Nebezpečná rtuť v našem těle

Rtuť (Hg) je těžký kov, se kterým se běžně denně setkáme. Tomuto setkání se nedá vyhnout. Dostává se do těla potravinami, amalgámovými plombami, ale i dýcháním. Pro lidský organismus je velmi toxická, zvláště citlivě na ni reaguje nervový systém.

Nebezpečná rtuť v našem těle

Staré národy věřily,
že rtuť dokáže léčit a používaly ji k prodlužování života či jako prostředek v kosmetice. Alchymisté ji považovali za "matku", ze které byly vytvořeny ostatní kovy.

Je to vlastně těžký kapalný kov a má poměrně dobrou vodivost elektrického proudu
Rtuť i její sloučeniny jsou pro člověka neesenciální - ke svému životu je nepotřebujeme. Každý z nás určité množství rtuti vykazuje, ale jak účinně se dokáže rtuť z těla vyloučit, to záleží na individuálních fyziologických předpokladech a zdravotním stavu jednotlivce.

Rtuť je výrazný neurotoxin
Kumuluje se a postihuje zejména centrální nervovou soustavu, periferní a vegetativní nervový systém. Hlavní cesta toxicity elementární rtuti jsou plíce, a to velmi účinná. Ale když člověk spolkne kuličku rtuti z teploměru, vyjde většinou veškerá neabsorbovaná do organismu. U sloučenin rtuti je to složitější a hlavní cestou expozice bývá gastrointestinální trakt. To platí zejména o methylrtuti.

Velmi nebezpečný je tento kov pro vyvíjející se plod v těle matky,
zejména pro vývoj jeho mozku. Rtuť totiž může způsobit - a také způsobuje závažné mentální poškození dítěte.

Přítomnost rtuti v mozku od útlého věku děťátka bývá spojována s těmito problémy
• náladovost
• zpomalená funkce nervového systému
• mentální zaostalost
• bolesti hlavy
• zhoršené vyjadřovací schopnosti
• zhoršení zraku
• ztrácení sluchu
• zhoršená paměť
• přehnaná stydlivost
• nespavost
• výbušná a podrážděná povaha
• abnormální reflexy
• třesy a tiky
• deprese
• fotofobie (světloplachost)
• anorexie
• Parkinsonova choroba
• Alzhaimerova nemoc

Mezi další projevy toxicity rtuti u člověka patří
• kovová pachuť v ústech
• krvácivost dásní
• bolesti na plicích
• zkrácený dech
• nadměrné slinění
• nadměrné pocení • šedý lem kolem krčků zubů
• poškozování ledvin
• ztráta vlasů
• tachykardie
• vysoký krevní tlak
• uvažuje se i o jejím spolupodílení se na některých typech nádorů žaludku a ledvin

Hlavní detoxikační orgány pro rtuť jsou ledviny, žlučové cesty a střeva
Ledviny mají na starost vylučování elementární rtuti Hg2 + a ve vodě rozpustných sloučenin. Žlučových cest se týká především detoxikace od methylrtuti a jejich derivátů. Methylrtuť je zásadní "játrová" sloučenina, kumuluje se v jaterních orgánech čínského pentagramu. Jde tedy o samotná játra nebo myelinové pochvy - izolační obaly periferního nervového systému.