Proč je alkohol pomocník, nebo zabiják? 4. část

Co způsobuje alkohol v těle člověka? Konzumenti alkoholických nápojů v mnoha případech bagatelizují vliv alkoholu na lidský organismus a často se uspokojují tím, že jeden pohárek jim nemůže uškodit. Skutečnost je však jiná.

Proč je alkohol pomocník, nebo zabiják? 4. část

Nemoci

Požitý alkohol zasahuje do nejrůznějších dějů lidského organismu a při chronickém užívání alkoholu vyvolává řadu nemocí, ale také ovlivňuje osobnost konzumenta. Alkohol působí na trávicí systém, přičemž dochází ke změnám na žaludeční a střevní sliznici což způsobuje nechutenství. Těžší alkoholici trpí často vředovými onemocněními, které končí někdy i operačním zákrokem žaludku. U pijanů často dochází k vážné poruše jater, tzv. jaterní cirhóze, která končí smrtí. Dále dochází ke změnám na srdci, které je zvětšené a ke skleróze. Po dlouholeté konzumaci alkoholických nápojů se vyvíjejí u alkoholiků alkoholické psychózy.

Duševní poruchy

Mozek a celý nervový systém je velmi citlivý na alkohol a jeho poškození se projevuje vznikem alkoholických duševních poruch. Mezi příznaky porušení nervové činnosti patří třes prstů, noční pocení, nespavost, podrážděnost, slabost, malátnost a bolení hlavy. Jistými příznaky jsou tzv. okénka, když si pijan nemůže vzpomenout na určité období během opilosti, ale dříve si pamatuje velmi dobře, jde o tzv. Korsakovu psychózu. U některých chronických alkoholiků se postupně snižuje jejich inteligence tzv. alkoholická demence, která je vyvolána odumíráním mozkových buněk. Nejznámější jsou však psychické poruchy spojené s abstinenčním syndromem vyvolaným náhlým přerušením pravidelného požívání alkoholu. Po několika hodinách vzniká třes rukou, dostavuje se úzkost, neklid a slabost.

Halucinace

V těžkých případech se vyskytují krátkodobé halucinace, při kterých se věci jeví jako živé, deformující a pohybující se, postižený slyší různé zvuky. Tento stav se nazývá delirium tremens a vzniká většinou po 2 až 5 dnech po přerušení těžkého abúzu alkoholu. Člověk je neklidný, silně se třese, má hrozivé halucinace, při nichž vidí hmyz nebo živočichy, nevnímá čas a místo, kde se nachází a nezná známé. Tento kritický stav může trvat několik hodin nebo i 3 až 4 dny, dokud únavou neusne. Po dlouhém spánku se s obtížemi probouzí a na stav si nepamatuje.

Delirium

Stav deliria může být i životu nebezpečný, pokud se osobě včas neposkytne odborná pomoc. V průběhu abstinenčního syndromu se může projevit ve formě záchvatu i alkoholická epilepsie. Uvedené zdravotní problémy a poškození lidského organismu se neprojevují hned, objevují se pomalu, alkoholik dlouho necítí žádné subjektivní potíže, tím snáze pak dojde až k takovému poškození zdraví, které může být i smrtelné. Alkoholismus jako nemoc má řadu varovných signálů, které se objevují v okolí a ve společnosti a právě včasnost zásahu a léčby je předpokladem účinné prevence předcházet tělesnému poškození organismu alkoholem.

Autor: Lenka Kostková