Jak vytvořit tréninkový plán na rozvoj výbušné síly?

Výbušná síla je charakterizována jako překonávání odporu v co nejkratším čase. Výbušná síla je rozhodující v celé řadě sportů a sportovních disciplín od atletiky počínaje až po úpolové sporty konče. V první části tréninkového plánu na rozvoj výbušné síly se zaměříme na rozvoj síly dolních končetin a popíšeme si základní cvičení pomocí kterých se výbušná síla získává.

Jak vytvořit tréninkový plán na rozvoj výbušné síly?

Příklady

Mezi základní cvičení na rozvoj výbušnosti zařazujeme většinu odrazových cvičení, ať už z vlastní hmotností zátěže nebo s doplňkovou zátěží. Mohou to být různé poskoky, výskoky, přeskoky, násobené odrazy, ale i různé posilovací a rychlostní cvičení.

Cvičení / Objem
Trh / 4 x 8-12
Dřep s výskokem / 4 x 10-16
Výstupy na lavičku / 4 x 12
Ze stojí spojných výpady  4 x 12
Přeskoky ve výpadu / 4 x 10-16
Kotníkové odrazy / 4 x 12-18
Výskoky po seskoku z vyvýšeného místa / 4 x 6-10
Násobené odrazy / 4 x 10-14

Cvičení / Objem
Přemístění / 4 x 8-12
Podřepy s výskokem / 4 x 10-14
Výskoky ze sedu na lavičce / 4 x 8-12
Výpony na lavičku / 4 x 8-12
Výskoky z chodidel na místě / 4 x 10-16
Odrazy na pravé a levé noze / 4 x 10
Seskok z vyvýšeného místa se zastavením / 4 x 6-10
Desetiskok / 4x

Trh a přemístění

Ovlivňují rozvoj výbušné síly největších svalových skupin dolních končetin. Tvoří základní cvičení při rozvoji dané síly a také vytvářejí předpoklady pro rozvoj ostatních svalových skupin trupu a horních končetin. Jsou to jakási komplexní cvičení, která jsou v rozvoji výbušné síly rozhodujícím kritériem posuzování rozvoje této schopnosti.

Podřepy a dřepy s výskokem

Tvoří základní cvičení, které slouží na rozvoj výbušné síly především svalů stehna a které jsou součástí přípravy všech sportovců rychlostně - silových disciplín. Kotníkové odrazy, odrazy na pravé a levé noze, výskoky z chodidel na místě a ostatní zmíněné odrazy -jsou speciální cvičení ze zásobníku odrazných cvičení, která přímo nebo nepřímo podporují rozvoj výbušnosti hlavně ve skokanských disciplínách.

Seskoky z vyvýšeného a na vyvýšené místo

Je to speciální druh pohybové činnosti, která zajišťuje pomocí překonávání maximálního odporu, vynikající rozvoj výbušnosti dolních končetin. Tyto dva soubory pohybových cvičení je třeba absolvovat v jednom týdenním cyklu, který je doplněn dalšími pohybovými prostředky, které vyžadují specializace toho, kterého jedince. V průběhu několika měsíců se úroveň výbušné síly zvýší a podnítí rozvoj ostatních typů síly jako absolutní nebo relativní síla.

Autor: Martina Dvořáková