Mužská plodnost a antidepresiva?

Antidepresiva mohou negativně ovlivnit mužskou plodnost.

Mužská plodnost a antidepresiva?


Léky na deprese, které užívají miliony mužů, mohou snižovat plodnost, a to tím, že poškodí DNA spermií.
Tvrdí to američtí vědci, kteří zkoumali vliv antidepresiv na skupině zdravých mužů užívajících čtyři týdny Paroxetin. Výsledky studie, které byly zveřejněny v časopise New Scientist, však podle nich neznamenají nutně, že tito muži budou mít vážné problémy s početím potomka.


O vysazení antidepresiv je třeba se vždy poradit s ošetřujícím lékařem.

Vědci porovnávali vzorky spermatu 35 mužů před pokusem a po léčbě Paroxetinem. Pod mikroskopem nebylo vidět rozdíly mezi oběma vzorky-tvar a pohyb spermií byly u obou vzorků normální.Rozdíly se projevily při zkoumání DNA spermií. Podíl buněk s poškozenou DNA vzrostlz 13,8 procenta před podáváním léku na 30,3 procenta po čtyřech týdnech léčby.

Plodnost podstatné části mužů užívajících Paroxetin může být nepříznivě ovlivněna těmito změnami DNA u spermatu. Otázkou je, zda jsou tyto změny natolik výrazné, aby ovlivnily celkovou plodnost, nebo zda zbývajících 70 procent spermií s nepoškozenou DNA bude schopných zajistit životaschopné těhotenství. Za alarmující se považuje zvýšení podílu poškozené DNA ve spermiích.

Výsledek studie amerických vědců vyvolává obavy a je třeba v tomto výzkumu pokračovat.
Jiní odborníci však upozorňují, že při léčbě depresí-kromě poradenství a změny životního stylu-hrají antidepresiva stále důležitou roli. Mnoha lidem tyto léky pomohly změnit život k lepšímu a pacienti by se měli poradit se svými lékaři dříve, než je přestanou užívat.  Většina léků má určité riziko vedlejších účinků, a antidepresiva nejsou výjimkou. Navíc jsou to silné léky, a proto v určitém smyslu není překvapením, že byly odhaleny jejich další účinky na zdraví.