Máte chuť na změnu? Tak do toho!

Máte chuť něco ve svém životě změnit? Říká se, že změna je život, tak proč to nezkusit? Chybí vám odvaha nebo jste jen pohodní? Změny posouvají člověka dál, ale také nejsou bezbolestné.

Máte chuť na změnu? Tak do toho!Každý z nás má rád jistoty
Partnerské, finanční, pracovní, společenské, politické. Zažité rituály a stereotypy nám dávají pocit bezpečí. Ve světě, který jsme si kolem sebe vytvořili, se cítíme pohodlně. Známe jeho zákony a víme jak v něm fungovat.Máme rádi svou zónu jistoty. Tu si vytváříme nejen v rodinném životě, ale i v pracovním či osobním. Někde uvnitř možná máme pocit, že bychom také chtěli něco víc, něco jiného. Líbilo by se nám, kdyby se věci, se kterými nejsme až tak velmi spokojeni, změnily. Vždy si však umíme najít i důvody proč to neudělat a nepřekročit kruh vlastního pohodlí.Znamenalo by to převzít za sebe zodpovědnost a počítat s tím, že to nemusí dopadnout dobře.

Co mám a co chci mít
Pokud chceme uskutečnit změnu, která by udělala náš vlastní svět lepším, prvním krokem by mělo být rozhodnutí. To usměrňuje a mění náš život. Rozhodnutími si v podstatě vytváříme vlastní osud. Pokud si nejsme jisti, co nám vlastní rozhodnutí přinese a zda stojí za to případně i něco riskovat, pomozme si jednoduchým sepsáním pozitiv a negativ. Vytvořme si plán změny, kterou chceme uskutečnit. Bude to první zhmotnění našeho cíle. Přemýšlejme o situaci, v níž jsme a následně i o tom, jaké to bude, když dosáhneme změnu. Přinese nám to možná nový pohled na věc a usměrní naše rozhodnutí. Toto mám a tohle chci zůstává u mnoha lidí jen v teoretické rovině. Neboť vždy je zde zóna našeho komfortu, v níž se sice možná necítíme až tak dobře, ale je to náš stereotyp. Těch se jen neradi zbavujeme. Brzdí nás vlastní strach ze změny. Pokud bychom však slovíčko strach zaměnili za slovíčko výzva, mnoho věcí, včetně našeho vnitřního rozhodnutí, se pohne dopředu.

Jak změnit věci a vystoupit z komfortní zóny?
Pokud jsme se již rozhodli, že změnu chceme uskutečnit, udělejme to teď hned. Nečekejme na zítra, na začátek měsíce či roku. Chcete zhubnout? Tak si odepřete bramborový salát s majonézou na oběd a zapomeňte na výtah. Dnes, ne zítra podejte žádost o zaměstnání, přihlaste se do jazykového kurzu, udělejte první krok. Pohněte věci dopředu. Nastavte se vnitřně na to, že změna se již začala dít.Vytvořte si obraz sebe samé v nové situaci. Takové, která se vám líbí. Pracujte s vlastními obavami "co když" a "nedokážu". Berte je jako součást nové situace. Na to, aby nastala ve vašem životě změna, musíte vystoupit ze zóny komfortu a počítat s tím, že občas se budete cítit "nepohodlně". Můžete natrefit na překážky a budete si muset s nimi poradit. Toto je důvod proč lidé zůstávají v původní situaci i když se jim to nelíbí. Bojí se vystoupit z vlastního pohodlí. Ale pokud má člověk dosáhnout to, po čem touží, je třeba počítat s tím, že na cestě bude překonávat věci, které mu nejsou příjemné.Vzdám se peněz, smířím se s kily navíc, i s tím, že nemám řidičský průkaz. Je to sice lákavá představa, ale její realizace by vyžadovala aktivitu. To by narušilo moje pohodlí. Tak třeba později .... "Provést věc, které se bojíme, je první krok k úspěchu." (M. Gándhí).

Věci se nedějí mávnutím proutku
Změna je proces a na této cestě vás čekají nové věci. Nové výzvy, noví lidé, nové pocity. Naše chování se změní. Mělo by se změnit. Neboť jestliže se budeme v určitých situacích chovat a jednat stejně, zůstaneme stát na místě. Nepohneme se dopředu a nedosáhneme cíl. Převezme odpovědnost za svůj život. Za to, v jaké situaci jsme a proč jsme se tam dostali. Je snadné svalit vinu na osud, jiných lidí, nepříznivou situaci, ale hlavně je to pro nás pohodlné. Tak zůstáváme uzavření v kruhu "okolností". Zbavujeme se zodpovědnosti a máme pocit, že situaci změnit nemůžeme, protože se necítíme být za ni zodpovědní. Jsme za svůj život zodpovědní. Jsme tu sami za sebe. Je naším rozhodnutím jak ho prožijeme a čím naplníme. Někdy je nutné riskovat neúspěch, aby se věci pohnuly dopředu. Proto buďme vytrvalí. Rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem, mezi vítězem a poraženým, není v množství problémů a překážek, které v životě musel překonat. Rozdíl v životě úspěšného člověka a toho neúspěšného je pouze v odpovědi na tyto překážky. Postavte se jim čelem, protože jen tak se vám vysněný cíl může přiblížit.