Jaká je motivace a cíl kulturistiky?

Motivace a cíle kulturistiky určují v tomto sportovním odvětví způsob tréninku, ve kterém dominuje rozvoj vytrvalostní síly, sloužící na rozvoj svalů a tím i pro formování postavy. Neexistuje žádný tajemný, snadný a rychlý způsob pro rozvoj svalů. Tak jako v každém sportu to je postupný a dlouhotrvající proces rozvoje příslušných funkčních schopností organismu.

Jaká je motivace a cíl kulturistiky?

Trénink se závažími je samozřejmě nejrychlejší a nejúčinnější způsob rozvoje svalových skupin, ale metabolický proces, který podporuje rozvoj svalstva, může probíhat pouze určitou rychlostí i při nejdokonalejším způsobu tréninku. Tím je také dána jediná možnost, jak zasahovat do posloupnosti tréninkového procesu: "Použít tréninkovou metodu, která bude pro danou oblast rozvoje nejúčinnější s minimální časovou ztrátou". 
K vypracování dokonalé tréninkové metody pro každý stupeň svalového rozvoje je třeba aplikovat příslušné principy z kulturistického systému svalového rozvoje. Tento systém byl vytvořen za dlouhé období, které znamenalo intenzivní studium, výzkum, pokusy a aplikace praktických poznatků. Každý nový poznatek znamenal vznik nového principu a obohacení celého systému. Principy kulturistického tréninku jsou založeny na hlubokých vědeckých znalostech anatomie, fyziologie, kinetiky svalů a dietetiky, a jsou určeny pro každého, kdo se věnuje kterémukoli odvětví kulturistiky.

Zohledňují dále všechny individuální vlastnosti i potřeby, které jsou přizpůsobitelné, protože berou v úvahu fakt, že není dvou jedinců, kteří mají: 

- Stejnou tělesnou strukturu, 
- Stejný přístup k tréninku, 
- Stejné osobní vlastnosti, 
- Stejný svalový metabolismus. 

Systémy kulturistického tréninku jsou nejen přizpůsobivé, ale dávají možnost každému typu kulturisty vypracovat a upravit metodu, která ovlivní optimálně jeho požadavky. Jsou rozdíly ve svalové síle a rychlosti růstu svalů u každého kulturisty. Dokonce ani jednotlivé svalové skupiny nereagují stejně na totéž cvičení u téhož jednotlivce. 
Tak, jako může některý sval růst rychleji, jiný sval může pokulhávat v rozvoji i při stejném dávkování tréninkové práce. Každý specifický problém při kulturistickém tréninkovém procesu je zohledněn v některém principu a kompletní systém bere v úvahu každý jednotlivý faktor, který může mít i ten nejmenší účinek na svalový rozvoj, nebo sebemenší důležitost ve vlivu na zdokonalení tréninkového efektu. 
Neexistuje kulturista, který by se v určitém stupni tréninkového procesu nedostal do váznoucí bodu, který znamená přešlapování na místě. Metodika kulturistického přístupu obsahuje tak širokou škálu různorodých principů a postupů, že se vždy najdou některé, které pomohou při řešení vzniklých problémů.

Autor: Lenka Kostková