Nebezpečí ve volné přírodě - vosa, komár, klíště ....

Štípnutí vosou nebo komárem, kousnutí klíštětem, šlápnutí na hada nebo mořského ježka, to vše patří k nástrahám nejen dovolených, ale i malých výletů do přírody. Jak se chránit a co dělat, když už máme bolestivé setkání za sebou?

Nebezpečí ve volné přírodě - vosa, komár, klíště ....

Vosa, včela, komár
Všechny tři typy jsou běžně se vyskytujícím hmyzem v našich zeměpisných šířkách, ale i v zahraničí. Prevencí před bodnutím komára je kromě používání repelentních prostředků (nevhodné jsou však pro kojence) i zařízení naplněné speciálními tabletami, které po umístění do elektrické zásuvky vydává vůni odpuzující komáry. Pokud takové zařízení používáte, nezapomeňte se řídit pokyny výrobce a pořádně větrat.

Abyste sebe i děti ochránili před kousnutím hmyzem, mějte na zřeteli následující rady:
Včely nebo vosy se neohánějte, protože tehdy se cítí ohrožené a spíše bodnou.
Nápoje mějte na procházce vždy uzavřené. Venku nenechávejte žádná sladká jídla.
Limonádu (zejména z lahve) dejte dítěti vypít brčkem, aby nedopatřením nespolklo i zbloudilou včelu.
Po zkonzumování sladkostí omyjte dítěti ústa a ruce.
Nenechávejte děti běhat bosé po trávě, protože včely a čmeláci opylují květiny a vosy mohou pobývat na spadaném ovoci ze stromů.
Popelnici nebo pytel s odpadky mějte uzavřeny.
Otevřená okna chraňte síťkou. Stejně i dětský kočárek.
Černé oblečení a některé pachy způsobují, že vosy se stávají agresivními. Vzdejte se raději dráždivého parfému.
Sladká vůně vzduchu (parfém, prací prostředek, krém) může přilákat hmyz.
Nefoukejte do hmyzu. Dech ho může provokovat a bude agresivnější.
Pokud se nachází v okolí vašeho domu vosí hnízdo, nepouštějte dítě do jeho blízkosti. Nikdy se ho nepokoušejte zničit! Jeho odstranění mohou provádět pouze odborníci. Nepoužívejte prostředek na zničení hmyzu. Tyto produkty jsou v podstatě pro lidské zdraví škodlivější než hmyz samotný. Vosy i komáry můžete držet ve větší vzdálenosti tím, že postavíte na stůl šálek s hřebíčkem, namočeným do vody, nebo řebíčkovým olejem.

Co hrozí?
Včel,y stejně jako sršni zanechávají po vpíchnutí žihadlo, které je třeba nejprve odstranit a následně postižené místo vydezinfikovat. Pomůže také studený obklad a nanesení antihistaminika, volně dostupného v lékárně (Fenistil gel). Po štípnutí vosou, včelou či sršněm na citlivá místa jako jsou ústa, jazyk, krk apod. hrozí otok a následné udušení - v takovém případě je třeba okamžitě přiložit na postižené místo led, sáček s mraženou zeleninou nebo alespoň oplachovat v co nejstudenější vodě a přivolat lékařskou pomoc. V případě poštípání komárem, omyjte místo mýdlovou vodou a natřete krémem s obsahem mentolu. Pokud je vaše dítě alergické na včelí jed, seznamte s touto skutečností všechny, se kterými bude trávit dny bez vás, protože je v tomto případě nezbytné poskytnout první pomoc. Většina rodičů dětí - alergiků nosí s sebou "balíček" pro zajištění první pomoci.

Klíšťata - malí a nebezpeční parazité,
jsou nositeli nebezpečných onemocnění a jejich existenci nelze podceňovat. Zejména v letním období je třeba mít oči na "stopkách". Pokud jste na těle přece jen najdete klíště, nejdůležitější je, co nejdříve jej odstranit. Nejprve místo vydezinfikujte, pak klíště pevně uchopte rukama nebo pinzetou a kývavým pohybem vytáhněte. Pozor, žádné ve směru nebo v protisměru hodinových ručiček už dávno neplatí! Úkon však musíte provést s citem, aby se hlavička parazita neutrhla a nezůstala pod kůží. V takovém případě navštivte lékaře. Pokud máte podezření, že klíště bylo zakousnuté více než 6 hodin, taktéž navštivte lékaře a pozorujte, zda se místo po několika dnech nezanítí, nemáte horečku nebo problémy se zrakem.

Co hrozí po kousnutí klíštětem?
Lymská borelióza, nebezpečné infekční onemocnění, které postihuje srdce, nervovou soustavu a klouby. V první fázi se léčí antibiotiky. Příznakem je šířící se červená skvrna v okolí kousnutí, horečka a bolesti svalů. Neméně nebezpečné je i infekční virové onemocnění klíšťová encefalitida, které má v posledních letech vzrůstající tendenci. K zvýšené teplotě a bolesti hlavy se později přidává i dezorientace a poruchy motorické koordinace. Relativně účinnou zbraní je preventivní očkování a používání repelentních přípravků. Nezapomínejte, že klíšťata se v největší míře vyskytují po dešti v horách, parcích a lesích. Po každém pobytu v přírodě se důkladně prohlédněte!

Had
Výskyt hadů je v dnešní době mnohem vzácnější. Had se člověka straní, proto poštípání hadem je spíše raritou. Přesto je pobyt v horách během slunných letních dnů, kdy se hadi mohou vyhřívat na slunci, jistým rizikem. Při kousnutíí hadem nepanikařte. Místo nad štípnutí nemačkejte ani z rány nevycucávajte jed. Co nejrychleji přivolejte lékařskou pomoc a postiženého uložte do stabilní polohy s co nejmenším pohybem. Dbejte, aby bylo pokousané místo položené níže než srdce. Prevencí je pevná turistická obuv.

Medúzy, mořský ježek
U moře se můžeme setkat i s mořskými živočichy, jejichž poštípání je velmi nepříjemné. Popálení medúzou se projeví zarudnutím a podrážděním, kůže je horká a může se objevit i kopřivka. Postižené místo vydezinfikujte malým množstvím alkoholu a přiložte na něj hrubou látku namočenou ve studené vodě. Pokud bolest neustoupí a připojí se k ní zvracení, přivolejte lékařskou pomoc. I píchnutí mořským ježkem je bolestivý suvenýr z letní dovolené. Bodliny se zarývají hluboko do chodidla. Jejich odstranění svěřte do rukou místního lékaře. Jednoduchou a nejvhodnější ochranou jsou gumové sandálky do vody, které navíc ochrání i před jinými možnými poraněními nohou.

Autor: Lenka Kostková