Obezita zkracuje život

Obezita ukrajuje ze života. Mírně obézním lidem hrozí o padesát procent větší nebezpečí předčasné smrti. Lidé chorobně obézní přicházejí asi o deset let života. Obezita může zkrátit život o celé roky a v některých případech je stejně nebezpečná jako kouření. Po analýze 57 studií, které Evropě a Severní Americe zahrnuly v posledních deseti až patnácti letech kolem milionu lidí, to oznámili vědci z univerzity v Oxfordu.

Obezita zkracuje život

Pro měření obezity byl v těchto studiích použit tzv. index tělesné hmotnosti (BMI), který vzniká vydělením tělesné hmotnosti v kilogramech druhou mocninou výšky v metrech. Vědci zjistili, že nejmenší úmrtnost byla u lidí s BMI mezi 23 a 24, tedy v horní polovině toho, co je považováno za normální. Za nadváhu se považuje BMI mezi 25 a 29, od 30 výš jde o obezitu.

Mírná obezita, znamená zkrácení života asi o tři roky. Lidé chorobně obézní-s indexem nad 40 - přicházejí asi o deset let života, tedy přibližně tolik, jako celoživotní kuřáci. Mírně obézním lidem hrozí o 50 procent větší nebezpečí předčasné smrti než lidem s normální hmotností. Hrozí jim také o dvě třetiny větší nebezpečí, že zemřou na srdeční nebo mozkovou příhodu, a až čtyřikrát větší nebezpečí úmrtí na cukrovku a onemocnění ledvin nebo jater. O šestinu větší je pravděpodobnost úmrtí na rakovinu.