Léčba gynekologických zánětů laktobacily

Také občas řešíte nepříjemné svědění volně prodejnými antimykotiky? Léčíte se a nevíte, že si můžete způsobit i těžko léčitelný chronický zánět? Než s tím zase začnete, přečtěte si pár faktů o gynekologických problémech. Mýtus, že každé svědění způsobuje mykóza, se nezakládá na pravdě.

Léčba gynekologických zánětů laktobacily

Pár čistě ženských faktů na úvod ...
Dříve než budeme rozebírat jednotlivé fámy šířící se mezi ženami, ať už ústně nebo pomocí internetu, musíme si říci několik údajů o pochvě. Patří k důležitým orgánům ženského reprodukčního systému. V životě ženy hraje významnou roli, ať už z pohledu sexuálního nebo reprodukčního. Je nutná k tomu, aby žena mohla přirozenou cestou počít dítě a také přirozenou cestou ho i porodit. Málokterá žena si však uvědomuje velký význam pochvy jako spojení mezi vnějšími a vnitřními pohlavními orgány. Právě pro toto je její čistota a zdraví tak důležité. Taktéž není mezi ženami známo, že sliznice pochvy je součástí přirozené bariéry jejího imunitního systému. Sliznice pochvy jako součást systému slizniční imunity není sterilní. Je osídlena velmi bohatou mikroflórou, to znamená množstvím mikroorganismů nezbytných pro udržení zdraví a čistoty pochvy. Tato mikroflóra s aktivní úlohou různých kmenů laktobacilů zabezpečuje odolnost poševního prostředí. A právě snížení počtu laktobacilů, nebo jejich vymizení, je nejdůležitější faktor vzniku infekce. Zvýšení počtu laktobacilů se dá zabezpečit vhodnými volně prodejnými přípravky obsahujícími laktobacily, které se v pochvě přirozeně vyskytují a jsou schopny produkovat kyselinu mléčnou na udržení kyselého pH pochvy. Dalším způsobem, jak podpořit namnožení v pochvě přítomných laktobacilů, je aplikace volně prodejného gelu s přítomností glykogenu, který představuje substrát pro laktobacily na tvorbu kyseliny mléčné. Rovněž aplikace tamponů s lyofilizovanými laktobacily, které se uvolňují po 90 minutách po aplikaci, představuje způsob, jak do pochvy potřebné laktobacily dostat. POZOR, ne každý laktobacil je však vhodný! Tradované používání bio jogurtů sem určitě nepatří. Laktobacily přítomné v bio jogurtech totiž nejsou schopny v poševním prostředí přežít, takže vám nepřinesou kýžený efekt.

Proč nás trápí záněty?
Pokud se rovnováha poševního prostředí naruší, vzniká infekce, která se do pochvy dostane zvenku (nepohlavní cestou) nebo změnou prostředí pochvy, čili přemnožením mikroorganismů, které se v ní běžně nacházejí i v době, kdy žena nemá problém. Zánět pochvy často vzniká jako důsledek přenesení infekce od partnera tím, že se žena při pohlavním styku infikuje pohlavní cestou přenosnými bakteriemi, viry nebo prvoky. Mezi nejčastější bakteriální infekce patří infekce bakteriemi ureaplazmy urealyticum, Mycoplasma hominis, Chlamydia trachomatis a Neisseria Gonorrhöe. Nejčastěji virové infekce jsou human papilloma virus a herpes simplex virus 1 a 2. K protozoálním infekcím patří infekce Trichomomas vaginalis. Po takové infekci vznikne reakce pochvy se všemi projevy zánětu - zarudnutí sliznice, zápach, prosáknutí sliznice (zánětem podmíněné zvýšené prokrvení sliznice). Ženě pohlavní styk způsobuje nepříjemné pocity až bolest. Je samozřejmé, že takovou formu infekce žena samoléčitelství nezvládne a je nezbytná návštěva u gynekologa, který na základě kultivace stanoví diagnózu a následnou vhodnou antibiotickou léčbu všech sexuálních partnerů v odpovídající dávce i délce. Teprve potom následuje úprava poševního prostředí volně prodejnými přípravky na zvýšení osídlení pochvy laktobacily. Další způsob, jakým může vzniknout zánět pochvy, je porucha tohoto prostředí vlivem různých vnějších nebo vnitřních faktorů (pohlavní styk, nachlazení ženy, časté používání agresivních výplachů pochvy, aplikace nevhodných dezinfekčních prostředků do pochvy a pod.). Pod vlivem takových faktorů dojde k množení mikroorganismů, které se sice v pochvě vyskytují, ale v malém množství nejsou schopny vyvolat projevy zánětu. Přemnožení těchto mikroorganismů, ať už střevních nebo kvasinek, vede k poklesu množství laktobacilů, a tím vznikne porucha poševní rovnováhy. I v tomto případě by žena měla navštívit lékaře, který odhalí příčinu jejích problémů.

Proč nepoužívat antimykotika "jen tak"?
Pokud žena cítí, že se "tam dole" cosi děje a má nepříjemné pocity, měla by k samoléčitelství přistoupit pouze tehdy, pokud je u ní vyloučena zánětlivá infekce pohlavně přenosných nemocí. Určitě by jako první volbu neměla používat volně prodejné antimykotika. Ty pomohou pouze těm ženám, u kterých jde o mykotické onemocnění. Ale ženám s bakteriální vaginózou stav zhorší. Pokud si chce žena nejprve pomoci sama a teprve po neúspěchu této léčby hodlá navštívit gynekologa, jako první by se měla snažit o úpravu poševního prostředí zvýšením osídlení laktobacilární flóry. První volbou by proto měly být preparáty na zvýšení a přemnožení laktobacilů.

Je třeba si uvědomit, že základním projevem každého zánětu pochvy jsou pocity nepohody a pocit svědění
Pouze na základě pocitu svědění se však nedá určit, co je zodpovědné za zánětlivé onemocnění pochvy, jaký mikroorganismus zánět způsobil a jakou léčbu je třeba začít. Zakořeněný mýtus, že každé svědění způsobuje mykóza, se nezakládá na pravdě. Podstatně častější příčinou narušení prostředí pochvy je bakteriální vaginóza, se kterou se setkáváme trojnásobně častěji než s mykózou a léčba antimykotiky na ni neúčinkuje! Jediné, co si žena neadekvátní léčbou může navodit, je chronický zánět pochvy, který se velmi obtížně léčí. Mnohé ženy právě tím, že používají volně prodejná antimykotika pro léčbu každého svědění pochvy, si vytvářejí poruchy poševního prostředí, které později nereaguje na vhodnou léčbu. Pokud si chce žena pomoci a odstranit nepříjemné pocity, v první řadě by si měla aplikovat preparát, který zvýší počet laktobacilů a vytvoří vhodné prostředí pro jejich přemnožení, ne prvoplánově aplikovat do pochvy antimykotikum, které pomůže pouze v případě, že se jedná o kvasinkovou infekci. Pokud nepomůže zvýšený počet laktobacilů, je lépe vyhledat pomoc odborného lékaře - gynekologa!

Autor: Lenka Kostková