Obezita není způsobená cukry

Obezitu nezpůsobují cukry, ale nesprávná životospráva.  Cukry přímo nezpůsobují obezitu, cukrovku ani žádné vážné onemocnění.  Mnohé ženy kontrolují při nákupech obsah sacharidů. Vznik či rozvoj obezity ovlivňuje zejména nedostatek pohybu, konzumace velkých porcí jídel a špatný poměr tuků a cukrů v těchto jídlech a tedy celkově nesprávná životospráva.

Obezita není způsobená cukry

Existuje ničím nepodložený mýtus, že příjem cukrů není pro člověka prospěšný. I když mnozí sacharidy velmi rádi očerňují a dávají je do souvislosti se vznikem různých onemocnění, pravda je nejednou zcela jiná. Stačí, když si uvědomíme, že fungují jako hlavní zdroj energie pro naše tělo a to znamená, že by měly být i samozřejmou součástí přijímané zdravé stravy. Problém je spíše s nedostatkem pohybu a hlavně správným poměrem a zastoupením jednotlivých složek ve stravě.
Pro optimální tělesnou hmotnost je důležitá energetická bilance, která se dá zajistit správným poměrem přijatých kalorií a dostatečnou fyzickou aktivitou. Přibírání na váze nemusí mít za následek samotný cukr, například v nápoji, ale celkový kalorický obsah nápoje.

Význam sacharidů při rozvoji obezity je v porovnání s tuky podstatně menší. Sacharidy mají nižší obsah (hustotu) energie (17kJ / g) než mají tuky (38kJ / g). Při vyšším příjmu sacharidů dochází k aktivaci sympatického nervového systému, a následně k adaptačnímu zvýšení jejich spalování. Díky tomu se zvyšuje energetický výdej. Výsledky některých studií poukazují na to, že především jednoduché cukry, zejména fruktóza a sacharóza, stimulují sympatický nervový systém a zvyšují energetický výdej. Tento jev je však závislý na množství zkonzumovaného cukru. Při dlouhodobém nadměrném příjmu sacharidů, především jednoduchých cukrů, se přebytkový cukr v těle, zejména vlivem tvorby hormonu inzulínu mění na zásobní tuk.

Například česká Společnost pro výživu doporučuje, aby byl denní příjem přidaných cukrů nižší než 10 procent z celodenního energetického příjmu, což pro dospělého, lehce fyzicky pracujícího člověka s průměrnou hmotností představuje obvykle 50 až 60 g přidaného cukru denně. Lidé si na základě této hodnoty tedy sami mohou kontrolovat příjem cukru a tedy vědět, kdy a do jaké míry hranici překročili.

Hnací silou současné vlny obezity je tedy zejména nevyvážené stravování. Zdravá strava by měla obsahovat optimální poměr tuků, sacharidů a bílkovin. Při výpočtu celkového příjmu kalorií je důležité spočítat nejen příjem z jídla, ale i tekuté stravy, přijímané ve formě nápojů. Ve většině případů stačí při hubnutí upravit velikost porcí, která bude optimální. Ve spojení s dostatečnou fyzickou aktivitou, potravinami a slazenými nápoji s nízkým obsahem kalorií si tedy lidé při hubnutí podle odborníků nemusí odepřít ani sladkosti.