Kojenecká voda pro zdraví nekojených dětí

Co a jaká voda znamená zdraví pro naše nejmenší? Musí se převařit miminkům i kojenecká voda z lahve? A jak dlouho je třeba balenou kojeneckou vodu používat?

Kojenecká voda pro zdraví nekojených dětí

Voda musí být vždy k dispozici
Bez ní náš život neexistuje. Kojené děťátko potřebuje vodičku na podávání léků. Protože s mlékem se podává pouze D3 vitamín je rozpustný v tucích. Maminky učíme, že kojené děťátko obvykle nepotřebuje podávat vodu, protože mateřské mléko má na hlad i žízeň. Ale zejména v teplejších ročních obdobích, u ústředního topení či nemoci je někdy třeba zkusit i kojenému děťátku nabídnout vodu stříkačkou nebo lžičkou.

Nekojené děti potřebují vodu k přípravě umělé výživy a také na žízeň
V prvním roce doporučujeme na uhašení žízně převařenou kojeneckou vodu, kterou upřednostníme před různými příliš sladkými nápoji. Ačkoliv víme, že voda z vodovodu může mít vhodné složení, ale bohužel ho přesně neznáme (je závislá od vodního zdroje, oblasti a také stavu vodovodních rozvodů), používáme kojeneckou vodu i na vaření. Na etiketách kojenecké vody je uvedena přesná analýza splňující normy na vodu vhodnou pro přípravu stravy pro kojence, je vhodná pro miminko od prvního dne života. Můžete si vybrat z více druhů. Při přípravě umělého mléka je ideální vodu převařit a ochladit na požadovanou teplotu. Kojenecké vody se doporučují převařovat před přípravou umělého mléka, nejen z hygienických důvodů, některé mají minimální obsah oxidu uhličitého, který je nutné odstranit převařením. Vodu není nutné převařovat dlouho, důležité je přivést ji do varu. Varem se však neodstraní všechen vápník, takže v převařené vodě jsou i nadále minerály důležité pro růst dítěte. Je třeba mít pro tento účel vyhrazen speciální hrnec, ve kterém se nevaří nic jiného (důležité je to zejména v prvních měsících života miminka.) Po 1. roce života začíná dítě jíst spolu s ostatními (s přechodem na stravu dospělých začínáme po 10. měsíci života), proto v tomto věku už obvykle vaříme ze známého a vyšetřeného zdroje pitné vody. Ale na dovolenou či výlety si vždy přibalilte originálně balenou vodu a nespoléhejte se na prameny, studánky či jiné neznámé zdroje "pitné" vody.

Autor: Lenka Kostková