Návštěvu u psychiatra neodkládejte!

Návštěva psychiatra už dávno není  podezřelá . Přesto se mnozí pacienti  zdráhají vstoupit do jejich ordinací, aby nebyly "za blázny " ... Pomoc psychiatra dokáže v mnoha situacích přinést obrovskou úlevu.

Návštěvu u psychiatra neodkládejte!

Lidé vyhledávali "léčitele duše" odedávna. Byli jimi zpovědníci v kostele a v předkřesťanském období tuto funkci plnili různí šamani a věštci. Zabývat se svým duševním zdravím a psychickou pohodou se stalo dokonce módou a především ve Spojených státech se psychoanalýze asi nevyhnula žádná celebrita. Ani v Evropě není návštěva psychiatra žádným stigmatem, ačkoli ve střední a východní části Evropy je taková "akce" stále obestíraná atmosférou utajování. Kdo však překonal vážnou životní krizi, psychické vyčerpání, dlouhodobou frustraci či "neřešitelná" trauma s pomocí dobrého psychiatra (nebo psychologa), nemá zábrany se k němu kdykoliv vrátit.

Rodinní příslušníci a přátelé na řešení vážných duševních problémů totiž nestačí. Ti první jsou příliš zainteresovaní, ti druzí mají své vlastní problémy a také se o ně potřebují podělit. Oběma chybí odborné vzdělání, přiměřený odstup a možnost "vypomoci" v případě potřeby i medikamentózní léčbou.

Přínos odborníka?
Ve vymezeném čase existuje jen pro vás, poslouchá jen vás a dokáže klást otázky, které vám umožní přemýšlet "objevným" způsobem a nacházet nové souvislosti. Nabídne vám odborné rady a naučí vás "pracovat" s sebou. Stává se kvalifikovanou oporou.

Co musíte udělat vy?
Hledat toho správného člověka a bez zábran odejít, pokud vám někdo "nesedí", ačkoli je to skvělý a doporučený odborník. Nejde jen o odstranění příčiny, v tomto případě musí existovat "typové porozumění ".
Překonat rozpaky prvního setkání a nereagovat únikem. Nebo, naopak, po uvolnění a navigaci, kterou přinese první setkání, neupadnout do pasti omylu, že už to zvládnete, a další schůzky zrušit.
Neodmítat skupinovou terapii, pokud vám ji odborník doporučí, může přinést nečekané benefity.
• Vyhnout se "přenosu", tj. nepokládat psychiatra či psychologa za více než odborníka, netelefonovat mu a nevyhledávat ho ve volném čase. Seriózní odborník něco takového nemůže připustit, museli byste pokračovat v léčbě s někým jiným.

Autor: Lenka Kostková