Nemoc a její příčina

Naše tělo je unikátní systém, který dokonale funguje ve vzájemné harmonii. Nastane-li v něm nesoulad ( stres, vztahové problémy….), projeví se to jako niterní neklid, který není na první pohled viditelný. Ale postupně se ukládá, až vypluje navenek v podobě nemoci.

Nemoc a její příčina

Tři kořeny nemoci
Léčitel a autor knih o zdraví tvrdí, že nemoc má tři kořeny. První, materiální, spočívá v tom, co jíme. Pokud tělu chybí ideální množství bílkovin, tuků, cukrů, minerálů, vitamínů a tekutin, oslabí se. Kvalita potravin, jejich množství a správné přiřazení, je cesta jak pomoci našemu tělu, aby bylo zdravější a pevnější. Druhý kořen chorob je v energetické oblasti. Záleží na tom jak hospodaříme se svými silami. Pokud se stane, že tělo dlouhodobě přetěžujeme, zaséváme semínka onemocnění. To, že se nestráví ideální a občas přeceňují své fyzické rezervy, má vliv na vznik a rozvoj choroby. U každého se projeví jinak. Kde tyto chyby ve výživě a fyzickém i psychickém přetížení organismu "sednou", tedy kde nás to opravdu zabolí, to určuje třetí kořen nemoci. Ten patří do etické, charakterové oblasti.Záleží na tom, jaký je náš žebříček hodnot, čeho jsme schopni vzdát se, zda dokážeme v pravý čas rozeznat, co a jak máme udělat. Naše chování a myšlení určují to, v jakém orgánu a v jakém rozsahu se naše nedokonalá výživa a pohybová aktivita projeví. Každý orgán je totiž jinak posilován či zeslabován stravou a má svou roli i v oblasti psychické - prospívá, nebo naopak škodí mu určité chování a myšlení. (Například žlučník je oslabován těžkou stravou a zároveň naší nespokojeností - projevovanou navenek křikem ).

Etikoterapie
Etikoterapie vidí podstatu chorob v nemocných vztazích k sobě, k druhým, ale i k tomu, co nás přesahuje. Nemoc je podle této teorie odrazem našeho způsobu života, myšlenek a přání. Nemoc se projeví jako naše svědomí. Vrací nás zpět k sobě a nutí nás zamyslet se nad tím, co děláme špatně. V etikoterapii se pracuje se sedmi nejdůležitějšími negativními pocity, které devastují naši duši. Závist, nenávist, křivda, zloba, lítost, strach nebo trápení se za jiné. Pokud tyto pocity ovládnou naše nitro, duše onemocní. Často řešíme věci z minulosti, obáváme se budoucnosti, nevěříme přítomnosti. Naše nitro je zanesené různými zbytky, které nedokážeme nebo nechceme zpracovat. Každý orgán v těle má kromě fyziologického poslání i duchovní. Například žaludek a tlusté střevo jsou kontrolovány strachem. Ledviny se energeticky mohou oslabit kvůli neuspořádaným mezilidským vztahům. Páteř je problémem močového měchýře. Pokud máte migrénu, bolí vás hlava - to je žlučník. Lítost je nejzrádnější pocit. Z lítosti je nejvíc rakoviny. Ekzémy jsou projevem problému s játry. Škodlivé emoce způsobují výraznější a časem trvalé větší prokrvení některých orgánů a zároveň tak oslabují jiné, které se následně neprokrvují dostatečně. Může se měnit i množství a složení sekretů žláz s vnitřní sekrecí a takto se člověk doslova a fyzicky sám zalyká svou myšlenkovou negativitou. Člověk se může vyléčit tehdy, pokud je ochoten změnit své postoje, zvyky, ale i vztah k hodnotám.Nemoc je z pohledu etikoterapie hmotným otiskem nemocné duše. Vždy nám chce něco říct a přivést nás k poznání, kde jsme porušili zákon a tedy ublížili sobě či druhým. Pokud najdeme příčinu a dokážeme ji pojmenovat, je to polovina úspěchu. Pojmenovaný problém přestává být problémem.Snadněji se s ním zachází a snadněji se vyřeší. Ukliďme si v sobě a klid zavládne nejen v naší duši, ale i v našem okolí. Co jsme, to i vyzařujeme. "Člověk, který si myslí, že ho zachrání tabletky nebo zaříkávání, je již nemocný. Dodržování mravních norem a duchovnosti je mnohem důležitější než jsou obklady a injekce." (SN Lazarev)

Duše a tělo v medicíně
I v moderní medicíně najdeme vědu, která se zabývá zkoumáním vztahů mezi fyzickou a psychickou úrovní těla. Psychosomatika. U pacienta zkoumá všechno. Jeho vzhled, náladu, celkový tělesný i emoční stav, jeho současnou situaci i minulost. Jde o celostní pohled na "duši" (psychiku) a tělo, aby nebyla diagnostikována a léčena jen duše bez těla, nebo tělo bez duše, ale celý člověk. Současná medicína připouští, že na nemoci je třeba se dívat komplexněji a častou příčinou onemocnění je právě naše nitro. Německý lékař Rüdiger Dahlke se podobně jako alternativní medicína dívá na nemoc jako na poselství duše. Člověk by měl brát příznaky onemocnění jako něco, co mluví jasnou řečí, čili řečí těla. Chce nás upozornit, že se něco děje a není v pořádku. Tvrdí, že tělesné obrazy nemocí nám pomáhají přiblížit se k našim duševním potřebám. A když pochopíme poselství příznaků, příznaky mohou zmizet, neboť již nebudou zapotřebí. Každý z nás reaguje jinak na kritické situace, jinak zpracuje zážitky a emoce. Lidé s flegmatickou povahou si problémy nepřipouštějí tak jako citlivější povahy. Nebývají ani tak často nemocní. Ti citlivější, duševně labilnější ztrácejí energii ubránit se nemocem a padají až na dno svých duševních sil. Tehdy kromě odborné lékařské pomoci je třeba léčit i duši. Součástí psychosomatické léčby je i psychoterapie. Ta pomůže zejména tehdy, pokud se stav pacienta navzdory stanovené diagnóze a klasické léčbě nezlepšuje.

Občas je dobré na chvíli zpomalit a poslouchat
Co nám chce naše tělo říct? Možná je chřipka, která vás dostala v těchto dnech do postele, důsledkem vypjatých vztahů na pracovišti. Za jiných okolností byste si s ní poradili, ale když je něco vnitřně neuspořádané, stačí málo a musíte se poprat s nemocí. Popřemýšlejte, zda za vašimi zdravotními problémy nemůže být frustrace v partnerském a rodinném životě, nebo nezpracované trauma z minulosti. Jak říká klasik: "Nemoc je darem nebes, člověk se totiž dozví, jak špatně se svým tělem hospodařil. "(Anatole France). Tak zkuste být dobrými hospodáři, vaše tělo si to zaslouží.

Autor: Lenka Kostková