Proč je alkohol - pomocník, nebo zabiják? 3. část

Jak se člověk stane závislý na alkoholu? V odborné literatuře se uvádí, že člověk závislý na alkoholu prochází čtyřmi vývojovými stádii závislosti.

Proč je alkohol - pomocník, nebo zabiják? 3. část

Stadia závislosti

l. stadium - alkohol je zde drogou, kterou si pijan ordinuje sám, aby potlačil nepříjemné psychické stavy, nebo aby dosáhl ve společnosti příjemného stavu, nálady a přiblížil se lidem, zpravidla svým spolupijanům. Frekvence abúzu alkoholu a dávky alkoholických nápojů v průběhu času stoupají, nedochází však ještě k alkoholové intoxikaci.
2. stadium - tolerance na alkohol dále stoupá, dochází nejdříve k občasným, později k častějším stavům opilosti, tj. k alkoholické intoxikaci. Pijan pije rychleji, zejména na začátku požívání alkoholických nápojů a často přichází od méně koncentrovaných ke koncentrovanějším nápojům. Okénka jsou v tomto stadiu spíše výjimkou.
3. stadium - nadále roste tolerance, okénka jsou již pro toto stadium charakteristická. Pije s pocitem a přesvědčením, že alkohol ovládá a může kdykoli přestat. Nastává ztracená kontrola v pití, která trvá od 6 do 12 měsíců.
4. stadium - má výrazný znak snížení tolerance na alkohol, což znamená, že závislý se opije častěji a mnohem rychleji než dříve a při nevhodné příležitosti. Nezřídka začíná pít již od rána. Pro toto období je vhodný termín tzv. debakl, bez alkoholu to nejde a s ním také ne.
Podle průzkumů asi 5% české populace tvoří úplní abstinenti (přirození, nebo abstinující alkoholici), 60% bezproblémoví konzumenti, 30% hazardní pijani, problémoví a sebepoškozující, a zbylých 5% je závislých na alkoholu. Většina osob závislých na alkoholu se vyvine z původně bezproblémových typů osobností, když u jedné skupiny dochází k abúzu a druhé k úspěchu. Můžeme tedy říci, že vrozené rysy osobnosti hrají při vzniku závislosti na alkoholu důležitou roli, ale neexistuje specifický rys, který předurčuje člověka, aby se stal závislý na alkoholu.

Na základě výše uvedených skutečností se obecně uvádějí tyto stadia opilosti

První stadium opilosti
V počátku alkoholického opojení, když hladina alkoholu v krvi se pohybuje v rozmezí 1 až 1, 5 promile vzniká u člověka stav spokojenosti .Obvykle se to navenek projeví veselým výrazem v obličeji, živou mimikou a gestikulací, výřečností a smíchem. Člověk se zbavuje zábran, pocitu viny a rád uzavírá přátelství, dostavuje se u něj pocit sebevědomí, má pocit, že by snadno překonal všechny životní těžkosti a problémy. A právě tento stav, ve kterém se člověk cítí vynikající a schopný, je často nejsilnější podnět, že člověk znovu sahá po alkoholu a tento považuje za útěchu ve štěstí i neštěstí.

Druhé stadium opilosti
V tomto stadiu opilosti, když hladina alkoholu v krvi se pohybuje v rozmezí 1,5 až 3 promile, se člověk stává nekritickým, netaktním a nedbá o své okolí. Jeho chování a jednání je impulzivní, nepromyšlené. Takový člověk ztrácí schopnost naslouchat jiným, nedokáže ovládat svou řeč, má nekoordinované pohyby, v obličeji zrudne, má závratě, při chůzi se potácí a vidí dvojitě.

Třetí stádium opilosti
Je to těžká akutní otrava alkoholem, když hladina alkoholu v krvi dosahuje koncentraci 3 až 4 promile. Při tomto stadiu opilosti se dostavuje stav únavy, spavosti a často zvracení. Tvář ztrácí červeň, bledne. Při velkých dávkách alkoholu se opilost podobá narkóze, přičemž dochází k úplnému vylučování. Svalstvo je uvolněné, tep je mělký, dýchání pomalé, zornice normální nebo rozšířené, přičemž nereagují na světlo. Často se stává, že člověk je zmatený, blouzní a zmítá s sebou. V těžkých případech a při nedostatečné pomoci může člověk zemřít na následky ochrnutí dýchacího centra v prodloužené míše.

Autor: Lenka Kostková