Jaké je rozdělení drog?

Drogy všechny látky, které ovlivňují tělesné a psychické funkce (chování, vnímání, vědomí, city, myšlení atd.).

Jaké je rozdělení drog?

Tabák

Kuřáci vdechují jedovaté látky, jako je dehet, nikotin a oxid uhelnatý. Oxid uhelnatý je jedovatý plyn a dýchají ho i nekuřáci, kteří jsou v zakouřeném prostředí. Škodlivé působení tabáku je dlouhodobé. Může trvat i několik desetiletí, než se projeví jeho účinky. Kouření je příčinou srdečních chorob, rakoviny, mozkových příhod či bronchitidy. I kouření vyvolává abstinenční syndrom.

Alkohol

Alkohol účinkuje ihned. Krátce po jeho požití se člověk cítí veselý a hovorný. Pokud v pití pokračuje, dostane se do stádia opilosti. Způsobuje svalovou ochablost, která zasahuje i srdce. Jsou viditelné i změny v chování - netrpělivost a agresivita.
Dlouhodobá konzumace alkoholu přináší rizika jako tvrdnutí jater, rakovina úst a jícnu, chronické onemocnění žaludku, chudokrevnost, podvýživa. V duševní oblasti alkoholici ztrácejí paměť, mají halucinace a trpí degenerativní demencí. Na argument "střídmé pití není na škodu" třeba dodat, že každý alkoholik začíná pít "jen trochu".

Amfetaminy

Jsou látky, které lidé užívají proto, aby déle vydrželi svěží. Podávají se většinou v tabletách. Po požití této látky má člověk pocity euforie a sebejistoty. Po jejím vyprchání přijde na řadu strach, úzkost, podrážděnost. Závislost se získává velmi snadno. Při intoxikaci mohou nastat halucinace.

Kokain

Nejčastěji se vdechuje nosem. Aplikuje se i intravenózně, nebo se kouří. Má podobné účinky jako amfetaminy. Halucinace má člověk mnohem dříve. V jeho opojení hrozí nehody a sebevraždy.

Extáze

Je syntetická droga, která má podobné vlastnosti jako amfetaminy. Podává se v tabletách. Má nebezpečné vedlejší účinky - potíže se svalovou koordinací, rozplynutí vidění, zimomřivost. Hlavním rizikem je působení na nervový systém. Při pravidelném užívání může vyvolat vážné psychické poruchy.

Pervitin

Po marihuaně asi druhá nejrozšířenější tvrdá droga. Vyrábí se z amfetaminu
nebo efedrinu. Po jeho požití cítí dotyčný velkou sílu, větší schopnosti, necítí potřebu spánku. Nejčastěji se vdechuje nosem. Je to vysoce návyková látka, která rozsáhle poškozuje psychiku, vyvolává psychózy a paranoiu.

LSD

Je to halucinogenní látka, která vytváří v mysli člověka neskutečné obrazy a mění jeho vnímání. Obsah halucinací mění podle stavu vědomí a situace, v níž se narkoman nachází. Pod vlivem této drogy jsou utlumeny duševní schopnosti a reflexy.

Marihuana

Míchá se s tabákem a kouří se v cigaretách, kterým se lidově říká "jointy". Také se nabízí ve formě čokoládových bonbónů. Účinkuje rychle. Kuřáci jsou hovorní, uvolnění. Pravidelné kouření ovlivňuje některé duševní funkce, čímž se zhoršuje paměť, schopnost přemýšlet a řešit problémy. Kouření marihuany je více karcinogenní, než kouření běžného tabáku. Současně se potvrdilo, že 90% uživatelů heroinu a jiných "tvrdých" drog začalo trávou.

Heroin

Získává se z opia. Je to vysoce návyková látka, člověk se stane rychle závislým. Pro získání další dávky neváhají krást ani vraždit. Po užití drogy se toxikoman cítí několik hodin uvolněně. Pak nastanou bolesti svalstva, pot, třes, teplota a nevolnost.

Autor: Martina Dvořáková