Návštěva solária se může stát závislostí

Na návštěvách solárií si mohou lidé vybudovat závislost. Někteří lidé, kteří pravidelně navštěvují solária, si na nich mohou vybudovat závislost podobně jako na alkoholu či jiných návykových látek. Až 39 procent uživatelů solárií vyšlo alespoň z jednoho testu s označením "závislý ".

Návštěva solária se může stát závislostí

Nová zjištění stupňují tlak na regulaci solárií, které Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) loni přeřadila z kategorie "pravděpodobně způsobuje rakovinu" do kategorie "způsobuje rakovinu". Solária se tak dostala mezi jednoznačné karcinogeny, jako je tabák či azbest. Nová zjištění amerických vědců upozorňují, že závislost na soláriích může vzniknout až u třetiny mladých lidí. Se závěry, ale jen na menším vzorku respondentů, přišli vědci už před několika lety.
Vědci požádali 421 studentů vysokých škol o vyplnění dvou dotazníků, které byly prakticky shodné s testy na zjištění závislosti na návykových látkách, jen alkohol a drogy zaměnila za solária. V dotaznících byly otázky jako: "Zkoušeli jste zkrátit čas strávený v soláriích, ale nepodařilo se vám to? "Nebo:" zameškali jste někdy povinnosti či naplánované setkání, protože jste rozhodli jít raději do solária?" Z odpovědí vyplynulo, že solária pravidelně navštěvuje 229 dotázaných, a to v průměru 23 krát za rok. Až 39 procent uživatelů solárií vyšlo alespoň z jednoho testu s označením "Závislý" a 30 procent došlo k tomuto výsledku v obou dotaznících. To může signalizovat, že na snížení využívání solárií nebude stačit jen osvěta, ale bude potřeba i odborná terapie využívána při léčbě "tradičních" závislostí.

Solária jsou nebezpečná zejména pro mladé lidi do 30 let, kteří je navštěvují pravidelně a dlouhodobě. Občasná návštěva, pokud nedojde ke spálení kůže, by až taková riziková být neměla. Solária mohou být nebezpečná a důležité je zajistit, aby je lidé využívali přiměřeně a bezpečně. Pokud to bude nezbytné, bude nutné zvážiti  nové zákony, které by ochránily mladé lidi. IARC, která podává doporučení Světové zdravotnické organizaci, přikročila k přeřazení solárií do karcinogenní kategorie na základě dlouholetého výzkumu. Výsledkem tohoto výzkumu bylo, že lidé, kteří pravidelně navštěvovali solária před 30 rokem života, jsou vystaveni až o75 procent vyššímu riziku vzniku melanomu. Melanom je nejsmrtelnější druh rakoviny kůže. Autoři ve studii  vyzývají, aby se zakročilo proti reklamním kampaním, které tvrdí, že solária jsou bezpečná či dokonce zdravá.