I váš lékař vede místo dialogu monolog?

Někteří lékaři se klientů téměř nic neptají, pouze se utvrzují ve svých předpokladech. Stanovení nesprávné diagnózy však bývá mnohem častěji, než uvádějí statistiky.

I váš lékař vede místo dialogu monolog?


Nesprávná diagnóza bývá velmi často důsledkem nesprávné komunikace mezi lékařem a pacientem. O okleštěném podávání informací lékařů svým pacientům, tak běžném odporu lékařů nechat nahlížet pacientům do chorobopisu, se už napsalo poměrně dost. Méně diskutovaným ačkoli stejně vážným problémem je vedení dialogu lékaře s pacientem. V mnohých ordinacích probíhá komunikace s pacientem stále v duchu zažitých pravidel hry. Lékař buď z důvodu netrpělivosti, nebo přesvědčení, že to bude umět říct lépe, přeruší úvodní povídání pacientů do půl minuty a začne klást otázky, kterými pacienta naviguje směrem ke svému předpokladu. Když narazí na symptom, který se zdá být podstatný, vede další konverzaci s pacientem tak, aby se potvrdila jeho diagnóza. Pacient, který je z odborného hlediska v nevýhodě, je tímto způsobem rozhovoru výrazně zaváděn a nemá možnost zmínit několik důležitých detailů. Díky tomu dochází k mnohým informačním nedorozuměním, stanovení nesprávných diagnóz a léčebných postupů.

Konverzaci s lékařem je tedy nutné vést trochu jinak, než bývá stále běžným zvykem:

1. Před návštěvou ordinace si promyslete, co všechno chcete říct.

2. Nenechejte se lékařem přerušit a upozorněte, že máte další důležité informace.

3. Když zájem lékaře není dostatečný, neváhejte s odchodem a obraťte se na jiného odborníka.

Autor: Martina Dvořáková