Léčba srdeční nedostatečnosti novými léky

Rychlý tep srdce vyčerpá a oslabuje. Chronické srdeční selhání je těžké onemocnění, ale nové způsoby léčby přinášejí pacientům naději na delší a lepší život. Každého desátého člověka, který přijde nemocnice, tam dovede náhlé zhoršení srdeční nedostatečnosti. Jde o složitý syndrom, který může mít různou příčinu i projevy. Chronické srdeční selhání je dlouhodobé onemocnění, při kterém se srdce postupně vyčerpává a slábne, až nakonec není schopno vykonávat svou základní funkci, tedy čerpat krev a zásobovat tkáně a orgány kyslíkem. Tuto svou slabost se snaží kompenzovat rychlejší frekvencí úderů, ale tím se ještě více oslabuje. Každého desátého člověka, který přijde nemocnice, tam dovede náhlé zhoršení srdeční nedostatečnosti.

Léčba srdeční nedostatečnosti novými léky

Co byste měli vědět o chronickém srdečním selhávání?
Významným faktorem, který ho ovlivňuje, je srdeční frekvence. U zdravého člověka je zvýšená srdeční frekvence pozitivní, ale u pacienta s onemocněním srdce škodí. Přesto však jen necelých 14 procent pacientů, kteří jsou léčeni dostupnými léky na srdeční selhání, dosahuje klidovou frekvenci 55 až 60 tepů za minutu, přičemž její zvýšení nad 70 tepů za minutu zhoršuje jejich prožívání i kvalitu života.

Při léčbě se využívá několik typů léků a jejím cílem je snížit nemocnost a úmrtnost, zmírnit projevy onemocnění a zlepšit prognózu pacientů. Dosud se při léčbě používaly zejména ACE inhibitory nebo betablokátory. Právě betablokátory mají schopnost snížit srdeční frekvenci. Mohou mít však nežádoucí účinky, které často neumožňují naplno využít jejich léčebný potenciál. U některých nemocných se tak nedaří dosáhnout dostatečné zpomalení srdeční činnosti, takže jim stále hrozí významné riziko kardiovaskulárních příhod. Slibné vyhlídky přináší léky, které dokáží optimálně snížit srdeční frekvenci a umožňují tak pacientům žít déle a lépe. Léčba je vhodná pro každého pacienta, který nemá svou současnou léčbou dostatečně kontrolovanou srdeční frekvenci. Přípravek se již několik let používá při léčbě anginy pectoris a na základě příznivých výsledků klinických studií byl schválen i pro léčbu chronického srdečního selhání.

Něco o srdci
Srdce je to dokonale fungující dutý sval, který dokáže pracovat bez přestávky 24 hodin denně .Každý den se stáhne přibližně 100 tisíc krát. Je rozděleno na dvě části - pravou a levou, což zabraňuje smíchání okysličené a odkysličená krev v srdci. Každá strana má dvě dutiny-předsíň a komoru, které jsou propojeny jednosměrnou chlopní. Levá předsíň a komora přečerpávají okysličenou krev a pravá předsíň a komora odkysličenou krev. Aby mohlo plnit svou základní funkci a pumpovat krev bohatou na kyslík ke všem orgánům lidského těla, potřebuje být rytmicky a koordinovaně poháněné elektrickými impulsy. Ty vznikají ve specializované tkáni v srdci, které se nazývá sinusový uzel. Odtud se elektrický vzruch šíří svalovinou předsíní do síňo-komorového uzlu. Dále se impuls šíří tzv. převodním systémem srdce přes svalovinu komor a způsobuje jejich koordinovaný stah. Tím je zajištěno, že srdce pracuje, jako dvě paralelní čerpadla-nejprve se stáhnou obě předsíně, tím se naplní obě komory, poté dojde ke stahu svaloviny komor a krev se vypudí z pravé komory do plicnice a plic a z levé komory do aorty a celého těla.

Globálně trpí tímto onemocněním asi 2 až 3 procenta populace. Přežívání a úmrtnost pacientů jsou horší než u pacientů s rakovinou prsu nebo prostaty a srovnatelné s pacienty s rakovinou tlustého střeva. Významným faktorem, který ovlivňuje nemocnost a úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění, je srdeční frekvence.

V přírodě platí, že čím je srdeční frekvence nižší, tím je život delší. Velmi nízkou frekvenci má například srdce galapážských želv, které se dožívají průměrně 100 až 150 let. Normální klidová tepová frekvence je obvykle kolem 60 úderů za minutu. Vysoce trénovaní sportovci však mohou dosahovat jen 35 za minutu a naopak netrénovaní lidé ve špatné kondici mají někdy klidovou srdeční frekvenci až 90 za minutu. Jen 13,5% pacientů, kteří jsou léčeni dostupnými léky na srdeční selhání, dosahuje optimální klidovou frekvenci 55 až 60 úderů za minutu. Kontrolovat srdeční frekvenci je velmi důležité u pacientů s tímto onemocněním, protože její zvýšení nad 70 úderů za minutu zhoršuje přežívání a kvalitu života.