Může pití čaje snížit riziko kardiovaskulárních chorob a rakoviny?


Kardiovaskulární onemocnění jsou jednou z hlavních příčin úmrtí.

Může pití čaje snížit riziko kardiovaskulárních chorob a rakoviny?

Hlavní formy kardiovaskulárních chorob jsou choroby cév vyživujících srdce (koronárních cév) a infarkt myokardu.
Rizikové faktory spojené s chorobami koronárních cév. Neexistuje jediná příčina způsobující koronární nemoci. Jejich vznik závisí na kombinaci různých faktorů, z nichž některé jsou ovlivnitelné a některé potenciálně neovlivnitelné. Následující tabulka zobrazuje přehled těchto faktorů.

Ovlivnitelné rizikové faktory
· Hyperlipidemie (zvýšený cholesterol a triglyceridy)
· Hypertenze (vysoký krevní tlak)
· Nedostatek fyzické aktivity
· Kouření
· Stres
· Obezita

Neovlivnitelné rizikové faktory
· Rodinná historie
· Pohlaví
· Věk

Jiné fyziologické faktory a podmínky, které mohou zvýšit riziko vývoje ischemické choroby:

· cukrovka - diabetes mellitus
· oxidace lipoproteinů
· zánět a poškození endotelu (vnitřní stěna cév)
· hyperhomocysteinémie (zvýšení krevního homocysteinu)
· shluk krevních destiček
· koagulanty činitele
· onemocnění ledvin


Prevence kardiovaskulárních chorob zahrnuje zejména osvojení zdravého životního stylu a kontrolu ovlivnitelných faktorů. Důležité aspekty tohoto životního stylu zahrnují:
· pravidelné cvičení
· zdravé stravovací návyky
· přestat kouřit
· snížení hladiny stresu a neklidu
· dodržování doporučené diety
· zdravě se stravovat, což znamená postarat se
o zvýšení konzumace rybího oleje
o zvýšení konzumace ovoce, zeleniny a luštěnin
o nahrazení energie přijímané z tuků škrobovými jídly
o zmírnění nadbytku tuku konzumací mono - nenasycených tuků
o snížení příjemu soli
o pití jen malé dávky alkoholu
o dostatečný příjem antioxidantů
o správný pitný režim


Fakta o čaji a kardiovaskulárních onemocněních
Několik epidemiologických studií ukázalo, že pití čaje a konzumace flavonoidů, je spojeno s ochranou před chorobami srdce a mrtvicí. Nicméně ne všechny studie prokázaly stejné ochranné účinky. Rozdílnost těchto studií může být výsledkem jejich rozdílného vypracování, např. nedostatku informací o použitém čaji (kvalita, síla a druh), o obsahu flavonoidů v jídlech a nezvažování jiných rizikových faktorů vzniku kardiovaskulárních onemocnění. Tyto detaily mohou ovlivnit konečný výsledek a v dalším výzkumu je třeba brát tyto faktory do úvahy.
Ze shrnutí všech studií zjišťujících vztah mezi pitím čaje a chorobami srdce vyplývá, že pravidelné pití tří šálků čaje denně snižuje riziko infarktu myokardu o 11%.

Ochranný mechanismus čaje
Výsledky těchto studií vzbudily velký zájem o pochopení mechanismů, kterými mohou čaje zajistit ochranu před kardiovaskulárními chorobami. Mechanismy jako preventivní oxidace LDL, redukce hladiny krevních lipidů, protizánětlivé účinky, zlepšení funkce cév a snížení shlukování se krevních destiček byly prokázány hlavně ve studiích se zvířaty a v laboratorních studiích.
Výsledky studií s lidmi nejsou tak jasné, i když některé epidemiologické studie ukázaly, že čaj může snížit cholesterol v krvi, většina studií neukázala žádný efekt ve snižování krevního cholesterolu nebo krevního tlaku. Tak jak se antioxidační účinky čaje projevily ve studiích se zvířaty a ve studiích v laboratoři je možné, že čaj uplatní své ochranné účinky vůči kardiovaskulárním chorobám jinými způsoby jako např. zlepšením funkcí endotelu, hromaděním krevních destiček nebo způsoby, které dosud nebyly přezkoumány.

Závěr
Z řady epidemiologických studií zjišťujících vztah mezi pitím čaje a kardiovaskulárními chorobami vyplývá, že pití zeleného i černého čaje je slučitelné s radami pro správnou výživu na ochranu proti kardiovaskulárním chorobám. Avšak přestože počet vědeckých důkazů o tom, jak čaj napomáhá zdraví roste, výsledky ještě nejsou přesvědčující a proto je třeba provést další studie s lidmi.


Čaj a rakovina

Co je rakovina?
Pod rakovinou si mnoho lidí představuje jednu chorobu. Realitou však je, že tento pojem obsahuje několik nezávislých podmínek, které mohou působit na téměř každý orgán a tkáň v těle. Rakovina vzniká tehdy, když buňky tkání nepodléhají procesu běžné molekulární regulace. Ten má obvykle za následek dělení, diferenciaci a konečnou smrt těchto zdravých buněk. Pokud se však tyto kontrolní mechanismy naruší, buňky se dělí nekontrolovaným a abnormálním způsobem. Často se chybně diferencují a nereagují na signály nařizující úmrtí. U většiny případů rakoviny má tento nekontrolovaný růst za následek vznik nádoru.
U mnoha typů rakoviny zhoubné buňky putují ze své prvotní tkáně na jiná místa, kde vytvářejí sekundární nádory nebo metastázy. Smrtelný efekt primární i sekundární rakoviny je v utlačováni zdravých buněk, často i v jejich usmrcování, čímž se zabraňuje normální funkčnosti zdravých orgánů.

Příčiny rakoviny
Rakovina je v podstatě porucha buněčného genetického materiálu. Poškození DNA uvnitř buněk může být následkem působení různých faktorů prostředí jako například radiace, chemických karcinogenů nebo některých virů.
Některé rizikové faktory jsou spojovány s různými typy rakoviny a některé z nich můžeme ovlivnit:
· Kouření je nejznámější rizikový faktor rakoviny a bylo označeno jako nejdůležitější příčina nemocí a předčasné smrti.
· UV záření, speciální UVA a UVB, způsobuje poškození kůže, včetně jejího spálení a předčasného stárnutí. Toto poškození může nakonec vést ke vzniku rakoviny kůže.
· Strava - vědci se domnívají, že až 30% případů rakoviny může být způsobeno stravou.
· Obezita - může zvýšit individuální riziko vzniku rakoviny různých druhů, např. endometria, prsu, ledvin a střeva.
· Neúměrné pití tvrdého alkoholu -  může zvýšit individuální riziko vzniku rakoviny úst, krku a jícnu.
· Riziko povolání - expozice určitých chemikálií může vést ke vzniku různých druhů rakoviny.

Strava a rakovina
Stále více a více studií dokazuje, že strava hraje rozhodující roli při prevenci rakoviny. Mezinárodní spí ze Světové nadace pro výzkum rakoviny "Jídlo, výživa a prevence rakoviny: globální perspektiva" uvádí, že 30 - 40% případů rakoviny jsou přímo spojeny s naší stravou, fyzickou aktivitou a hmotností. Předpokládá se, že strava je rizikový faktor pro tyto druhy rakoviny:
· rakovina střeva - konzumace jídel, které jsou velmi mastné a obsahují málo vlákniny, může zvýšit nebezpečí jejího vzniku
· rakovina prsu - možná existuje vazba mezi konzumaci mastných jídel a rakovinou prsu, avšak toto spojení zůstává nepotvrzeno
· rakovina žaludku - častá konzumace solených, konzervovaných a uzených jídel může být spojena s rakovinou žaludku
· rakovina prostaty - mnoho studií se zabývalo vztahem mezi stravou a rakovinou prostaty. Přestože se předpokládalo mnoho spojení, žádné z nich se neprokázaly.
· rakovina plic - ukázalo se, že nízká konzumace ovoce a zeleniny (hlavně zelených částí a mrkve) zvyšuje riziko vzniku rakoviny plic
· rakovina jícnu - strava, která obsahuje málo ovoce a zeleniny může zvýšit riziko vzniku rakoviny jícnu

Výsledky největšího výzkumu vztahu stravy a rakoviny EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition), který pozoroval 480 000 jednotlivců ukazují, že denní konzumace 500 a více gramů ovoce a zeleniny snižuje počet případů rakoviny úst, hltanu a jícnu o 50%.

Doporučené stravování
Světová nadace pro výzkum rakoviny sestavila následující doporučení:
· Zvyšte příjem ovoce a zeleniny alespoň na 5 porcí denně (jedna porce je přibližně 120g).
· Konzumujte velké dávky jídel s vysokým obsahem vlákniny jako např.. celozrnný chléb nebo jiné obiloviny.
· Vyberte si rozmanité pokrmy z rostlin jako obiloviny, luštěniny (čočka, fazole, hrách), škrobové jídla (těstoviny, rýže, chléb) a také ovoce a zeleninu.
· Jezte ne příliš mastná a slaná jídla.
· Pokud již pijete alkohol, pijte s mírou.

Tyto změny ve stravě stejně jako udržování si zdravé hmotnosti a fyzické kondice pomáhají snížit riziko vývoje rakoviny.

Užitek čaje
Neustále přibývají důkazy o tom, že specifické substance nalezené v některých jídlech mohou zlepšit celkové zdraví (např. fenolové složky z rostlin). Čaj je bohatým zdrojem specifických fenolických složek včetně flavonoidů. Flavonoidy jsou silné antioxidanty, které si naše tělo neprodukuje a ukázaly se jako potenciálně protirakovinné složky. Zjistilo se, že čaj zamezuje tvorbě nádoru v raném stádiu, postupu i v pokročilém stadiu rakoviny. Předpokládá se, že možný mechanismus činnosti obsahuje:
· antioxidační aktivitu
· schopnost zamezovat nitrosamínovým reakcím
· modulaci rakovinných metabolizačních enzymů
· zachytávání konečných karcinogenů
· schopnost zamezit množení buněk
· upravení střevní mikroflóry (v souvislosti s rakovinou tlustého střeva)
· antimikrobiální účinky (v souvislosti mezi Helicobakterom pylori a rakovinou žaludku)

Důkaz o působení čaje na rakovinu
Při prohlídkách japonského obyvatelstva bylo zjištěno, že ochrana organismu spolu se zpomalením růstu rakoviny je spojena s pitím čaje. Efekt byl více viditelný při zvýšení konzumace na 10 šálků denně. Avšak jiné epidemiologické studie zkoumající vztah mezi konzumací čaje a snížením rizika rakoviny byly bezvýsledné.
Některé studie ukázaly inverzní vztah mezi pitím čaje a rakovinou žaludku. Jedna z nich poukazuje na to, že u konzumentů zeleného čaje bylo o 48% zmenšené riziko vzniku rakoviny žaludku a o 51% nižší riziko vzniku chronické gastritidy oproti nekonzumentům. I přesto jedna z tchajwanských studií ukázala zvýšení rizika při pití zeleného čaje a jiná studia neprokázala žádný vztah mezi čajem a rakovinou.
I flavonoidy se spojují se snížením rizika vzniku rakoviny plic a jedna ze studií uvádí 50% snížení rizika vzniku rakoviny plic při pití jednoho šálku černého čaje denně. Opět však jedna ze studií vztahu mezi rakovinou plic a katechiny (druh flavonoidů, který čaj obsahuje ve velkém množství) neprokázala žádné spojení. Stejně jako některé studie vztahu mezi rakovinou a pitím čaje.
Jedna z nedávných japonských studií ukázala, že pravidelné pití zeleného čaje (více než 3 šálky denně) může chránit před návratem rakoviny prsu v ranném stádiu, ačkoliv autoři uvádějí, že v této etapě je nezbytné opatrně interpretovat výsledky, a že je nutné provést další studie, aby byl výzkum potvrzen.
Rozdílnost těchto studií může být výsledkem jejich rozdílného vypracování (např. nedostatku informací o použitém čaji - kvalita, síla a druh), nedostatku informací o obsahu flavonoidů v jídlech, rozdílu obsahu flavonoidů mezi jednotlivými druhy jídel, neshody v kontrole stravy pomocí rozboru dotazníků a vyloučení životního stylu a činitelů prostředí. Tyto detaily mohou ovlivnit konečný výsledek a mohou se těžko interpretovat. Tento problém byl ve vztahu mezi rakovinou a pitím čaje kritizován. Posouzení těchto dopadů je pro další výzkum velmi důležité.

Na závěr
Studie na zvířatech a na buněčných kulturách ukázaly, že čaj a flavonoidy mohou mít potenciálně preventivní účinky proti rakovině. Neprůkazné výsledky při studiích s lidmi, způsobených  několika matoucími faktory, dělají výsledky těžko interpretovatelné. I když počet vědeckých důkazů hovořících o kladném účinku čaje se zvyšuje, ještě nejsou konečné a poskytují půdu pro další výzkum. Mezitím je moudré konstatovat, že pití zeleného i černého čaje je ve shodě s radami pro zdravé stravování, které pomáhají snížit riziko vzniku rakoviny, udržovat celkové zdraví a zdravý pocit.


Zelený čaj může zpomalit průběh rakoviny prostaty
Jak informovaly američtí vědci, aktivní složky v zeleném čaji mohou zpomalit průběh rakoviny prostaty. Podle jejich zjištění kapsle vyrobené s použitím extraktů zeleného čaje, známých jako polyfenoly, snižují hladinu proteinů, vlivem kterých nádory rostou. Testovali 26 pacientů s rakovinou prostaty ve věku 41 až 68 let. Během měsíce před chirurgickým odstraněním prostaty každý z nich užíval denně čtyři kapsle s obsahem epigalokatechingalátu (EGCG) s antioxidačními účinky, jejichž obsah se rovnal dvanácti šálkům zeleného čaje. Krevní testy ukázaly, že klesly hladiny tří proteinů souvisejících s růstem a šířením rakoviny prostaty.
Hepatocytový růstový faktor (HGF) poklesl v průměru o 18,9 procenta, vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF) o 9,9 procenta a prostatický specifický antigen (PSA) o 10,4 procenta.
Zaznamenali jen několik vedlejších účinků a funkce jater u pacientů zůstala normální. Zelený čaj může rakovině zabránit v rychlém růstu a šíření, ale nedokáže nádory zmenšit. Může být ale vhodným doplňkem chemoterapie a ozařování. Pro potvrzení výsledků testů budou potřebné další, rozsáhlejší studie.

 

Autor: Martina Dvořáková