Léčba pomocí knih - biblioterapie

Literatura dokáže ovlivnit naši psychiku a to většinou kladně. Dokážeme díky ní zapomenout na své starosti a sžít se s hrdiny knih. Pomáhá nám získávat důležité a prospěšné informace, čímž se podílí  na rozvoji naší osobnosti. Je výbornou prevencí stresu, protože zvládne uvolnit i psychické napětí.

Léčba pomocí knih - biblioterapie

Literatura umí skvělým způsobem působit na myšlení člověka,
jeho celkové vnímání světa, cítění, prožívání a v konečném důsledku i chování se k sobě a svým blízkým. Knihy mají v sobě bohatství, které spočívá v léčení bolavé duše člověka. Správně zvolená literatura pomáhá zdolávat nelehké životní osudy každého z nás.


Co je biblioterapie?
Definice pojmu biblioterapie pochází z řeckých slov byblion a therapeia. Co to znamená? Slovo byblion znamená kniha, pojem therapeia lze přeložit jako ošetření, službu nebo péči. Biblioterapii tedy lze jednoduše charakterizovat jako léčbu prostřednictvím knih resp. literatury. Jiří Kulka ji definuje následovně: "Biblioterapie je léčení duševních chorob vhodně programovaným čtením knih." Zároveň ji spojuje s tvorbou kratších literárních žánrů, kterými jsou povídky, básně nebo novely. S touto definicí ve své podstatě souhlasí množství jiných odborníků. Většina z nich se shoduje v tom, že biblioterapie je metoda psychoterapie, která využívá účinky čtení na léčbu a podporu psychického zdraví člověka. V současnosti se setkáváme s více druhy biblioterapie. Nejznámější je členění, které ji rozděluje na klinickou, institucionální a vývojovou. Klinickou biblioterapii využívají odborníci z řad psychologů, psychoterapeutů a psychiatrů při léčbě pacientů, kteří trpí emocionálními problémy různého druhu.Institucionální biblioterapie se zase soustřeďuje na využívání literatury, která zohledňuje zdravotní stav pacienta a jejím úkolem je napomoci fyzickému uzdravení postiženého. Zvyšování emocionální vyspělosti má na starosti vývojová bibliografie. Michel De Montaigne se vyjádřil o knihách a jejich významu v našem životě velmi přesně: "Knihy považuji za nejlepší výzbroj pro cestu životem a lituji všech inteligentních lidí, kteří je nemají." Jeho názor lze považovat za pravdivé vyjádření hodnoty knih v lidské existenci.

V čem spočívá podstata léčby?
Využívání knih k efektivní léčbě pacientů musí splňovat několik předpokladů. Snad nejdůležitějším ze všech je správná volba knihy, protože i u knih platí, co jednomu pacientovi pomůže, u druhého může vyvolat výrazné zhoršení stávajícího zdravotního stavu. Biblioterapie je jedním z druhů psychoterapie, která se uskutečňuje individuálně nebo ve skupině.Odborníky je vyzdvihovány její působení na psychické funkce člověka. "Klienti na základě čtení konfrontují vlastní problémy, hledají jejich řešení, jsou inspirováni k dalším úvahám, v knihách nacházejí vzory pro své jednání," říká Jiří Kulka ve své knize Psychologie umění. Biblioterapeutem může být nejen psycholog, ale i sociální pracovník, učitel nebo vychovatel.

Historie a vývoj biblioterapie
Věřte či ne, biblioterapie má své kořeny již ve starověku. Setkáváme se s ní ve starověkém Řecku a Alexandrii. Stejně intenzivně se využívala v dobách středověku. 18. a 19. století se také nedaly v tomto směru zahanbit a knihy patřily mezi léčebné a podpůrné prostředky zdraví člověka. V 20. století se biblioterapie považuje za vědní disciplínu, která vychází z psychiatrie, psychologie a cílů knihovnictví v tomto období (budování knihoven v nemocnicích, ošetřovatelských centrech apod.)


Tipy na knihy, které pomáhají léčit duši
Antoine de Saint-Exupéry - Malý princ
Malý princ je dílkem, po kterém sáhnu když pocítím smutek. Osudy Malého prince mě fascinují a naplňují novým poznáním. Vždy, když knížku otevřu, najdu v ní něco nového, krásného a povzbuzujícího. Je nezapomenutelným zážitkem vcítit se do role Malého prince. Každý jeden řádek přináší čtenáři velké bohatství. Jediné, co musíte udělat, je otevřít své srdce a naslouchat slovům nesmrtelné knihy, vycházejících z úst Malého prince, kterým je sám autor. Najděte životní moudrost a nakrmte svou duši slovy, které nenajdete nikde jinde. Nevěříte? Přesvědčte se: "U vás lidé pěstují pět tisíc růží v jedné zahradě," řekl malý princ, "a přece tam nenacházejí to, co hledají ..." nebo "... květiny nesmíte nikdy poslouchat. Musíme se na ně dívat a vdechovat jejich vůni. Moje květina naplňovala vůní celou planetu, ale nedokázal jsem se z toho těšit. "
Richard David Bach - Racek Jonathan Livingston
Stejně krásným zážitkem je kniha od Richarda Davida Bacha, která vypráví o osudech nebojácné racka. V příběhu je množství nádherných myšlenek: "Nevěř tomu, co vidíš vlastníma očima. Vše, co ukazují, jsou hranice. Dívej se svým nitrem, objevuj, co už znáš a pochopíš, jak je třeba létat. "Za ústřední motiv lze považovat část, kde autor řečí racka říká:" ... musíte pochopit, že mořský racek je neomezenou myšlenkou svobody, obrazem Velkého Racka a že celé vaše tělo od jednoho konce křídla po druhý není nic jiného než samotná vaše myšlenka. " Sice vše má svůj konec, stejně jako kniha, ale co nikdy nekončí, je lidská touha vznášet se nad vším a vidět vše s nadhledem.