Laser urychlí diagnózu chorob

Bezbolestný laser urychlí diagnózu chorob. Rychlejší, levnější a přesnější diagnózu onemocnění by měly přinést přenosné laserové přístroje. Očekává se, že nahradí snímání rentgenovým zářením a měly by být schopny odhalit již v časných stádiích rakovinu prsu či osteoporózu.  Vyšetření rentgenem by už za několik let mohlo nahradit levnější a přesnější snímání laserovými přístroji.

Laser urychlí diagnózu chorob

Laserové diagnostické přístroje mají využívat tzv. Ramanovu spektroskopii, která se používá na analýzu různých chemikálií či léků. Byla použita například i na ověření pravosti mapy Vinland, která měla dokázat, že Vikingové byli v Americe před Kolumbem. Jde o neinvazivní technologii a dala by se použít i na živých pacientech. Dalo by se tak nahradit množství procedur a diagnostických postupů, které se v současnosti používají. Velkou výhodou je, že je to neinvazivní, rychlá a přesnější technologie než současné.

Ramanova  spektrometrie umí přesně změřit chemické složení buněk a tak odhalit, které jsou zdravé, které jsou v počátečních stádiích onemocnění a které jsou již nemocné. Raman  dodá molekulární otisk, chemické  složení čehokoliv, co se měří. Pacient jednoduše položí zápěstí na stůl, připevní se mu na ně silikonový proužek a přes optická vlákna ho prozkoumá laserem. Celá procedura trvá jen několik minut a pacient už pak nemusí jít na rentgenové vyšetření. Výsledky naměřené lasery by uměli lékaři interpretovat v průběhu několika vteřin. Zároveň by díky tomuto vyšetření nebylo nutné pacientům odebírat krev. Jednoduše by lékař zaměřil laser na místo, odkud by pacientovi krev bral, a zjistil například hladinu cholesterolu. Dalším využitím by mohla být náhrada mamografie, která rovněž snímá tělo pomocí malých dávek rentgenových paprsků. Laser by tedy zjistil strukturu bílkovin, množství proteinů a tuků a lékař by posoudil, zda je tkáň napadená rakovinou.