Jak zdravě relaxovat?

Odpočinek je nesmírně důležitá část našeho rytmu. Pro naše zdraví je stejně důležitý jako práce a aktivita. Během odpočinku doplňujeme síly, vynaložené předešlou aktivitou. Je jedno, zda se jedná o fyzickou nebo psychickou práci, odpočinek by měl následovat. Během odpočinku se obnovuje naše energie. Naše tělo bez přiměřeného odpočinku nemůže správně fungovat. Mezi aktivitou a relaxací by měla být dodržena rovnováha, pokud si chceme zachovat zdraví.

Jak zdravě relaxovat?

Ukažme si to na srdci
Srdce je v podstatě sval. Během dne provede obrovské množství práce, při každém stažení jím proudí krev. Na první pohled se zdá, že srdce neodpočívá, ale naopak, po každém stažení - systole - následuje diastola - kratičké období odpočinku. Stažení trvá asi jednu desetinu sekundy, uvolnění asi devět desetin sekundy. Tedy odpočinek srdce je asi 9:1.

Naučit se odpočívat
Lidé, kteří mají příliš hektickou a stresující práci, nebo lidé s více zaměstnáními často zjišťují, že už odpočívat ani neumí. Totéž platí i o mnoha ženách, zejména zaměstnaných. Když přijdou z práce domů, říkají, že jdou do druhé směny. Je to tak, i když se nad tím často usmíváme. A když vám náhodou zůstane chvilka volna, místo, abyste si ji užili, jste z toho nervózní. Nevíte, co s tím časem. Toto byl hlavní důvod, proč se například zkrátila týdenní pracovní doba. Příliš dlouhý pracovní čas lidí příliš zatěžoval, což vedlo k častým absencím a nekvalitní práci. Je zjištěno, že pokud si čas umíte efektivně zorganizovat, za mnohem kratší čas provedete stejné množství práce. Zbytek času můžete relaxovat.

Jak relaxovat?
• Udělejte si čas na odpočinek a uvolnění. Přiměřený odpočinek je nezbytný pro zdraví a znovunabytí energie.
• Změřte si své pracovní tempo. Nepokoušejte se dělat víc, než stačí udělat jeden člověk. Nevystavujte se pracovnímu zatížení nad svou kapacitu .
• Zdokonalujte si svoji kvalifikaci praxí a odborným školením.
• Naučte se relaxovat při práci. Relaxace zvyšuje výkonnost.
• Dopřejte si po každých dvou hodinách práce pětiminutovou přestávku. Při sedavém zaměstnání pomáhá rychlá chůze.
• Plánujte si čas pro svou rodinu a přátele.
• Dovolenou, byť krátkodobou, si plánujte po pololetí.
• Vydělte si jeden den v týdnu na odpočinek a rozjímání.
• Zvykněte si pravidelně cvičit.
• Pokud máte sedavé zaměstnání, ve zbývajícím čase se věnujte raději pohybovým aktivitám, lidé s těžkou fyzickou prací by si měli vybrat relax ve formě masáží, čtení, i procházky v přírodě.

Únava -  rozlišujeme tři druhy únavy
• První se nazývá toxická únava. Tato únava nás provází zpravidla během chorob. Proto je třeba čas léčení strávit na lůžku a odpočívat.
• Hypertonická únava je důsledkem přílišného duševního nebo emočního zatížení bez přiměřeného odpočinku. Léčení je pohyb. Tělesný pohyb v tomto případě přináší odpočinek, váš mozek tehdy odpočívá, do těla se vyplavují endorfiny, důležité pro pocit vyrovnanosti a pocitu štěstí.
• Hypotonická únava je způsobena dlouhou tělesnou činností. Svaly i další části pohybového aparátu jsou unavené po příliš často se opakující činnosti. Prvním příznakem je ztráta výkonnosti. Každé fyzické zatížení potřebuje následně adekvátní odpočinek, například spánek.