Očkování pro cesty do zahraničí a rady na cestu

Cestování, a to nejen do rizikových oblastí, je spojeno i se zvýšeným rizikem přenosných infekčních onemocnění. Proto je třeba se informovat, nejlépe na centrech cestovní medicíny o tom, co v které zemi hrozí. Ale i přestože jste se nechali očkovat, je důležitá úzkostná hygiena a obezřetnost při konzumaci vody a potravin.

Očkování pro cesty do zahraničí a rady na cestu

Zabalené nápoje v originálním obalu
Kávu a čaj si připravujte po dostatečném převaření vody, alespoň po 15 minutách, a také nepoužívejte led vyrobený z domácích zdrojů vody. Ovoce a zeleninu bychom měli jíst pouze v případě, že se dá oloupat nebo dobře umýt v převařené vodě. Zmrzlina je v létě jednou z nejrizikovějších potravin. Aby nebyla dovolená zkažená infekcí, měli bychom jíst jen průmyslově vyráběnou zmrzlinu, jako jsou například nanuky. Těžké je odolat syrových nebo nedostatečně tepelně upraveným plodům moře, ale pozor i na ně!

Čistění zubů
Zuby bychom si měli čistit pitnou vodou a neměli bychom používat společné ručníky na veřejných toaletách a zdrojem nákazy mohou být i vzduchové sušiče, kam vkládáme mokré ruce. Nekoupejte se v stojatých sladkých vodách, protože v nich mohou přežívat choroboplodné zárodky. Určitě se také vyhněte kontaktu s volně pohybujícími se zvířaty, důvodem je smrtelně nebezpečná vzteklina, ale i další přenosné choroby na člověka. Zamezte poštípání hmyzem vhodnými repelenty a v případě kousnutí rány urychleně dezinfikujte. Vyhněte se stomatologickým zákrokům, pokud nejsou nezbytné z důvodu možné špatné sterilizace stomatologických nástrojů a hrozícímu nebezpečí přenosu hepatitidy a HIV. To samé platí i o "dovozovém" tetování, kde neznáte sterilitu používaných tetovacích jehel.

Důležitá a povinná očkování
Před cestováním do zahraničí bychom měli zvážit i očkování proti různým onemocněním. V současné době mohou být při vstupu do některých zemí požadována dvě povinná očkování: očkování proti žluté zimnici a proti meningokokové meningitidě. Očkování proti meningokokové infekci je v současné době povinné pouze pro poutníky mířící do Mekky (Saudská Arábie), u kterých se v posledních letech objevila řada smrtelných případů meningokokové meningitidy. V mnoha dalších destinacích je však silně doporučováno. V současné době je očkování proti žluté zimnici vyžadováno v mnoha státech subsaharské Afriky, v některých státech Střední a Jižní Ameriky a v některých zemích u cestovatelů, kteří přijíždějí z oblastí výskytu žluté zimnice – např. v Indii. Mezinárodní směrnice a nařízení se průběžně mění, je proto dobré se v centru cestovní medicíny informovat o aktuální situaci. Při cestě do zemí s vysokým výskytem hepatitidy typu A nebo s nízkou hygienou v místě pobytu bychom se měli proti tomuto typu žloutenky dát očkovat. Jde o africké země, Asii, Středomoří, Střední Východ a Střední a Jižní Ameriku. Očkování proti hepatitidě typu B se doporučuje při dlouhodobých pobytech nebo při pobytech lidí, kteří berou drogy nebo jedou za sexuální turistikou. Očkovat by se měly také lidé s chronickým onemocněním, kteří by mohli během svého pobytu vyžadovat lékařské ošetření. Očkování je třeba v oblastech Afriky, v Jižní a Střední Americe, na Středním Východě a ve střední a jihovýchodní Asii. V případě cholery je rovněž třeba očkovat, když cestujeme do země, kde se toto onemocnění epidemicky vyskytuje. Při cestě například na Ukrajinu bychom se měli dát očkovat proti záškrtu, týká se to však především lidí starších 40 let. U japonské encefalitidy bychom měli očkování zvážit, když cestujeme do země, kde se tato nemoc epidemicky vyskytuje.

Zkontrolujte si očkování proti tetanu
Pokud se nerozhodnete pro žádné z doporučených a nepovinných druhů očkování, zkontrolujte si před cestou alespoň platnost očkování proti tetanu a případně se nechte včas přeočkovat, ať při eventuálním menším poranění nemusíte vyhledat lékařskou pomoc v cizí zemi. A určitě si vezměte s sebou i datum posledního přeočkování nebo kartičku pojištěnce, kde máte o tomto očkování záznam.

Autor: Lenka Kostková