Jak se léčí lupénka?

Proti lupénce se dnes bojuje lokální či fyzikální léčbou a celkovou terapií. Tyto metody lze kombinovat, což umožňuje individuální ušití terapie každému nemocnému na míru. 

Jak se léčí lupénka?

Lokální terapie je nejstarším a nejrozšířenějším způsobem léčby. V závislosti na charakteru onemocnění se používají přípravky na odstranění ložiska, deriváty vitaminu D 3, retinoidy – deriváty vitamínu A, lokálně kortikoidy a promašťující přípravky.

Hlavním nástrojem fyzikální léčby je aplikace UV záření a fototerapie. Speciálními celotělovým nebo lokálními zářiči se aplikují pásma s přesně vymezenou vlnovou délkou. Fototerapie je velmi účinnou metodou, provádění však patří do rukou lékaře indikující způsob a dávkování UV záření tak, aby léčba byla účinná a současně bezpečná z hlediska rizika vzniku kožních nádorů.

Mezi fyzikální léčebné postupy patří i balneoterapie. Existují specializované lázně na léčbu kožních chorob. Unikátní sirovodíkové přírodní léčebné lázně ve Smrdákách  na Slovensku jsou velmi vhodným doplňkem standardní anti psoriatické léčby. Lázeňská léčba psoriázy je hrazena zdravotními pojišťovnami.

Spektrum fyzikálních postupů doplňuje laser, kterým lze ošetřovat malé plochy.

První pokusy léčit psoriázu celkově sahají do přelomu 19. a  20. století, kdy se používaly soli těžkých kovů, například rtuť, které měly slabý účinek a vysokou toxicitu.

Současná léčba se dělí na klasickou a  biologickou.

Klasická antipsoriatika se v dermatologii začala požívat počátkem 70. let minulého století. Každý z preparátů zasahuje do procesu psoriázy odlišným mechanismem . Tyto léky pozitivně změnily osud těžkých psoriatiků, u kterých lokální léky či fototerapie nebyly účinné. Užívají se převážně ve formě tablet. Klasické léky jsou určeny pro dlouhodobou léčbu. Je však třeba laboratorní a klinické monitorování pacientů s cílem předejít vzniku nežádoucích účinků na játra, ledviny či kostní dřeň.

Dalším stupněm ve vývoji antipsoriatik jsou biologické léky vyrobené metodami genového inženýrství. Tyto léky blokují zánětlivý kožní psoriatické proces na přesně definovaných místech. Cílovými strukturami léčby biologik jsou některé cytokiny, látky odpovědné za imunologický zánět v kůži a jiných orgánech. Biologické znamenají významný pokrok z hlediska účinnosti i bezpečnosti. Podle údajů ze studií se udává 75 procentní zlepšení nálezu přibližně od 45 do 88 procent pacientů. Kromě prokázaného účinku na kůži zlepšuje biologická léčba i psoriatické postižení kloubů - artritidu. Kromě vysoké účinnosti je jejich výhodou i bezpečnost. Tato skupina léků není na rozdíl od klasických antipsoriatik orgánově toxická a není potřeba tak častý laboratorní monitoring. Protože však jde o léky potlačující imunitní systém, je nutné před léčbou a během léčby vyloučit tuberkulózu či  jiné závažné infekční choroby. Biologické však nejsou léky první linie. Jsou indikovány až po selhání léčby "klasickými" antipsoriatiky nebo v případě, že tyto léky jsou kontraindikovány nebo mají nežádoucí účinky. Tady lékaři často naráží na problém s pacienty, kteří se domáhají biologické léčby, aniž byli předtím léčení klasickými léky. Léčba biologiky je finančně náročná. Indikační omezení vyžaduje schválení léku zdravotní pojišťovnou. Před zahájením terapie je třeba udělat panel předepsaných vyšetření. Po jejich kompletaci se podává návrh, který se odešle příslušné zdravotní pojišťovně.

Biologická léčba je vázána na centra pro léčbu psoriázy v některých nemocnicích. Kromě nich existují i revmatologické centra na léčbu psoriatické artritidy. Biologické se aplikují ve formě podkožních injekcí v týdenních, dvoutýdenních či 3 - měsíčních intervalech, nebo infuzí jednou za dva měsíce.

Možnosti léčby:

Lokální léčba

 - Lokální lék je určen pro venkovní použití a nanáší se přímo na kůži. Obvykle jde o krém nebo mast, která se aplikuje na postižené místo.

 - Jde o ošetření první volby. To znamená, že se nejdříve využijí možnosti lokální léčby, až potom se přistoupí k léčbě systémové.

Systémová léčba.

 - Neaplikuje se přímo na kůži, ale je podávána v jiných formách (tabletky, injekce, světelná terapie atd..). Tyto formy léčby zasahují do celého těla, a proto se používají jen při závažnějších formách psoriázy.

Existuje několik způsobů systémové léčby:

Biologická léčba. Biologické léky se získávají ze živých organismů a buněk  s cílem působit na imunitní systém. Biologická terapie působí na proteiny a buňky zasažené psoriázou.

Fototerapie. Princip účinku světelné terapie není přesně znám, ale ví se, že přirozené světlo a různé formy UV záření mohou zlepšit psoriázu. UV záření se využívá při střední až závažné formě psoriázy, která je rezistentní na lokální léčbu krémy a mastmi.

Jak postupovat při léčbě.

Aby byla úspěšná, je třeba pravidelně chodit na kontroly.

Kůži je třeba udržovat hydratovanou a vláčnou, zmírní se svědění i šupinatění. Kůže se musí ošetřovat i v období vrcholu relativního klidu. Pacient by neměl škrábat a násilně odstraňovat šupiny, tím se psoriáza aktivuje.

Je třeba dodržovat zásady zdravé výživy. Důležitý je také pravidelný pohyb a dostatek spánku.

Doporučuje se vyhýbat klimatizovaným místnostem a místům, kde je teplo a sucho.

Není vhodné používat silná mýdla a odmašťovací prostředky.

Sport sice prospívá, je třeba si však vybrat takový, při kterém nedochází k poraněním kůže.

Pomáhají také protistresové techniky (jóga, autogenní trénink, relaxační hudba).