Jaká je prevence a diagnostika rakoviny dělohy a vaječníků?

Pravidelné stěry, takzvaná cytologie, mohou odhalit už počáteční stádia změn na děložním čípku. Jde o rychlou a jednoduchou metodu a především bezbolestnou.

Jaká je prevence a diagnostika rakoviny dělohy a vaječníků?

Lidský papillomavirus je mimořádně rozšířený a často vyvolává infekce. Aby byl test co nejspolehlivější, je vhodné naplánovat si vyšetření uprostřed menstruačního cyklu. Výsledky jsou známé přibližně do dvou týdnů.Většina žen má normální nález, takže riziko onemocnění je minimální. Pokud je nález abnormální, znamená to, že vzorek obsahuje změněné buňky. Obvykle nejde o nic vážného, ale je třeba absolvovat další vyšetření, což obvykle zahrnuje opakovaný stěr či detailnější vyšetření děložního čípku kolposkopicky.

Rakovina děložního čípku je bezpříznakové onemocnění. Ve většině případů projde i několik let, než se z neléčených předrakovinných lézí vyvine rakovina. Zavedením cytologického vyšetření se v mnohých zemích světa dosáhly výrazné úspěchy, protože jde o nejúčinnější způsob diagnostiky změn na sliznici děložního čípku.

V Čechách každoročně onemocní rakovinou děložního čípku stovky žen. Více než 200 jí každý rok podlehne. Hlavní příčinou úmrtí je pozdní stanovení diagnózy.

Předcházet onemocnění pomáhá i nový druh cytologického vyšetření. Metodou Liquid-Based lze zobrazit anomálie na úrovni buňky, a tak stanovit jasnější prognózu dalšího vývoje zachycených změn.

Současná medicína nabízí jako prevenci i očkování. To souběžně s pravidelnými screeningovými vyšetřeními zajišťuje nejlepší možnou ochranu před rakovinou děložního čípku. To však neznamená, že není potřeba chodit na pravidelné prohlídky.

Co je lidský papilomavirus (HPV)

Mimořádně rozšířený virus, který často vyvolává infekce. Virus obsahuje DNA a je geneticky stabilní. Na rozdíl od chřipkového viru, který se často mění, je HPV virus geneticky stabilní. Proto očkování proti HPV infekci zaručuje dlouhodobou ochranu.

Postihuje ženy, ale i muže. Existuje více než 100 různých typů HPV. Některé způsobují běžné bradavice na rukou a chodidlech, přibližně 30 je známých jako genitální HPV, z kterých některé způsobují změny v buňkách výstelky děložního čípku. Pokud se neléčí, mohou se změnit na rakovinové buňky.

Mnoho žen se o tom, že jsou infikovány, dozvědí až z výsledků cytologie. Ohrožena je každá sexuálně aktivní žena. Existuje 15 onkogenních typů HPV, které mohou vést k vzniku karcinomu děložního čípku a  dělohy. Mezi nejčastější onkogenní typy patří HPV 16, 18, 31, 35, 39, 45, 51 a 52. HPV typy 16 a 18 jsou společně zodpovědné za 70 % případů karcinomu děložního čípku na celém světě. Z toho důvodu by vakcína proti HPV typům 16 a 18 mohla předejít 70 % případům karcinomu děložního čípku.

Vaječníky jsou nejzrádnější

Jsou uloženy v podbřišku, produkují hormony a komplexně působí na organismus ženy. Zrádné jsou v tom, že zatímco problémy s prsní žlázou nebo krčkem dělohy je možné objevit v počátečních stádiích, u vaječníků je případné zhoubné bujení obtížněji zjistitelné a nemá výrazné klinické projevy. Žena nepociťuje žádné příznaky, jako je bolest nebo nepohodlí, a to zejména v prvních stádiích onemocnění. Onemocnění je v 70 až 75 % diagnostikováno až tehdy, když je karcinom rozšířený mimo oblast malé pánve. U karcinomu vaječníků neexistuje použitelná screeningová metoda na včasné diagnostikování. V případě nevysvětlitelných bolestí břicha v oblasti malé pánve je vhodné vyhledat lékařskou pomoc. Mezi první vyšetření patří ultrasonografické vyšetření břicha.

Prevencí může být užívání hormonální antikoncepce, těhotenství či kojení a preventivní prohlídky.

Jaké jsou rizikové faktory pro vznik ovariálního karcinomu?

Rodinná anamnéza - asi 10 % karcinomů vzniká následkem zděděného sklonu k vzniku tohoto onemocnění. Pokud měla nebo má ovariální karcinom vaše matka, sestra nebo dcera, je u vás vyšší riziko.

Osobní anamnéza -ženy, které měly karcinom prsu, mají vyšší riziko.

Reprodukční anamnéza -  pravděpodobnější je riziko u žen, které začaly menstruovat před 12. rokem věku, nebo u žen, u kterých nastala menopauza před 50. rokem 

věku. Je pravděpodobnější, že vznikne u žen, které nikdy neměly děti (nebo první dítě měli po 30. roce věku) než u žen, které měly děti.

Věk - pravděpodobnost onemocnění se zvyšuje u žen po menopauze. 

Léky na plodnost - podle některých studií vědci zjistili, že dlouhodobé užívání léků na plodnost může u žen zvýšit riziko vzniku ovariálních tumorů, tedy estrogenová a hormonální substituční léčba.

Kouření a alkohol

Autor: Lenka Kostková