srdečních tepen provází mnoho podobných molekulárních mechanismů, jako jsou změny na DNA, oxidační stres, zánět, hormonální změny a buněčné poškození.

Šedovlasí v ohrožení
Zmíněného výzkumu se zúčastnilo více než 500 dobrovolníků, kteří byli rozděleni na skupiny podle stupně šedi jejich vlasů. Muži z první skupiny, kteří neměli žádné šedé vlasy byly ohodnoceni jednotkou a tak postupně to šlo až po pátou skupinu, v níž dostali celkem šedovlasí muži pětku. Ukázalo se, že muži ohodnocení trojkou až pětkou měli častěji poškozené srdeční tepny, a to i po zohlednění věku. Rovněž více z nich mělo zvýšený krevní tlak, jakož i abnormální hladiny tuků, přičemž všechny tyto faktory se spojují s ischemickou chorobou srdeční.

Jednoduchý test
Vědci chtějí svůj výzkum aplikovat i na větším vzorku a rádi by ho zopakovali i u žen. Pokud se jejich zjištění potvrdí, lékaři by dostali velmi jednoduchou pomůcku na to, aby na první pohled rozeznali, zda jejich pacient nemá zvýšené riziko koronárního onemocnění srdce. Bělovlasí čtyřicátník by tak okamžitě vzbudil podezření a bez doporučení lékaře, jak si ochránit své srdce, by z ordinace zřejmě neodešel.

Zabiják číslo jedna
Koronární nebo ischemická choroba srdeční je celosvětově hlavní příčinou úmrtí. Na stěnách srdečních tepen se při ní vytvářejí tukové usazeniny, které omezují proudění krve, což může v konečném důsledku způsobit až srdeční infarkt. Problémem bývá, že infarkt často přichází náhle, přičemž do té doby pacient nemusí pociťovat výraznější obtíže, které by mu naznačily, že má vážný zdravotní problém.
 

Autor: Lenka Kostková