Jaký je negativní vliv kouření?

Kouření cigaret spolu s vdechováním kouře do plic je hlavním rizikovým faktorem bronchogenního karcinomu plic a ischemické choroby srdeční a dolních končetin.

Jaký je negativní vliv kouření?

Složení

Kouř z cigaret obsahuje až 4% CO, který vyřazuje určité množství oxyhemoglobinu z transportního systému pro kyslík. Proto dochází ke snížení maximálního aerobního výkonu o 5 až 10%.

Kouření cigaret má negativní vliv i na respiraci

Nikotin vyvolává zvýšení odporu v dýchacích cestách jednak ochabnutím hladkých svalů, jednak nepřímo vlivem obstrukční bronchitidy, která je u kuřáků běžná. To urychluje i vznik plicní destrukce. U kuřáků se zvyšuje dechová práce a snižuje se proto ekonomika dýchání. Klesá vitální kapacita a maximální ventilace plic. Tyto faktory negativně ovlivňují vytrvalostní výkon. Proto nenajdeme mezi vytrvalci kuřáky, ale spíše mezi sportovci s nižšími nároky na transportní systém kyslíku. Boj proti kouření u sportovců je základní součástí zdravotní výchovy sportovců a trenérů.