Nejnovější operace očí

Těm, které už omrzelo nosit brýle či kontaktní čočky a jsou ochotni do svých očí investovat, nabízí řada klinik už roky možnost, dát si dioptrické vady "opravit " s pomocí excimerového laseru. To není nic nového. Existuje však několik druhů laserových zákroků a stále přicházejí nové metody. Nejmodernější jsou vhodné pro děti již od 10let a pacient večer po zákroku může číst a dívat se televizi.

Nejnovější operace očí

Rohovka na našem oku je čiré tkáň bez cév, ačkoliv poměrně hustě pokryté nervovými zakončeními. Toto rovnoměrně vyklenuté "okno na oku" je důležitou součástí očního aparátu lámající světlo. Nejvíce se podílí na ostrosti našeho vidění. Ve středu má tloušťku přibližně 0,5 až 0,6 mm. Při operacích excimerovým laserem dochází k odstranění tisícin milimetru povrchové části rohovky, čímž se změní její zakřivení, a tak se vyrovná dioptrická vada oka. Na tento zákrok nepřispívají zdravotní pojišťovny.

Excimerovým laserem lze odstraňovat tyto dioptrické vady: Krátkozrakost je z nich nejčastější, postihuje až 30 % populace. Člověk vidí špatně do dálky, ale dobře na blízko. Dalekozraký může vidět špatně nejen na blízko, ale i do dálky. Astigmatismus je neschopnost vidět ostře na jakoukoli vzdálenost, příčinou je nerovnoměrné zakřivení rohovky nebo čočky.

Metody operací zrakových vad

Nejstarší metoda operací zrakových vad je eximerovým laserem. Výhodou je to, že je nejlevnější. Je vhodnější pro nízké rozpětí dioptrií, V porovnání s ostatními metodami má vyšší riziko komplikací, delší období pooperační bolesti (2 dny) i období dosažení použitelného vidění trvá 3-5 dní. Při této metodě excimerový laser odstraní pacientovi mikroskopickou povrchovou vrstvu rohovky.

Metodou LASEK se působením alkoholu uvolní povrch rohovky a následně se pomocí chirurgických instrumentů odklopí. V obnažené části rohovky se laserem odpaří vrstvička a následně se povrch rohovky zase přiloží na původní místo. Pooperační bolest trvá 12-24 hodin, použitelné vidění pacient dosáhne po 3-5 dnech.
Při metodě epi-LASIK zmiňovanou horní vrstvu rohovky odděluje speciální přístroj. Spojuje výhody LASEK a LASIK. LASIK umožňuje povrchovou lamelu seříznout s pomocí speciálního řezného systému přisátého k rohovce za pomoci vakua. Když excimerový laser pod odklopenou lamelou provede laserový zákrok, horní vrstvička rohovky se opět rozvine na původní místo. Tuto metodu určenou pro vysoké rozpětí dioptrií nedělají všechna centra, pooperační bolest by při ní měla být minimální a použitelné vidění se dosahuje po 1-2 dnech. Ve všech zmíněných případech však trvá několik týdnů stabilizace zraku.

Nejnovější je logicky nejdražší
Nejnovější a přirozeně nejdražší metodou je NeoLASIK. Na rozdíl od běžných typů laserových operací během ani po zákroku touto metodou pacient nepociťuje bolest.  Používá se při ní speciální femtosekundový laser. Pacient může po absolvování operace dokonce sám řídit domů, už v ten večer číst a dívat se na televizi. Druhý den může jít do práce. I v rámci této metody se lze rozhodnout pro více variací. Při NeoLASIK a NeoLASIK HD se používá postupně ve dvou krocích femtosekundový a excimerový laser. Oční chirurg nejprve zaměří paprsek femtosekundového laseru do jedné vrstvy uvnitř rohovky. Femtosekundový laser je laser, který dokáže v určité vrstvě rohovky vytvářet vzduchové bubliny. Ty od sebe oddělují jednotlivé vrstvy tkáně-bez použití jakýchkoliv ostrých řezných nástrojů. Jde o přípravnou fázi, po které musí následovat zákrok eximerovým laserem. Chirurg tedy po zákroku femtosekundovým laserem odklopí lamelu, která takto vznikne, a provede refrakční operaci (odstraní dioptrie) ve středu struktury rohovky, ne na jejím povrchu, kde je to bolestivé. U typu HD laser pracuje podle digitální mapy oka.

Názory na používání femtosekundového laseru se však v odborné veřejnosti liší. Výhodou této metody je, že pacientům se rychleji stabilizuje zraková ostrost a po zákroku mají o něco menší pooperační bolesti. Proto začala některá pracoviště používat femtosekundový laser v refrakční chirurgii. Na druhé straně mnohá pracoviště ho odmítli pro několik nevýhody. Rozštěpení rohovky pomocí femtosekundového laseru prý není ideálně hladké a po operaci na nerovném povrchu mohou vznikat deformace vidění. Podle některých odborníků je operace jen excimerovým laserem na povrchu oka jednodušší a má méně komplikací.

Je logické, že každé laserové centrum obhajuje své metody. Nic však pacientovi nebrání poradit se ve více klinikách, provádějících tyto oční operace .

Autor: Martina Dvořáková