Násilí pochází většinou ze sociálního prostředí násilníků

Násilníci většinou nemyslí na důsledky svých činů. Násilníci většinou nemyslí na důsledky svých činů. Někdy je jim lhostejný osud jiných lidí i osud vlastní. Je běžné, že se lidé mstí svému okolí a týrají ho za své skutečné či domnělé utrpení, frustrace, nedostatek přízně. Je běžné, že se lidé mstí svému okolí a týrají ho za své skutečné či domnělé utrpení, frustrace, nedostatek přízně, uznání a podobně. Ten mechanismus je běžný, ale málokdy nabírá drastické formy. To, že je někomu lhostejný jeho vlastní osud, je pro normálního člověka nesrozumitelné, ale vyskytuje se to často u násilnických lidí. Řadě z nich je celkem jedno, zda budou potrestáni vězením nebo dokonce popraveni.

Násilí pochází většinou ze sociálního prostředí násilníků


Většinou za to může zanedbané sociální prostředí, genetika až takovou roli nehraje. Převýchova u dětí a mladistvých je možná, statistiky úspěšnosti se ale nevedou. Při převýchově učí speciální pedagogové, psychologové a vychovatelé dítě řešit problémy standardní cestou, nést odpovědnost za své činy a připravují jej na přechod do běžného života.

Někdy sama osoba, která čin spáchá, není schopna bližších uspokojivých vztahů. Někteří lidé řeší své deprivace tím, že útočí na jiné lidi. S takovými lidmi je soužití velmi náročné.  Agresoři podle psychiatra často omlouvají své jednání a skrývají ho za bohulibé vysvětlení. Tvrdí například, že svět zbavují zla a proto mají právo zabíjet. Jsou známy i případy, kdy frustrovaný člověk střílel na dálku na milence na lavičce nebo když lidé, kteří měli těžký život, zabíjeli děti, protože měli pocit, že je v životě i tak nic dobrého nečeká.

V Česku přibývá případů takzvaných šílených střelců, kteří útočí bez zjevné příčiny. Souvisí to se západní kulturou, která tlačí člověka k úspěchu, egoismu a uznávání jen toho, kdo v něčem vynikne. K těmto činům může přispívat i fakt, že jsou medializovány.

Autor: Martina Dvořáková