Nová léčba srdečních problémů

Pacientům se slábnoucím srdcem pomůže staronový lék. Účinná látka ivabradin se již několik let používá při léčbě anginy pectoris. Na základě příznivých výsledků klinických studií však byla nedávno schválena k léčbě chronického srdečního selhání.  Odborníci doufají, že pacienti z toho budou profitovat. V naší republice je přes 100 tisíc pacientů s chronickým srdečním selháním a tato diagnóza způsobuje i vysokou úmrtnost.

Nová léčba srdečních problémů

Mezi klasické projevy chronického srdečního selhání patří dušnost, únava, snížená fyzická aktivita, otoky chodidel, kotníků, nohou, nechutenství, nevolnost, pocit plnosti.

Při farmakologické léčbě chronického srdečního selhání se využívá více typů léků, jejichž cílem je snížit nemocnost a úmrtnost, zmírnit projevy onemocnění a zlepšit prognózu pacientů. Slibné vyhlídky nyní přináší lék, který dokáže optimálně snížit srdeční frekvenci inhibicí tzv. If kanálu v srdci. If kanály kontrolují spontánní srdeční frekvenci-čím více If kanálů je jakoby otevřených, tím více ženou srdce k výkonu a tím vyšší je i počet jeho úderů za minutu. Přípravek tyto kanály blokuje a přináší jakési inteligentní snižování srdeční frekvence -snižuje ji přesně o tolik, o kolik je to právě třeba pro dosažení optimální hodnoty. Přípravek umožňuje pacientům žít déle a lépe, s mířenějšími, případně odeznívajícími příznaky onemocnění. Pacienti  jsou více schopni každodenních aktivit a jejich život se tak nejen prodlouží, ale i zkvalitní. Srdeční frekvence je totiž významným faktorem, který ovlivňuje nemocnost a úmrtnost na zmíněné onemocnění. Pacientovi s chronickým srdečním selháním zvýšená srdeční frekvence škodí, protože se srdce vyčerpává. Zejména její zvýšení nad 70 tepů za minutu zhoršuje jeho kvalitu života. Ambicí staronového přípravku je stát se rovnocenným partnerem léků na srdce ze skupiny betablokátorů v rámci kombinované léčby.