Proč je alkohol pomocník, nebo zabiják? 4. část

Co způsobuje alkohol v těle člověka? Konzumenti alkoholických nápojů v mnoha případech bagatelizují vliv alkoholu na lidský organismus a často se uspokojují tím, že jeden pohárek jim nemůže uškodit. Skutečnost je však jiná.

Nemoci

Požitý alkohol zasahuje do nejrůznějších dějů lidského organismu a při chronickém užívání alkoholu vyvolává řadu nemocí, ale také ovlivňuje osobnost konzumenta. Alkohol působí na trávicí systém, přičemž dochází ke změnám na žaludeční a střevní sliznici což způsobuje nechutenství. Těžší alkoholici trpí často vředovými onemocněními, které končí někdy i operačním zákrokem žaludku. U pijanů často dochází k vážné poruše jater, tzv. jaterní cirhóze, která končí smrtí. Dále dochází ke změnám na srdci, které je zvětšené a ke skleróze. Po dlouholeté konzumaci alkoholických nápojů se vyvíjejí u alkoholiků alkoholické psychózy.

Duševní poruchy

Mozek a celý nervový systém je velmi citlivý na alkohol a jeho poškození se projevuje vznikem alkoholických duševních poruch. Mezi příznaky porušení nervové činnosti patří třes prstů, noční pocení, nespavost, podrážděnost, slabost, malátnost a bolení hlavy. Jistými příznaky jsou tzv. okénka, když si pijan nemůže vzpomenout na určité období během opilosti, ale dříve si pamatuje velmi dobře, jde o tzv. Korsakovu psychózu. U některých chronických alkoholiků se postupně snižuje jejich inteligence tzv. alkoholická demence, která je vyvolána odumíráním mozkových buněk. Nejznámější jsou však psychické poruchy spojené s abstinenčním syndromem vyvolaným náhlým přerušením pravidelného požívání alkoholu. Po několika hodinách vzniká třes rukou, dostavuje se úzkost, neklid a slabost.

Halucinace

V těžkých případech se vyskytují krátkodobé halucinace, při kterých se věci jeví jako živé, deformující a pohybující se, postižený slyší různé zvuky. Tento stav se nazývá delirium tremens a vzniká většinou po 2 až 5 dnech po přerušení těžkého abúzu alkoholu. Člověk je neklidný, silně se třese, má hrozivé halucinace, při nichž vidí hmyz nebo živočichy, nevnímá čas a místo, kde se nachází a nezná známé. Tento kritický stav může trvat několik hodin nebo i 3 až 4 dny, dokud únavou neusne. Po dlouhém spánku se s obtížemi probouzí a na stav si nepamatuje.

Delirium

Stav deliria může být i životu nebezpečný, pokud se osobě včas neposkytne odborná pomoc. V průběhu abstinenčního syndromu se může projevit ve formě záchvatu i alkoholická epilepsie. Uvedené zdravotní problémy a poškození lidského organismu se neprojevují hned, objevují se pomalu, alkoholik dlouho necítí žádné subjektivní potíže, tím snáze pak dojde až k takovému poškození zdraví, které může být i smrtelné. Alkoholismus jako nemoc má řadu varovných signálů, které se objevují v okolí a ve společnosti a právě včasnost zásahu a léčby je předpokladem účinné prevence předcházet tělesnému poškození organismu alkoholem.