Nejčastější nádory u mužů

Nádory na plicích a tlustém střevě - muže trápí nejvíc. Na rakovinu umírá stále méně lidí, ale v péči o onkologické pacienty je stále co dohánět. Rakovina vzniká často i důsledkem kouření a nezdravého životního stylu.

Nejčastější nádory u mužů

Která nádorová onemocnění převládají u mužů? Velmi často se vyskytuje karcinom plic a karcinom tlustého střeva. Kdybychom chtěli mluvit o tom, zda jejich počet v porovnání s jinými onemocněními klesá, nebo stoupá, obecně narůstá výskyt všech nádorů.

Existuje dokázaný způsob, jak lze rakovině předcházet?

Když mluvíme o primární prevenci, čili aby člověk rakovinu nedostal, určitě by lidé neměli kouřit. Je to jediný dokázaný faktor, který se spolupodílí na vzniku rakoviny. U ostatních faktorů jako je jídlo, stres zatím není zcela prokázáno, že způsobují onkologická onemocnění. Preventivní prohlídky pacientovi nezaručí, že rakovinu nedostane. Lékaři ji však dokáží odhalit dříve.

Které nádory lze při prohlídce zjistit?
V současnosti prohlídka dokáže odhalit pět onemocnění-rakovinu prsu, děložního čípku, konečníku, tlustého střeva a melanomu neboli rakovině kůže. Dvě hlavní onemocnění, která se dají zjistit prohlídkami, jsou čistě ženská, čili u mužů se dá zjistit menší počet chorob než u žen. Ale rozhodně by měli pravidelně chodit na kolonoskopii (vyšetření tlustého střeva).