Komáři již nebudou moci šířit malárii

Nová vakcína zabrání komárům přenášet malárii. Každý rok zabije malárie milion dětí mladších 5 let - tedy každých 30 sekund jedno dítě.  Jelikož komáři se očkovat nedají, vědci vymysleli, že očkovat komárům zdroj obživy - tedy lidi. Vědci už testují úplně novou vakcínu, která by mohla zabránit přenosu tohoto onemocnění na člověka. Půjde o očkovací látku, která nebude určena na ochranu jednotlivce, ale na prevenci.

Komáři již nebudou moci šířit malárii

Tradiční očkovací látky fungují tak, že se do těla člověka dostanou usmrcení nebo oslabení původců choroby a tělo si proti nim vytvoří imunitu. Potom, když přijde skutečná nemoc, hravě si s ní poradí. Tato vakcína však bude fungovat jinak.

Byl totiž objeven antigen, který v lidském těle způsobuje tvorbu protilátek, které brání přenosu malárie komáry. Kdyby se tato látka dostala do těla komárů, nebyli by schopni rozšiřovat malárii. Vědci si lámali hlavu nad tím, jak toho dosáhnout. Jelikož komáři se očkovat nedají, vědci vymysleli očkovat komárům zdroj obživy- tedy lidi. Přes ně se látka pak dostane do těla hmyzu.

Není to první pokus o takový způsob zastavení šíření malárie. Předchozí verze vakcíny z roku 2008, která nepoužívala antigen AnAPN1, ale část parazita způsobujícího malárii, během testování na lidech však neočekávaně vyvolala kožní onemocnění. Nová vakcína byla zatím testována jen v laboratorních podmínkách v lidské krvi. Jestli i ona nezpůsobí nějaké komplikace při testech na lidech se zatím neví. Kdyby však fungovala a lidé se nechali očkovat, rostoucí síť očkovaných by podle vědců vytěsnila parazita z "oběhu". Ještě lepší by bylo, kdyby se podávala zároveň s očkovací látkou vyvolávající imunitu proti malárii. V současnosti probíhá testování RTSS vakcíny, která snižuje riziko infekce  malarického kmene o polovinu. Není zatím dokonalá, ale v Africe, kde čtvrtinu úmrtí kojenců způsobuje malárie, je přesto užitečná.