Jídlo pro své zdraví konzumujte a skladujte dle označení a pokynů výrobce

Vyhazujete potraviny? Podle statistik mizí v koších ročně něco kolem 180 kilogramů potravin na osobu. To je dost, nemyslíte? A občas je vyhození potraviny zcela zbytečné, třeba jen proto, že nechápeme, co nám na obalu výrobce píše.

Jídlo pro své zdraví konzumujte a skladujte dle označení a pokynů výrobce

Trocha teorie
Omezená rozloha zemědělské půdy představuje pro zasycení rostoucí světové populace vážné riziko. Navzdory problémům se zabezpečením potravin ve více regionech Organizace pro výživu a zemědělství odhaduje, že ztráty a plýtvání v potravinovém řetězci představují třetinu objemu potravin určených pro konzumaci. Pro pořádek je třeba říci, že plýtvání s potravinami nevzniká pouze v rozmazlených západních domácnostech. Až 39 procent ztrát vzniká u zpracovatele potravin, potravinářského průmyslu, 5% všech ztrát jde na vrub distributorům potravin, 14% mají na svědomí stravovací zařízení a domácnosti jsou zodpovědné za 42% odpadků, které měly původně skončit v našich žaludcích. Dotovaná zemědělská výroba a konkurence mezi producenty potravin způsobila, že ceny potravinářských produktů a jídla jsou v celé Evropě relativně nízké. Rodina v porovnání s minulostí vyčleňuje ze svého rozpočtu méně peněz, aby zasytila žaludky svých členů. I proto nejsme k potravinám tak existenčně vázaní a dovolíme si to, co by hospodyňky v minulosti neudělaly nikdy. A to děláme s jídlem? Pokud bychom analyzovali obsah našeho odpadkového koše, zjistili bychom, že nepotřebné potraviny představují téměř 12% z celkového objemu odpadů vyprodukovaných v domácnostech. Téměř polovinu v odpadu tvoří částečně zkonzumované produkty, čtvrtina je kuchyňský odpad a další čtvrtina jsou výrobky, které jsme nakoupili a nestihli sníst, protože jim skončila záruka.

Co znamená "Spotřebujte do ..."?
Pokud bychom uměli lépe číst označení na obalu potravin, zřejmě by se s jídlem plýtvalo méně. Pro spotřebitele jsou velmi zavádějící i označení "spotřebujte do" a "datum minimální trvanlivosti". Když se spotřebitelů ve Velké Británii ptali, jestli rozumějí označování spotřeby potravin, téměř polovina z nich měla v pojmech zmatek. Vyhazování jídla by se mohlo výrazně omezit (asi o 20%), kdybychom správně identifikovali údaje o trvanlivosti zboží na obalu. Zde jsou rady Státní veterinární a potravinové správy. "Spotřebujte do" - uvádí datum, dokdy je možné potravinu bezpečně konzumovat. Nekonzumujte žádnou potravinu po uplynutí data "spotřebujte do". Data "spotřebujte do" jsou uvedena na potravinách podléhajících rychlé zkáze z mikrobiologického hlediska, jako jsou čerstvé ryby, čerstvé mleté ​​maso, atd. Dodržujte pokyny pro skladování, jako jsou "uchovávejte v lednici" nebo "uchovávejte při teplotě 2-4 ° C". U potravin označených "spotřebujte do" musí být vždy uvedeny podmínky skladování. V případě nedodržení se potravina rychleji zkazí a vy můžete riskovat otravu z potraviny. Zmrazením potraviny doma ihned po nákupu můžete prodloužit její trvanlivost za datum "spotřebujte do", pokud je potravina správně zmrazená. Ujistěte se však, že dodržujete všechny pokyny na obalu jako "zamražte do data spotřebujte do", "vařte ze zmrazené potraviny" nebo "před použitím důkladně rozmrazte a spotřebujte do 24 hodin". Jakmile je potravina s datem "spotřebujte do" otevřená, dodržujte všechny pokyny pro skladování a používání, jako jsou "zkonzumujte do tří dnů po otevření". "Datum minimální trvanlivosti" - uvádí datum, dokdy si potravina uchová svou předpokládanou kvalitu. Potravina je stále bezpečná na konzumování po uvedeném dni "data minimální trvanlivosti" za předpokladu, že jsou dodržovány návody na skladování a balení není poškozeno, ale mohla by ztratit svou chuť a texturu. Údaje "datum minimální trvanlivosti" jsou uvedeny na široké škále mražených potravin, sušených (těstoviny, rýže), konzervovaných a jiných potravinách (rostlinný olej, čokoláda atd.).. Zkontrolujte, jestli je obal neporušený a zda potravina vypadá, voní a chutná dobře, předtím než potravinu vyhodíte po uplynutí "data minimální trvanlivosti". Jakmile je potravina s datem "minimální trvanlivosti" uvedené na potravině otevřená, dodržujte všechny pokyny jako jsou "zkonzumujte do tří dnů od otevření", pokud se to použije.