Nebezpečná celoroční rýma - diagnostika a léčba

Podle údajů Světové zdravotnické organizace je alergie čtvrté nejčastěji se vyskytující onemocnění na světě, přičemž i v naší republice počet alergiků stále roste.

Nebezpečná celoroční rýma - diagnostika a léčba

Chronická rýma
Chronická alergická rýma patří k nejčastějším chronickým onemocněním zejména mladé a střední generace a její výskyt se odhaduje asi na 20 procent populace. Celoroční alergická rýma je způsobena alergeny vyskytujícími se v průběhu celého roku. Jde nejčastěji o alergeny vnitřního prostředí jako jsou roztoči, spóry domovních plísní, zda alergeny zvířecího původu (srst, epitelie zvířat). Od sezónní rýmy ji odlišuje její průběh. Zatímco při sezónní přecitlivělosti, která vzniká nárazově a má i bouřlivé projevy (dušnost, svědění v nose, vodnatý výtok z nosu, slzení, kýchání, otok víček, atd.), je při celoroční rýmě působení alergenu dlouhodobé a v menších dávkách, což vyvolává trvalejší a silnější zánětlivé změny na sliznici nosu.

Jak se projevuje?
K nejčastějším projevům patří otok sliznice a neprůchodnost nosu. Svědění není časté, stejně jako ani postižení očí. Při ucpání spojovací cesty mezi nosem a dutinou středního ucha vzniká zánět středního ucha, což může zapříčinit poruchy sluchu. Také může dojít ke ztrátě čichu, či chuti, a mohou vzniknout i další komplikace, jako chronický zánět vedlejších nosních dutin, či mandlí. V důsledku stékání hlenu do nosohltanu a dýchacích cest, dochází k vykašlávání hlenu. Onemocnění jako takové však nemá akutní průběh, je spíše zdlouhavé. Často bývá špatně diagnostikováno a léčeno jako infekční rýma, což samozřejmě nevede ke zlepšení stavu.

Přecitlivělá rýma
Celoroční alergickou rýmu může připomínat nealergická přecitlivělá rýma, která má stejný průběh, není však prokázána vazba na zodpovědný alergen. U tohoto typu rýmy bývá častá denní proměnlivost potíží s kýcháním a vodnatou sekrecí z nosu ráno, a naopak neprůchodnost nosu v noci. Problémy mohou vyvolávat změny teploty a vlhkosti vzduchu, intenzivní pachy a vůně, či cigaretový kouř. Rýma je také jeden z hlavních rizikových faktorů pro vznik astmatu.

Bronchiální astma
Je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest, které se projevuje ztíženým dýcháním, pískáním, či kašlem, zahleněním a oteklou sliznicí průdušek. Zejména neléčená, resp. nedostatečně léčená, rýma přetrvávající několik let často předchází vzniku astmatu. Taková rýma se dokonce označuje jako tzv. "Preastmatický stav". Proto je důležité nepodceňovat ani ty nejbanálnější příznaky a pokud trvají déle, resp. se pravidelně opakují, nechat se odborně vyšetřit a začít co nejdříve se správnou léčbou.

Autor: Martina Dvořáková