Lymfom se dá úspěšně léčit, jen je třeba ho včas rozpoznat

Lymfom je zhoubný nádor, který postihuje krevní buňky, konkrétně lymfocyty. Ty se začnou nekontrolovaně množit a přestože by měly organismus chránit, začnou naopak škodit. Onemocnění postihuje často mladé lidi do čtyřiceti let, ale není výjimkou, že onemocní i starší lidé. Dobrou zprávou je, že se dá léčit, jen je třeba včasná diagnostika.

Lymfom se dá úspěšně léčit, jen je třeba ho včas rozpoznat

Náročné odhalení nemoci
Čím dříve se podaří lymfom léčit, tím lepší jsou vyhlídky pacienta na uzdravení. Odhalit toto onemocnění je ale pro nespecifické příznaky náročné. Při prvotních příznacích ho správně lékaři diagnostikují spíše výjimečně. Lékaři a pacienti by proto měli zohlednit i příznak, kterým je velká únava.

Častými příznaky onemocnění jsou kromě únavy:

  • Hmatatelná lymfatická uzlina větší než dva centimetry na krku, v podpaží či na slabinách,
  • zvýšená teplota,
  • výrazné noční pocení,
  • svědění pokožky,
  • nevysvětlený úbytek na váze,
  • noční pocení,
  • přetrvávající kašel.

 

Před léčbou myslete na potomstvo
Lymfomy ročně onemocní dva a půl tisíce Čechů. Při časné diagnostice je třeba myslet i na možnost, jak si zachovat potomstvo. Mnozí mladí lidé v reprodukčním věku to příliš neřeší. Diagnóza je vyděsí a nemyslí na to, co bude za několik let. Přitom před radikální léčbou je možné zmrazení vajíček či spermií. Lékaři by proto neměli zapomínat o tom s pacienty promluvit. Léčba onemocnění závisí na podtypu lymfomu, standardně probíhá chemoterapií, radioterapií nebo transplantací kmenových buněk, jakož i novými inovativními léky. Dostupnost standardní i inovativní léčby lymfomu je v Čechách srovnatelná se zeměmi západní Evropy.

Úspěšnost léčby
Péče o nemocné s lymfomy se v ČR soustřeďuje do specializovaných center. Komplexní léčbu poskytuje sedm center, kde je také možnost v případě potřeby provést transplantaci krvetvorných buněk. Hlavní léčebnou metodou Non-Hodkginova lymfomu je chemoterapie, eventuálně transplantace kostní dřeně. K zastavení rakoviny mízních uzlin také napomáhá cílená biologická léčba. Úspěšnost léčby se pohybuje mezi 70 a 85 procenty. Nemoc se může znovu objevit, často do jednoho roku od ukončení léčby, někdy i později.

Pomoc pacientům
Rady pacientům s maligním lymfomem, jejich blízkým a přátelům v České republice zajišťuje sdružení pacientů s názvem LYMFOM HELP.