Jak vzniká obezita a co je klíčem ke zdravému hubnutí?

Proč vlastně vzniká obezita? Obezita vzniká interakcí genetických a vnějších faktorů. U žen je z tohoto pohledu nebezpečné období těhotenství a po něm, období přechodu, u dívek dospívání, všeobecně pak stresové faktory a období, když se snižuje pohybová aktivita - nástup do zaměstnání, založení rodiny, rodinné či pracovní problémy, ukončení sportovní činnosti, odchod do důchodu a podobně.

Jak vzniká obezita a co je klíčem ke zdravému hubnutí?

Pokud se ručička na váze při hubnutí zastaví na delší dobu, příčinu je třeba hledat ve skladbě jídelníčku

Pokud jste se se svou nadváhou rozhodli něco udělat a začali jste střídmější jíst či více cvičit, ale váha se nehýbe, může to mít několik příčin. Podle odborných lékařů  bývá nejčastějším důvodem stagnaci váhy nesprávně nastavená dieta. Hubnutí po" domácku " většinou znamená zmenšení porcí, vynechání polévek, chleba nebo večeře. Tato metoda může jistý čas fungovat, ne však dlouhodobě. Je důležité uvědomit si, že tělo se během redukce váhy mění a spolu sním i jeho nároky na redukci. To, co stačilo na začátku, je najednou málo. Tělo vyžaduje nejen zmenšení porcí, ale i změnu skladby jídel s obsahem potřebných živin. Nesprávná dieta může způsobovat i zadržování vody v těle či problémy s vyprazdňováním. Správný výběr potravin a správný pohybový režim jsou klíčem k úspěchu.

Což pomáhá v boji s nadváhou a jak změnit stravovací návyky?
Zastavení hubnutí či dokonce nárůst váhy často způsobují hormonální změny zejména v období vrcholu ovulace a v menstruaci. Nárůst hmotnosti v tomto období o jeden až dva kilogramy není ničím výjimečným a je způsoben zejména zvýšeným zadržováním vody. Proto se nenechte vyvést z rovnováhy, je to běžný proces.
I na stres lidé reagují různě, a to buď úbytkem, nebo naopak nárůstem váhy. Ti, kterým stres nedovoluje jíst, hubnou, druhá skupina své vyčerpání kompenzuje nadměrným příjmem potravy a sladkostí. Dlouhodobý stres bez kompenzace a ustálení hladiny stresových hormonů však poškozuje zdraví každého. Díky němu se zvyšuje pravděpodobnost onemocnění cukrovkou či obezitu.

Doporučuje se, pokud nevíte,jak pohnout s ručičkou na váze, zkuste více relaxovat a častěji si odpočinout i po dobu pracovního dne. Alespoň na pár minut. A ještě jedna rada: nejezte ve stresu a v časové tísni. Na každé jídlo si najděte dostatek času.

Řešení existuje i v situaci, když neděláte žádné chyby ve stravovaní, ale  přece se váha nehýbe. Příčinou může být nadměrné nebo nevhodné cvičení. Při redukční dietě je ideální věnovat se aerobnímu sportu dva-až třikrát do týdne během 45 až 60 minut. Každodenní náročný trénink či posilování s činkami mohou vést ke zvýšenému apetitu, ale i k nárůstu svaloviny a zmohutnění postavy. Pokud se ručička na váze zastaví na delší dobu, příčinu je třeba hledat ve skladbě jídelníčku.

Zastavení poklesu hmotnosti však může být i znakem onemocnění
jako například hypofunkce štítné žlázy či inzulinová rezistence, proto tento fakt není třeba  podceňovat.

O obezitě ve zkratce
Obezita je chronické onemocnění charakterizované zvýšením zásob tělesného tuku. Břišní obezita je spojená s metabolickými a kardiovaskulárními chorobami, často sdruženými do metabolického syndromu. Abdominální obezita je definována obvodem pasu> 88 cm u netěhotných žen a> 102 cm u mužů. Tato kritéria byla vytvořena pro naši populaci: pro jiné etnické skupiny mohou platit jiná kritéria abdominální obezita se také nazývá viscerální, tvaru jablka, nebo obezita horní části těla 30 až 80 procent dospělé populace v Evropě má nadváhu (BMI více než 25) obezitou (BMI více než 30) je postižena více než třetina dospělé populace odhaduje se, že téměř 400 miliónů dospělých trpí nadváhou a asi 130 miliónů je obézních.

Dětská obezita
představuje akutní zdravotní krizi, protože nadváhou trpí asi 20 procent dětí a asi třetina z nich je obézní.

Rozdělení obezity:
primární obezita se vyskytuje izolovaně (tj. bez postižení jiných rodinných příslušníků), příčina je neznámá
sekundární obezita: vzniká následkem geneticky podmíněné náchylnosti nebo pod vlivem některých léků
androidní typ, tj. typicky mužský typ obezity, s nahromaděním tuku v oblasti břicha
gynoidní typ, čili typicky ženský typ obezity, s nahromaděním tuku v oblasti zadku a stehen

Nejčastěji používané kritérium hodnocení obezity je body mass index-BMI:
BMI do 25 - normální hmotnost
BMI 25 až 30 - nadměrná hmotnost
BMI 30 až 35 - I. stupeň obezity
BMI 35 až 40 - II. stupeň obezity
BMI nad 40 - III. stupeň obezity (morbidní obezita)
 

Autor: Lenka Kostková