Antioxidační účinky čaje


Stále více důkazů poukazuje na to, že antioxidanty mohou hrát velkou ochrannou úlohu proti některým chorobám jako jsou poruchy srdce, mrtvice či rakovina. Předpokládá se, že mechanismus vedoucí ke vzniku těchto nemocí může být podporován vlivem volných radikálů a antioxidanty mohou zabránit vlivu těchto molekul. Moderní výzkum přidal k dobře známým účinkem antioxidantů jako vitamín C a vitamín E nové, potenciálně příznivé účinky rostlinných antioxidantů, polyfenolů, nalezených v ovoci, zelenině, oříšcích, obilninách a nápojích jako čaj a červené víno.

Antioxidační účinky čaje


Volné radikály to vysvětlují
Volné radikály jsou nestabilní molekuly obsahující atom vodíku, oxid dusíku (NO) nebo molekulární kyslík (O2). Běžně se vyskytují v těle jako výsledek chemických reakcí během normálního buněčné činnosti. Mohou se rovněž vytvořit jako důsledek přílišného znečištění (např. ze vzduchu ve velkoměstech), dlouhodobého vlivu UV záření nebo vdechováním cigaretového kouře. Stabilizovat se pokoušejí spojováním s jinými molekulami což může vést k poškození buněk a uvolnění dalších volných radikálů, a to může být počátek řetězové reakce. Někteří vědci se domnívají, že působení tohoto typu volných radikálů podmiňuje vznik některých chronických chorob a nemocí starších lidí jako např. choroby srdce, rakovina, cévní mozková příhoda, revmatická artritida, šedý zákal a Alzheimerova choroba.

Ochranný mechanismus antioxidantů
Antioxidanty jsou složky, které zamezují vznik oxidačních reakcí vyvolaných volnými radikály, a tím působí preventivně a zpožďují poškození buněk a tkání. Jejich mechanismus obsahuje:
· vyplavování reakčního kyslíku a dusíku z různých druhů volných radikálů
· redukování koncentrace kyslíku snížením oxidačního potenciálu molekulárního kyslíku
· metabolizuje peroxidový tuk na neradikály
· váže do komplexů ionty kovů a tím působí preventivně proti tvorbě volných radikálů

Tímto antioxidanty omezují poškození volnými radikály, které způsobují:
· oxidaci LDL cholesterolu, který může zvýšit riziko aterosklerózy
· zvýšení přilnavosti krevních destiček, která může vést k trombóze a tím ke zvýšení rizika onemocnění srdce a mrtvice
· poškození DNA v buňkách, což může vést k rakovině
· blokování normálních funkcí buněk vnitřní stěny cévy a ochabnutí cév v důsledku oxidu dusíku, což může vést k chorobám srdce pokud rakovině
· vznik zánětů
· oslabení imunitního systému
Některé antioxidanty jsou tvořeny přímo uvnitř buněk, jiné musí být přijaty potravou.

Antioxidanty tvořené v těle
· polyaminy
· melatonin
· estrogen
· superoxid dismutáza
· glutathion peroxidáza
· kataláza
· kyselina lipoová
· caeruloplasmín
· albumin
· lactoferin
· transferin

Antioxidanty přijímané v potravě
· vitamín E
· vitamín C
· karotenoidy
· polyfenoly
· měď


Zdroje antioxidantů
Tradiční antioxidanty nacházející se v potravě jsou vitamín E, vitamín C a karoten. V posledních letech stoupl zájem o zdravotní účinek antioxidantů a dalších chemických látek získaných z rostlin (fytochemikálie). 


Čaj je jedním z největších zdrojů flavonoidů ze všech rostlin (obsahuje ho až 15% z váhy vysušeného listu).

Flavonoidy v čaji
Typ a množství flavonoidů v čaji se mění v závislosti na druhu listu, prostředí růstu, zpracování, výroby a jiných faktorech. Typicky 93% z fenolových složek čaje tvoří flavonoidy. Zelené čaje obsahují více jednoduchých flavonoidů zvaných katechiny, zatímco oxidaci vystaveny listy na výrobu černého čaje konvertují tyto jednoduché flavonoidy na více komplexní druhy zvané theaflaviny a thearubiginy.
Flavonoidy jsou ve vodě rozpustné látky a jedna ze studií ukázala, že šálek čaje, který se louhuje 40-60 sekund obsahuje přibližně 140 mg flavonoidů. Jiná studie ukazuje, že jde přibližně o 125 mg na 235 ml čaje a čím déle se čaje louhují, tím je toto množství vyšší.
Čajové flavonoidy vykazují velkou antioxidační aktivitu, a proto byla antioxidační síla čaje srovnávána s ovocem a zeleninou v mnoha studiích. Jedna z nich ukazuje, že denní konzumace tří šálků čaje má stejné antioxidační účinky jako denní konzumace šesti jablek. Jiná studie ukázala, že jeden nebo dva šálky čaje mají stejný účinek jako pět kusů ovoce nebo zeleniny nebo 400mg vitamínu C.

Užitek flavonoidů v čaji pro zdraví
Již mnoho let bylo známo, že rostlinné polyfenoly jsou antioxidanty, které si tělo neumí samo vytvořit a ve skutečnosti mnoho běžných flavonoidů je několikrát účinnějších než vitamín C nebo E. Rostoucí zájem o antioxidační sílu fenolických sloučenin vedl k intenzivnějšímu výzkumu potenciálních zdravotních účinků těchto látek.

Choroby srdce a cévní mozkové příhody
Některé studie ukazují, že flavonoidy v čaji zabraňují oxidaci LDL cholesterolu v laboratorních podmínkách. Na zvířatech bylo prokázáno snížení množství tuků v krvi.
Ateroskleróza je nemoc doprovázena silnými záněty. Jisté čajové flavonoidy vykazují u zvířat protizánětlivé účinky.
Několik laboratorních studií a jeden pokus s lidmi ukázal, že různé flavonoidy dokáží zabránit shlukování krevních destiček.
Antioxidační účinky flavonoidů hrají pravděpodobně ochrannou roli při nemocech kardiovaskulárního systému.

Rakovina
Laboratorní testy ukázaly, že flavonoidy obsažené v čaji mohou zabránit vzniku počátečního stadia rakoviny.
Ukázalo se, že flavonoidy zabraňují syntéze DNA nádorových buněk v kostní dřeni a v plicích.
Studie na zvířatech ukázaly že čaj a jeho flavonoidy chrání před různými typy rakoviny, jako např. před kožními nádory a rakovinou plic u myší a rakovinou trávicího traktu u myší a potkanů.

Antibakteriální účinky
Čajové extrakty podporují schopnost odolávat Salmonella typhi, Campilobacter jejuni, Campilobacter coli, Helicobacter pylori, Shigella, Clostridium, Pseudomonas, Candida a jiným bakteriím.

Péče o chrup
Zelený čaj a jiné katechiny způsobují potlačení některých bakterií ústní dutiny tím, že zabraňují jejich přichycení a růstu na zubech.

Absorpce flavonoidů
Až donedávna se antioxidační účinky flavonoidů v čaji zkoumaly převážně na zvířatech a buněčných kulturách v laboratořích. Přibývající důkazy ukazují, že tělo ve skutečnosti některé antioxidanty absorbuje. Např. když několik dobrovolníků zkonzumovalo výtažek ze zeleného čaje, v jejich plazmě se našly různé katechiny, jejichž množství se pohybovalo v závislosti na dávce v rozmezí 0,2 - 2,0% z podaného množství, s maximální koncentrací 1,4 - 2,4 hodiny po konzumaci. Některé studie ukázaly, že působení antioxidantů v plazmě vrcholí 30 - 60 minut po konzumaci a po 90 minutách se dostává na původní úroveň. Další výzkum je zaměřen na příjem, distribuci a vylučování flavonoidů a jejich metabolitů z těla.

Na závěr
Je dobře známo, že ovoce a zelenina jsou dobrými zdroji antioxidantů, ale není až tak známo, kolik antioxidantů obsahuje čaj. Velkou skupinu antioxidantů v čaji tvoří flavonoidy, které naše tělo dokáže přijmout, využít a vyloučit. Existuje mnoho důkazů ukazujících, že čaj a flavonoidy mají příznivé účinky při pokusech se zvířaty a s buněčnými kulturami, a nabízejí slibnou půdu pro další výzkum s lidmi.
Takže stejně jako konzumace ovoce a zeleniny, i pití čaje může být vhodným příjmem antioxidantů, které jsou prospěšné pro celkové zdraví a zdravý pocit.
 

Autor: Lenka Kostková