Jak vzniká obezita a co je klíčem ke zdravému hubnutí?

Proč vlastně vzniká obezita? Obezita vzniká interakcí genetických a vnějších faktorů. U žen je z tohoto pohledu nebezpečné období těhotenství a po něm, období přechodu, u dívek dospívání, všeobecně pak stresové faktory a období, když se snižuje pohybová aktivita - nástup do zaměstnání, založení rodiny, rodinné či pracovní problémy, ukončení sportovní činnosti, odchod do důchodu a podobně.

Pokud se ručička na váze při hubnutí zastaví na delší dobu, příčinu je třeba hledat ve skladbě jídelníčku

Pokud jste se se svou nadváhou rozhodli něco udělat a začali jste střídmější jíst či více cvičit, ale váha se nehýbe, může to mít několik příčin. Podle odborných lékařů  bývá nejčastějším důvodem stagnaci váhy nesprávně nastavená dieta. Hubnutí po" domácku " většinou znamená zmenšení porcí, vynechání polévek, chleba nebo večeře. Tato metoda může jistý čas fungovat, ne však dlouhodobě. Je důležité uvědomit si, že tělo se během redukce váhy mění a spolu sním i jeho nároky na redukci. To, co stačilo na začátku, je najednou málo. Tělo vyžaduje nejen zmenšení porcí, ale i změnu skladby jídel s obsahem potřebných živin. Nesprávná dieta může způsobovat i zadržování vody v těle či problémy s vyprazdňováním. Správný výběr potravin a správný pohybový režim jsou klíčem k úspěchu.

Což pomáhá v boji s nadváhou a jak změnit stravovací návyky?
Zastavení hubnutí či dokonce nárůst váhy často způsobují hormonální změny zejména v období vrcholu ovulace a v menstruaci. Nárůst hmotnosti v tomto období o jeden až dva kilogramy není ničím výjimečným a je způsoben zejména zvýšeným zadržováním vody. Proto se nenechte vyvést z rovnováhy, je to běžný proces.
I na stres lidé reagují různě, a to buď úbytkem, nebo naopak nárůstem váhy. Ti, kterým stres nedovoluje jíst, hubnou, druhá skupina své vyčerpání kompenzuje nadměrným příjmem potravy a sladkostí. Dlouhodobý stres bez kompenzace a ustálení hladiny stresových hormonů však poškozuje zdraví každého. Díky němu se zvyšuje pravděpodobnost onemocnění cukrovkou či obezitu.

Doporučuje se, pokud nevíte,jak pohnout s ručičkou na váze, zkuste více relaxovat a častěji si odpočinout i po dobu pracovního dne. Alespoň na pár minut. A ještě jedna rada: nejezte ve stresu a v časové tísni. Na každé jídlo si najděte dostatek času.

Řešení existuje i v situaci, když neděláte žádné chyby ve stravovaní, ale  přece se váha nehýbe. Příčinou může být nadměrné nebo nevhodné cvičení. Při redukční dietě je ideální věnovat se aerobnímu sportu dva-až třikrát do týdne během 45 až 60 minut. Každodenní náročný trénink či posilování s činkami mohou vést ke zvýšenému apetitu, ale i k nárůstu svaloviny a zmohutnění postavy. Pokud se ručička na váze zastaví na delší dobu, příčinu je třeba hledat ve skladbě jídelníčku.

Zastavení poklesu hmotnosti však může být i znakem onemocnění
jako například hypofunkce štítné žlázy či inzulinová rezistence, proto tento fakt není třeba  podceňovat.

O obezitě ve zkratce
Obezita je chronické onemocnění charakterizované zvýšením zásob tělesného tuku. Břišní obezita je spojená s metabolickými a kardiovaskulárními chorobami, často sdruženými do metabolického syndromu. Abdominální obezita je definována obvodem pasu> 88 cm u netěhotných žen a> 102 cm u mužů. Tato kritéria byla vytvořena pro naši populaci: pro jiné etnické skupiny mohou platit jiná kritéria abdominální obezita se také nazývá viscerální, tvaru jablka, nebo obezita horní části těla 30 až 80 procent dospělé populace v Evropě má nadváhu (BMI více než 25) obezitou (BMI více než 30) je postižena více než třetina dospělé populace odhaduje se, že téměř 400 miliónů dospělých trpí nadváhou a asi 130 miliónů je obézních.

Dětská obezita
představuje akutní zdravotní krizi, protože nadváhou trpí asi 20 procent dětí a asi třetina z nich je obézní.

Rozdělení obezity:
primární obezita se vyskytuje izolovaně (tj. bez postižení jiných rodinných příslušníků), příčina je neznámá
sekundární obezita: vzniká následkem geneticky podmíněné náchylnosti nebo pod vlivem některých léků
androidní typ, tj. typicky mužský typ obezity, s nahromaděním tuku v oblasti břicha
gynoidní typ, čili typicky ženský typ obezity, s nahromaděním tuku v oblasti zadku a stehen

Nejčastěji používané kritérium hodnocení obezity je body mass index-BMI:
BMI do 25 - normální hmotnost
BMI 25 až 30 - nadměrná hmotnost
BMI 30 až 35 - I. stupeň obezity
BMI 35 až 40 - II. stupeň obezity
BMI nad 40 - III. stupeň obezity (morbidní obezita)