Antibakteriální mýdlo

Antibakteriální mýdlo - ani ano, ani ne?
O tom, že mytí rukou je významný preventivní prostředek před mnoha nemocemi, není pochyb. Jenže - čím si je mýt?
Zcela zbytečné je například doufat, že antibakteriální mýdlo ochrání před chřipkovým virem.

Antibakteriální mýdlo


Reklamy přesvědčují, že běžné mýdlo nestačí, že jedině s antibakteriálním přípravkem budou ruce čisté. Objevily se už i reklamy na prací prostředky, které varují před "všudypřítomnými nebezpečnými bakteriemi "a podtrhují nutnost používat antibakteriální výrobky.
Pochybovači zas upozorňují, že taková mýdla a prášky způsobují vyšší odolnost bakterií a obsahují zdraví škodlivé chemikálie. Tak kde je pravda?
Jako vždy-někde uprostřed. Neexistují oficiální studie ani podklady, které by potvrdily nebo vyvrátily teorii, zda užívání antibakteriálních přípravků v domácnostech zvyšuje odolnost mikroorganismů a zbytečně zatěžuje lidi. To je vše v rovině názoru. 

Před pěti lety však američtí vědci prohlásili, že antibakteriální mýdla, které se používají v domácnostech, nejsou efektivnější při snižování výskytu onemocnění, než obyčejné mýdla. Neexistuje dostatek důkazů, že antiseptické mýdlo poskytuje větší efekt než obyčejné mýdlo.


Zcela zbytečné je například doufat, že antibakteriální mýdlo ochrání před chřipkovým virem. Účinek bude mít úplně stejný, jako běžné mýdlo. Navíc se objevila tvrzení, že jedna z látek, které dezinfekční mýdla obsahují, triclosan, je rakovinotvorná a škodlivá pro nervový systém. Ve vodě z kohoutku totiž reaguje s chlórem a vzniká chloramin. Ten má přívlastek "karcinogenní". Množství takto vzniklého chloraminu je však velmi malé.


Podobně je to i s tvrzením, že antibakteriální mýdla způsobují odolnost mikroorganismů. Studie na toto téma jsou málo přesvědčivé, stále chybí jednoznačný důkaz. Každopádně k tomu třeba přistupovat  rozumně a individuálně. Jiný přístup k hygieně a dezinfekci bude vyžadovat domácnost, v nichž je citlivý kojenec, těžce nemocný starý člověk, pacient s oslabenou imunitou nebo po těžké operaci.
Jinak přistupuje k desinfekci rodina, jejíž členové jsou zdraví. Je to na individuálním zvážení.