Klíště - aktivita, výskyt a přenos infekčních onemocnění

Klíšťata bývají aktivní od března do listopadu, ale i mimo tato období je možná nákaza, i když spíše v ojedinělých případech. Infikovaná klíšťata přenášejí lymskou boreliózu, klíšťovou encefalitidu a ehrlichiózu. V článku se budeme věnovat nejzávažnějšímu onemocnění, a sice virové encefalitidě (zánětu mozku).

Klíště - aktivita, výskyt a přenos infekčních onemocnění

Původcem onemocnění je virus,
který se do organismu dostane při přisátí infikovaného klíštěte nebo při konzumaci čerstvě nadojeného tepelně nezpracovaného mléka a mléčných výrobků od infikovaných koz, ovcí, krav.Rezervoárem viru klíšťové encefalitidy jsou drobní myšovití hlodavci, ptáci, veverky, zajíci, lišky, srnky atd. Tato zvířata jsou pramenem nákazy pro klíště, které pak přenášejí nákazu na člověka a domácí zvířata. Nákazu přenášejí všechna vývojová stádia klíšťat. Přenos nemoci z člověka na člověka neexistuje.

Klíšťová encefalitida je typická sezónní nákaza s přírodní ohniskovostí
Její výskyt je vázán na přírodní lokality vhodné pro přežívání klíšťat. Jsou to většinou listnaté nebo smíšené lesy v nižších polohách, přibližně do 700 m nadmořské výšky, louky a pastviny s hustým porostem. Ale ani ve vyšších polohách již není výskyt klíšťat ojedinělý. U nás se ročně hlásí několik desítek případů onemocnění. Nejvyšší riziko nákazy je u lidí, kteří buď v rámci výkonu své profese, nebo při rekreaci pobývají v endemických oblastech klíšťové encefalitidy.

Klinický průběh onemocnění bývá dvoufázový
Inkubační doba (čas, který uplyne od infikování až po projevení se klinických příznaků) je asi 7 až 14 dní. První fáze se obvykle projeví chřipkovými příznaky - horečkou, bolestí hlavy, končetin, únavou, nevolností, nechutenstvím. Pak následuje období klidu, čili bezpříznaková fáze onemocnění, která trvá 1 až 20 dní. Druhou fázi charakterizují příznaky postižení centrálního nervového systému. Projevuje se vysokou horečkou, intenzivní bolestí hlavy, ztuhnutím šíje, světloplachostí, depresí. Onemocnění se převážně končí úplným uzdravením. Případné následky onemocnění se projevují neurologickými poruchami (bolesti hlavy, obrna, úbytek svaloviny). Onemocnění se však výjimečně končí i smrtí.

Nejúčinnější ochranou proti onemocnění na klíšťovou encefalitidu je očkování a dodržování určitých zásad při pobytu v přírodě
Před klíštětem se lze chránit vhodným oděvem a pevnou obuví, které zabrání proniknutí klíštěte na pokožku. Klíště nejvíce lákají světlé barvy, zpocená kůže, přitahuje je teplo a vlhko (podpaží, třísla, místa s jemnou pokožkou). Po návratu z přírody je velmi důležité prohlédnout si důkladně celý povrch těla a přesvědčit se, zda nedošlo k přisátí klíštěte. Při jeho včasném odstranění se riziko onemocnění podstatně snižuje. Klíště odstraníme pinzetou, opatrným vykývaním, přičemž dáváme pozor, abychom neodtrhli hlavičku. Postižené místo vydezinfikujeme, nejlépe jódovými dezinfekčními prostředky, které zabíjejí viry. Dosud známé vykroucením a zadušení klíštěte nanesením oleje nebo masti se nedoporučuje. Před návštěvou lesa je vhodné použít i repelenty, které lze aplikovat na oděv nebo na kůži. Nejspolehlivější způsob ochrany proti klíšťové zánětu mozku a mozkových blan je očkování. U nás jsou registrovány dvě bezpečné a účinné očkovací látky, které chrání kompletně očkovaného minimálně po dobu tří let. Obsahují usmrcené viry, které již nemají schopnost rozmnožovat se a vyvolat onemocnění. Po podání těchto usmrcených virů začne imunitní systém vytvářet protilátky jako při skutečné infekci, ale onemocnění nevznikne. Základní očkování se skládá ze tří dávek vakcíny, které se podávají v určených intervalech podle příbalového letáku. Očkování chrání po dobu nejméně tří let. Po třech letech se imunita udržuje přeočkováním jednou dávkou vakcíny. Očkování provede příslušný ošetřující lékař. Vakcíny jsou dostupné v lékárnách za poplatek zájemcům o očkování. Vybraným profesím se zvýšeným rizikem nákazy hradí vakcínu pojišťovna. Očkování proti klíšťové encefalitidě nechrání před lymskou boreliózou ani před napadením klíšťaty. Optimální je dát se očkovat již v zimních měsících roku. Před začátkem sezónní aktivity klíšťat by měly být podány alespoň dvě dávky vakcíny. Zejména lidé, kteří se pohybují v endemických oblastech klíšťové encefalitidy, by riziko nákazy neměli podceňovat a měli by se ve vlastním zájmu dát očkovat.