Jaké jsou příčiny znečištěného prostředí?

Každý den se setkáváme s nejrůznějšími situacemi, látkami, stroji a přístroji, na které naše tělo není připraveno. Stovky obyčejných věcí - od aerosolů přes klimatizaci, výfukové plyny až po rtg paprsky - mohou poškodit naše zdraví. Dalším rizikem je průmysl, zemědělství, elektrárny, doly, skládky a pod. Jde o znečištěnou vodu a ovzduší. Existuje i dlouhodobé ohrožení, např. skleníkový efekt, který sice neohrožuje bezprostředně nás, ale může ohrozit naše budoucí generace.

Jaké jsou příčiny znečištěného prostředí?

Znečištění ovzduší

Průmysl, doprava, zemědělské postřiky, elektrárny, letadla, spalování pevných paliv, aerosoly a jiné vylučují neustále do ovzduší jedy. Znečištěné ovzduší může vyvolat bolesti hlavy, podráždění očí, hrdla, plic a jiných částí dýchacího ústrojí, které mohou vyvolat různá onemocnění, např. alergii, astma, záněty průdušek. Některé chemikálie se mohou z plic dostat do krve a následně poškodit imunitní systém, vyvolat rakovinu. Mohou také vyvolat různé vrozené vady.

Olovo z pohonných hmot

Tři čtvrtiny olova, které se dostává do ovzduší, pochází z výfukových plynů. Olovo může poškodit mozek, a nervový systém, má také souvislost s hyperaktivitou a sníženou inteligencí dětí, zvláště nebezpečné může být pro těhotné ženy a plod.

Kyselý déšť

Oxid siřičitý, oxidy dusíku a ozon jsou základními kyselinotvornými plyny. Hlavními tekutými depozity jsou kyseliny sírová a dusičná, které vznikají, když se nečistoty rozpouštějí v dešťové vodě. Spalování uhlí a olejů v průmyslu, průmyslové zpracování, především chemikálií a výfukové plyny jsou hlavními zdroji znečištění. Kromě přímých škod, které kyselý déšť způsobuje tím, že vyvolává nemoci dýchacího ústrojí, také narušuje ekologickou rovnováhu. Způsobuje opadávání listů, dokonce i zabíjí stromy, zvyšuje kyselost půdy, jezer a řek a v půdách se žulovým podkladem se uvolňuje hliník. Ten se dostává do řek a tam způsobuje hynutí ryb a jiných vodních živočichů.

Kysličník uhelnatý

Vzniká při spalování látek, které obsahují uhlík za nedostatečného přístupu kyslíku. Tento plyn bez barvy a zápachu se váže na hemoglobin v krvi mnohem lépe než kyslík a může způsobit udušení.

Freony

Freony jsou nehořlavé a zdánlivě neškodné plyny, které se ve velkých množstvích dostávají do atmosféry. Jsou velmi stabilní, některé z nich se rozpadají až po 100 letech. Pokud se nacházejí v povrchových vrstvách atmosféry, kde jsou vystaveny silnému slunečnímu záření, uvolňuje se z nich chlór, který trvale ničí ozon, což má za příčinu nárůst vzniku rakoviny a šedého zákalu. Řadí se také mezi plyny způsobující skleníkový efekt tím, že zadržují teplo v atmosféře.

Znečištění vody

Hlavními zdroji znečištění jsou splavovaná dusičnatá hnojiva, pesticidy a siláž, používané v zemědělství, fosfáty z pracích prostředků a průmyslové odpady. Dusičnany se v těle přeměňují na jiné látky, které snižují obsah kyslíku v těle. Voda obsahující dusičnany je pro kojence nebezpečná i po převaření. Dusičnany způsobují rakovinu jícnu a žaludku, záněty kůže, potraty a vrozené vady. Chlór se do vody přidává proti bakteriím v bezpečném množství, někdo na něj však může být alergický.

Insekticidy

Látky, které používáme proti hmyzu, jsou po spolknutí nebo vdechnutí jedovaté, dráždí pokožku, nos, oči, způsobují alergie.

Smog

Smog snižuje výkon plic až o 20%, může způsobit astma a respirační problémy. Vyhýbejte se proto rušným ulicím, kde jezdí kamiony a autobusy, sledujte zprávy o čistotě ovzduší.

Autor: Lenka Kostková