Bojíte se Alzheimerovy choroby?

Bojíte se Alzheimerovy choroby? Nebo máte někoho s touto diagnózou v rodině? Pokud na sobě pozorujete některé z těchto příznaků, zvyšte pozornost.

Bojíte se Alzheimerovy choroby?

10 varovných příznaků Alzheimerovy choroby.

Ztráta krátkodobé i dlouhodobé paměti.
Je normální na chvíli zapomenout, jaký je den nebo kde jsme. Pokud se to stává často, je to problém.
Zhoršuje se fungování v denních aktivitách. Je normální občas zapomenout nějaký termín, jméno nebo  známého telefonní číslo a později si na ně vzpomenout.
Člověk s Alzheimerovou chorobou zapomíná tyto věci častěji a později si na ně nevzpomene. Zapomíná zejména události, které se staly nedávno.


Potíže s vykonáváním předtím známých činností.
Například telefonování, vaření. Člověk trpící Alzheimerovou chorobou ztrácí schopnost uvařit správně jídlo nebo zapomíná, že už jedl.

Potíže s řečí.
Každý má občas problém najít vhodné slovo, ale osoba s Alzheimerovou chorobou zapomíná už jednoduchá slova nebo je nahrazuje nesprávnými výrazy, čímž se stává její řeč nesrozumitelnou. Někdy používá vsuvky bez významu, tzv. slovní vatu (toto, ony).

Dezorientace v čase a prostoru.
Je normální na chvíli zapomenout, jaký je den nebo kde jsme. Ale pokud člověk trpí tímto onemocněním, stává se  mu to často nebo stále.
Může se ztratit na vlastní ulici a netrefí domů. Neví, jaký je rok, měsíc i den, často neví adresu, kde bydlí, případně si pamatuje tu starou.

Zhoršený úsudek.
Může se projevit mimoprávním zhodnocením situace a toho, co je třeba následně udělat. Například nemocný člověk nepochopí, že má horečku a že je třeba jít k lékaři nebo užít lék. Také se může nepřiměřeně obléci - v létě kožich a podobně.

Problémy s abstraktním myšlením.
Člověk s Alzheimerovou chorobou nepochopí složitější instrukce, například jako třeba vyplnit poštovní poukázku a podobně.

Nesprávné umísťování předmětů.
Každý občas zapomene, kam dal peněženku nebo klíče. Alzheimerik klade věci na nesprávná a nepřiměřená místa, například žehličku do chladničky, prsten do cukřenky apod.

Změny nálady a chování.
Každý bývá z času na čas smutný nebo náladový, ale člověk, který trpí tímto onemocněním, může střídat náladu velmi rychle a bez zjevné příčiny.

Změny osobnosti.
Osobnostní rysy  se mohou věkem trochu upravit. U osoby s Alzheimerovou chorobou se postupně jakoby smazávají původní osobnostní rysy a nahrazují je například podezíravost, odmítání, roztržitost či vystrašenost.  Někdy se objevuje lhostejnost až apatie.

Ztráta iniciativy.
Každý člověk si občas neplní povinnosti, ale po čase zase získá svou iniciativu a vrátí se k nim.
Člověk, který má diagnostikovanou Alzheimerovu chorobu, je pasivní, vyžaduje neustálé nabádání k činnosti  .