Mozek a jeho aktivita

Budou moci němí promluvit mozkem?Vědci objevili způsob, jak číst slova z aktivity řečových center mozku. Promluvit tak budou moci lidé, kterým z úst nevyjde ani hláska. Elektrody přiložené na mozek pacienta s těžkou epilepsií, které mají odhalit narušenou oblast mozku.

Mozek a jeho aktivita

Vědci dokázali rozluštit mluvená slova jen na základě signálů přicházejících z mozku, a to pomocí zařízení, jaké by dlouhodobě mohli využívat lidé, kteří po ochrnutí nemohou mluvit. Vědci spolupracovali s pacienty trpícími těžkou epilepsií. Lékaři jim na krátký čas odstranili část lebečních kostí mozkovny, aby jim do mozku mohli zavést elektrody a snímat aktivitu neuronů. Tak se daří odhalit oblast mozku, jejíž činnost je narušena a je zdrojem abnormálních nervových vzruchů spouštějících epileptický záchvat. Pacienti souhlasili s tím, že jim lékaři budou zároveň pomocí nového typu elektrod sledovat aktivitu dvou řečových center. Tyto elektrody nepronikají do nervové tkáně mezi nervové buňky, ale přiléhají k povrchu mozku. Opakovaně měli číst deset slov: ano, ne, horký, studený, hladový, žíznivý, ahoj, sbohem, více, méně. Vědci přitom zaznamenávali signály zachycené elektrodami z řečových center. Nejprve nechali pacienta, aby myslel na jedno z dvojice protikladných slov, například ano nebo ne. Stáhli přitom aktivitu neuronů z řečového centra a dokázali myšlené slovo určit téměř v devadesáti procentech pokusů. V druhém pokusu mohl pacient myslet na jakékoliv slovo. Pomocí elektrod dosáhli úspěšnost od 28 do 48 procent.

Na počítačový "překladač", který by rutinně zvládal čtení slov z aktivity řečového centra, tento systém ale ještě nestačí. Výzkum jen prokázal, že zařízení funguje. Aktivita neuronů prozrazuje, co člověk říká. Teď už je jen potřeba zvládnout mnohem větší počet slov. Jen tak budeme možné vyrobit zařízení, které skutečně pomůže ochrnutým.  Předpokládá se, že by tento systém komunikace nejvíce pomohl pacientům trpícím rozsáhlým ochrnutím po úrazu, po mozkové příhodě a při některých nervových chorobách. Tito lidé jsou často "zamčeni" v ochrnutém těle. Mozek jim sice funguje, ale tělo je neposlouchá. Příslibem je nový typ elektrod, které jsou v podstatě miniaturní verzí elektrod, které jsou již půlstoletí používané na vyšetření mozku epileptiků při takzvané elektrokortikografii. Jsou sice zavedeny do nitra lebky, ale nepoškozují mozek a vyznačují se poměrně velkou citlivostí.