Nejlepší cesta k dosažení cíle je správná motivace

Aby se sny staly skutečností je často potřeba vyvinout nemalé úsilí. Ale tomu musí předcházet dostatečně silná motivace. Co to je a jak se projevuje?

Nejlepší cesta k dosažení cíle je správná motivace

Co je motivace?
Pod pojmem motivace se ukrývá mnoho výrazů, např. pohyb, hýbat, ale i duševní vznět. Motivace je psychologickým procesem, kterým se do značné míry nejen aktivuje lidské chování, ale dává mu účel i směr. Vztahuje se na vše, co prožíváme, po čem toužíme, ale také k čemu máme odpor. Můžeme také říci, že motivace je vnitřní hnací silou, která žene člověka k uspokojení nenaplněných potřeb ak dosažení osobních ale i organizačních cílů. Každé lidské chování je téměř vždy něčím psychologicky motivované. Pohnutkami lidského chování jsou však i biologické, kulturní a situační faktory. Problematikou motivace se podrobně zabývá psychologie. Motivované chování člověka je pro ni velmi zajímavé, protože umožňuje nahlédnout do jádra jeho osobnosti. Motivační vlastnosti osobnosti jí dodávají znaky jedinečnosti (co jednoho člověka přitahuje, vzbuzuje u něj zájem, nepůsobí tak na druhého člověka a může se dokonce chtít od daného objektu nebo situace vzdálit, dané téma, jev, cíl jej nemusí zajímat). Jinak řečeno, naše zájmy, potřeby a hodnoty způsobují odlišnost, což je normální, vždyť každý člověk je individuální.

Znaky motivovaného chování
- Aktivace - vytváří stav připravenosti na činnost, její průběh a chování. Může přitom jít i např. o nedostatkový stav organismu, např. hlad, žízeň nebo přebytek něčeho. Pro označení těchto zdrojů aktivace můžeme použít pojmy jako pud, potřeba či snaha;
- Směrovost - každý člověk některé věci upřednostňuje, má rád, jiným se vyhýbá. Tato směrovost motivovaného chování člověka je dána postoji, zájmy či životním stylem každého z nás;
- Cílevědomost - jde o úsilí dosáhnout cel. Při tomto úsilí se uplatňuje především naše vůle, přesvědčení, ale i např. úroveň našich aspirací.

Několik kroků, jak se motivovat

  1. Promyslete a stanovte si cíl, který chcete dosáhnout - tento krok je klíčový, odvíjejí se od něj další kroky.
  2. Cíl si určujte od obecného po konkrétní (např. nejprve chcete auto, až potom konkrétní značku a typ auta).
  3. Identifikujte všechny možné překážky, které se mohou objevit při dosahování vašeho cíle.
  4. Nezaměřte se na cíle, které dobře znějí, ale na cíle, které budou pro vás přínosné a zjednoduší vám život. Popřemýšlejte a zhodnoťte všechna pro a proti.
  5. udělejte se vizualizaci svého cíle (např. vystřihněte a nalepte si obrázek např. auta, postavy ... a nalepte jej na místo, kde ho budete mít často "na očích"). 

Vizualizace vám pomůže udržet si motivaci
od samého počátku buďte motivováni začít, protože pokud se vyskytnou jakékoliv problémy při dosahování vašeho cíle, bude těžké zůstat motivovaným, pokud jste jím nebyli od samého počátku.

Pokud máte dlouhý seznam cílů nebo činností,
které byste chtěli dosáhnout či udělat, vyberte jen to, co je pro vás nejpodstatnější (v případě nějakých činností stačí 2 - 3 činnosti, které vám zaberou adekvátní množství volného času, např.2 - 3 hodiny denně a vy se budete moci věnovat i rodině, přátelům či jen tak relaxovat). Pokud je to možné, postupně si cíle přidávejte (doporučuje se k cíli přibližovat malými kroky, tempo si určuje každý sám).

Při dosahování svého cíle se spolehněte jen na sebe
Každý člověk má jiné cíle, ambice, motivaci, což znamená že nikdo nebude mít stejný zájem na vašem úspěchu při splnění a dosažení vámi vytyčeného cíle. Vše si dobře a důkladně naplánujte - pomůže vám to zvítězit nad velkými i malými úkoly a obtížemi, které na vás při dosahování vašeho vysněného cíle číhají. To, že jste nejlepší, dokazujte jen sami sobě;

Při dosahování vašeho cíle buďte vytrvalí
Nezpochybňujte své schopnosti, pozitivně myslete a věřte si. Po splnění každého úkolu, dílčích cílů, které vedou k dosažení toho hlavního, se odměňte něčím, co máte rádi nebo vás potěší (např. čokoládová tyčinka, návštěva kina ...).

Když spadnete, zvedněte se a začněte znovu
Nemusíte začínat úplně od začátku, začněte od místa, kde jste se cítili dobře, pohodlně a nedívejte se zpět. Zapomeňte na minulost, neboť každé ráno pro vás začíná nový den. A v něm spousta nový možností a šancí.