Jaká je podstata a projevy únavy?

Únava je fyziologický proces vznikající při činnosti. Nutí člověka zmírnit nebo přerušit činnost dříve, než dojde k ohrožení jeho zdraví. Únava je přirozeným důsledkem každé dostatečně intenzivní a dost dlouho trvající činnosti. Při statickém úsilí se objevuje spíše jako při dynamické práci. Únava vzniká při činnosti v důsledku nastupujícího útlumu nervového systému centrálního i periferního. Frekvence motorických impulsů z mozkové kůry se snižuje.

Jaká je podstata a projevy únavy?

Vznik

Vznik únavy nervového systému podporují metabolity pracujících svalů, zejména kyselina mléčná. Lokálně v pracujících svalech hraje významnou roli i vyčerpávání energetických zásob v pracujících svalových buňkách.

Objektivní únava

Objektivní únava se vyvíjí postupně v průběhu výkonu. U unaveného sportovce klesá výkon ve všech složkách. Zhoršuje se přesnost a koordinace pohybů, prodlužuje se reakční doba, smyslové vnímání se oslabuje, klesá rychlost a síla pohybů, pohyby ztrácejí na živosti, stávají se pomalejšími méně účelnými, provádějí se i vedlejší nepotřebné pohyby. Zhoršuje se rozhodnost, přizpůsobivost k novým situacím, klesá disciplinovanost a kontrola chování. Na tváři se objevují typické příznaky - scvrklá čelo, pootevřená ústa, pokleslé ústní koutky. Dýchání je mělké, rychlé, namáhavé. Kůže nejprve zčervená, zpotí se, později až bledne. V extrémních případech dostává až modravý nádech.

Pocit únavy

Objektivní únava a pocit únavy jsou dvě stránky jedné věci. Subjektivní pocit únavy se objevuje po určitém množství vykonané práce. Zpočátku sportovec cítí zvýšenou námahu a napětí v nejvíce zatěžovaných svalech (lokální únava). Ve výkonu může pokračovat pouze zvýšeným úsilím. Postupně se však pocit únavy šíří na celé tělo. Sportovec nedokáže udržet tempo práce, zpomaluje, až případně přerušuje činnost (celková únava). Pocit únavy neodpovídá vždy objektivnímu stádiu únavy. Mnohé vnější i vnitřní okolnosti mohou pocit únavy zesílit nebo zeslabit. Významně se zde uplatňuje postoj sportovce k výkonu, motivace výkonu a příznivé nebo nepříznivé vnější okolnosti.

Vyčerpanost

Dalším projevem únavy je vyčerpanost. Vyčerpanost znamená velmi vysoký stupeň fyziologické únavy, která se projevuje ještě výraznějšími znaky. Může se vyskytnout zejména při sportovních výkonech v nepříznivých podmínkách, při častých soutěžích a pod. Odpočinkem se rychle odstraňuje.

Akutní únava

Únava která se objevuje po jednotlivém sportovním výkonu se označuje jako akutní únava. Chronická únava vznikající po několikatýdenním soustavném velkém zatěžování má zvláštní označení jako přetrénovanost. Tento stav organismu představuje nejvyšší možní stupeň únavy, který se vhodným regeneračním režimem dá odstranit. V tělesné výchově a ve sportu se vyskytuje hlavně únava fyzická nebo svalová. U intenzivně trénujících vrcholových sportovců se však může vyskytnout, podobně jako například v zaměstnání, i únava psychická nebo nervová. Ta je však zahrnuta do komplexu projevů přetrénovanosti. Únava ve velké míře podporuje vznik úrazů při sportu a proto vhodná regenerace a úprava tréninkových metod.