Menopauza u mužů

Stárnutí s sebou přináší i změnu v hormonálním systému. V povědomí lidí je obvykle slovo menopauza spojené se ženami, ale není to tak. Hormony mají velký vliv i na muže, přičemž příznaky mohou mít stejné, jaké mají ženy.  Ne všichni však s tímto termínem u mužů souhlasí. Mnozí lékaři příznaky přisuzují pouze snížené hladině testosteronu. Do karet jim hraje i to, že u mužů není přesně vymezena lhůta nástupu menopauzy jako je to u žen. Nástup je rozdílný. Oproti ženám, u kterých se v tomto období produkce hormonů zastaví celkem, tak u mužů je pokles testosteronu pomalejší a může trvat i několik let.

Menopauza u mužů

Příznaky mužské menopauzy provázejí změny sexuálních funkcí
Ale také deprese, změny nálady a tělesné hmotnosti, únava, noční pocení a návaly horka, či bolesti kloubů, čemuž však člověk při postupném poklesu hormonů a za delšího časového období nemusí udávat větší pozornost. Kromě toho tyto příznaky bývají u mužů méně intenzivní. V sexuální oblasti si převážně 80 % mužů, u kterých je diagnostikována menopauza, stěžuje na pokles sexuálního libida a neschopnost udržet silnou erekci.

U většiny mužů má hladina hormonů vrchol v období kolem od 15 do 18 lety
A někdy kolem konce 20. roku života začíná hladina pomalu klesat. Kolem 50. roku života přibližně u poloviny všech lidí dochází k výraznějšímu poklesu hormonů, provázeného nepříjemnými příznaky.

Jak se menopauza u mužů léčí?
Pokud je hladina hormonů / testosteronu / nízká, léčí se pomocí substituční hormonální léčby a pomáhá např. při snížení libida, ale tak jako u léčby menopauzy žen, má taková léčba svá rizika a nežádoucí účinky. Může např.  zhoršit rakovinu prostaty. Kromě této léčby může lékař doporučit změnu životního stylu, jako novou dietu a cvičební program, nebo antidepresiva, která mohou pomoci při projevech menopauzy v prožívání.

Jak se může muž co nejlépe přenést přes tyto příznaky?
• Změnit stravu - zvýšit množství zeleniny a luštěnin, ovoce, omezit živočišné produkty.
• Pravidelně cvičit - posilování svalstva, ale i vytrvalostní cvičení.
• Pravidelně navštěvovat lékaře - kontrola hladiny hormonů, prevence onemocnění.
• Zmenšit stres - akceptovat změny v sexualitě, nové způsoby seberealizace.

Léčba u mužů je však ztížena zejména tím, že se stydí o svých problémech mluvit
Přisuzují je staršímu věku nebo stresu. Příznaky a míra závažnosti menopauzy u mužů je rozdílná a také ji různě prožívají, často však nepříjemně, proto pokud ve svém okolí znáte někoho takového, bylo by dobré ho povzbudit a podpořit ho, aby svůj stav konzultoval s lékařem. Žena nebo manželka by neměla zesměšňovat svého muže, ale měla by ho povzbuzovat, akceptovat a být tolerantní i vůči změnám v jeho náladě.