Meditace - zklidnění a duševní harmonie těla nejen po náročném pracovním dni

Pokud chceme dosáhnout duševní klid a zmírnit či odstranit stres a napětí, tak meditace je jedním z nejstarších a pravděpodobně i nejúčinnějších prostředků. Je populární už celá staletí pro svoji jednoduchost možnost individuálního praktikování bez pomoci jiných lidí. O praktikování meditace se dočtete již v Bibli, ale i jiná náboženství kladou důraz na meditaci jako na způsob zkoumání svého nitra, sebepoznávání. Meditace pomáhá člověku najít smíření se sebou, potřebnou rovnováhu mezi materiálním a duchovním světem.

Meditace - zklidnění a duševní harmonie těla nejen po náročném pracovním dni

Jak meditovat a proč?
• Meditace pomáhá lidem kontrolovat a ovládat myšlenky.
• Vedlejším produktem meditace je relaxace. Meditace a stres se neslučují.
• Meditace vede k větší vyrovnanosti osobnosti.
• Meditace pomáhá člověku povznést se nad materiální stránku každodenní reality a pomáhá dotknout se duchovní dimenze života.

Co se týká způsobu, třeba si nejdříve zvolit správné místo a čas
Ideální by bylo věnovat se jí denně a vždy ve stejnou dobu a na stejném místě. Čas si zvolí každý individuálně. Místo závisí od situace, meditovat můžete venku i uvnitř. Důležité je , aby to bylo tiché , klidné prostředí.

Poloha těla při meditování by měla být pohodlná, ale ne příliš
Tradiční metody doporučují sedět na zemi na koberci či polštáři se zkříženýma nohama. Ale můžete klidně sedět i na židli či v křesle. Při meditovaní se musíte odpoutat od všech všedních starostí a problémů a musíte se rozhodnout, že se nedáte ničím vyrušovat.

Důležité je, čím se budete při meditovaní zabývat
Měli byste si zvolit určité téma nebo zkušenost, o které chcete meditovat. Některé tradice doporučují opakovat slovo nebo frázi, kterou člověk znovu a znovu opakuje ( mantra ), jiné upřednostňují kresbu geometrického útvaru, na který se zaměřují oči (mandalu). Některým lidem zase vyhovuje bílá stěna, na kterou se při meditaci soustředí. Soustřeďte se na obsah zkoumaného předmětu, zážitku nebo textu. Pokud si zvolíte text, potichu si ho přečtěte a zkuste se s ním osobně ztotožnit.

Asi po 20 minutách meditaci pomalu, klidně ukončete
Osobní modlitba může být tečkou na dosažení pozitivního duševního stavu. Tím nemáme na mysli klasickou modlitbu, i když volba je na vás, ale zkuste si vytvořit svou vlastní, ve které vyjádříte své pocity, své obavy a požádáte o pomoc při jejich řešení. Pokud nejste věřící, zvolte jinou formu ukončení.

Po meditaci se člověk cítí klidný a odpočatý
To se promítne i do osobních postojů. Mnozí z vás se teď možná usmíváte, že co všechno si ještě člověk nevymyslí. Ale podívejte se na to z jiné strany. Jde o 20 minut vašeho času , které byste možná jinak strávili shlédnutím reklam a hloupých relaci v TV nebo byste se štvali co nejrychleji ještě, ještě, ještě něco udělat. Meditace vám nabízí 20 minut zastavení, 20 minut odpočinku, 20 minut uklidnění se. Jde přece o vás, o vaše zdraví. Vzpomeňte si na větu, kterou lékaři často opakují. O své auto pečujete pravidelně, dáváte mu dělat servisní prohlídky, doplňujete poctivě palivo i olej, staráte se o něj. Proč to neděláte takto i pro sebe? Člověk má někdy pocit, jakoby jsme my, lidé, mysleli na sebe, myslím teď naše zdraví, na posledním místě. Nejdříve je práce, majetek, postavení, a až potom naše samotná podstata. Meditace možná pomůže trochu přehodnotit tyto postoje, které nám  ubližují. Jsou důležité, ale ne nejdůležitější ze všeho.