Proč je alkohol - pomocník, nebo zabiják? 2. část

Mezi nejčastější typy drogových závislostí podle zneužívané drogy je drogová závislost alkoholového typu. Alkohol je znám pravděpodobně od pravěku a je to nejdéle společensky tolerovaná, zneužívaná droga. Pro jednotlivce i celou společnost má alkohol nedozírné následky, protože způsobuje vážné zdravotní a společenské problémy. Pojem alkohol se používá pro látku s chemickým názvem ethanol.

Proč je alkohol - pomocník, nebo zabiják? 2. část

Alkohol

Etanol je čirá bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů za přítomnosti kvasinek. Podle současných poznatků patří mezi psychotropní látky, které ovlivňují především nervový systém. Podle způsobu výroby rozeznáváme tři základní druhy alkoholických nápojů a to pivo, víno a lihoviny.

Pivo

Zkvašený nápoj s obsahem kysličníku uhličitého, který se vyrábí z obilovin. Pivo patří mezi nejoblíbenější a nejvíce užívaný alkoholický nápoj u nás. Obsah alkoholu 1,5 až 5%.

Víno

Nápoj, který se vyrábí alkoholickým kvašením hroznového moštu. Surovinou pro jeho výrobu jsou šlechtěné hrozny révy. Obsah alkoholu 7 až 18%.

Lihoviny

Vyrábějí se redestilací a rafinací surového lihu, který se vyrábí kvašením z různých základních surovin, jako např. řepná melasa, rýže, cukrová třtina, ovoce, žito s přidáním aromatických přísad. Obsah alkoholu 22,5 a více%.

Konzumenti alkoholu

Alkohol se běžně užívá při různých oslavách a podobných akcích, přičemž představa přípitku pouze sklenicí minerální vody nebo jiným nealkoholickým nápojem mnozí lidé považují za nepřiměřené dané události. Proto by měl existovat přiměřený kompromis, který si musí každý účastník takové akce určit sám. Při pití alkoholických nápojů si konzumenti neuvědomují, že nehasí pouze žízeň nápojem, který jim chuťově vyhovuje, ale že si zároveň pěstují návyk na menší nebo větší pravidelnou konzumaci alkoholu. Konzumenti alkoholu se podle jejich vztahu k alkoholu a co od něj očekávají a žádají, dělí do čtyř skupin: abstinenti, konzumenti, pijáci a osoby závislé na alkoholu.

Abstinent

Umí uhasit žízeň a uspokojit svou chuť jakoukoli tekutinou, v níž není žádný alkohol. Abstinentem je člověk, který nepožil alkoholický nápoj v žádné formě a množství během svého života nebo po dobu nejméně tří let. Důsledných abstinentů je málo a mezi ně lze zařadit děti do věku pět až šest let. V mnoha případech po tomto věku u dětí končí jejich abstinence, protože dítě okusí pivo, později víno a nakonec i tvrdý alkohol. Většina obyvatelstva už v mladistvém věku a méně v dospělosti se zařadí do skupiny konzumentů alkoholických nápojů.

Konzument

Pije alkoholický nápoj ve vhodném množství pro uspokojení své chuti, např. po práci, po jídle a podobně. Do kategorie konzumentů patří malé procento mužů, značné procento žen, ale i velké procento mládeže, přestože na základě zákona by tato skupina měla zůstat do věku 18 let ve skupině abstinentů.

Pijan

Osoba, jíž nestačí alkoholické nápoje ani jako tekutina a ani je neuspokojuje jejich chuť. Alkohol konzumuje proto, aby pocítil euforii, příjemnou změnu nálady, úlevu, odstranění duševního napětí, zapomnění na problémy a podobně. Postupně se z nevinného pijáka může vyvinout a někdy se skutečně vyvíjí těžký a v mnoha případech tragicky končící - člověk závislý na alkoholu.

Autor: Martina Dvořáková