Ohňostroj - krásná, ale (ne)bezpečná oslava

Ohňostroj patří k oslavě Silvestra. Je to nádhera, která se nevidí každý den. Jenže, ne každý sdílí nadšení z této drahé a nebezpečné atrakce. Ideální je, když ho provádí odborníci a my jsme pouhými diváky. Profesionálové si vyhradí prostor, za který nikdo z diváků nemůže a tato atrakce se stává absolutně bezpečnou. Ale jsou lidé, kteří si to tak nevychutnají, když si nemohou zábavnou pyrotechniku “osahat”. A tu je na místě opatrnost!

Ohňostroj - krásná, ale (ne)bezpečná oslava

Nebezpečná zábava
S příchodem vánočních svátků, a následně Silvestra a Nového roku se jako houby po dešti v nákupních centrech i na ulicích objevují stánky se zábavnou pyrotechnikou. Lidé hromadně kupují dělobuchy, petardy, světlice, rakety, římské svíce a další podobné výrobky, protože už patří k bujaré oslavě nejen konce roku. Pyrotechnika je však nebezpečná zábava. Na svědomí už má množství malých požárů, zejména v kontejnerech, okrasných keřích, na balkonech, ale i zranění, která mohou zanechat vážné následky i do konce života. Při používání pyrotechniky je nejneopatrnější mládež v pubertě, méně již dospělí (rizikovější jsou ti nadmíru opojení alkoholem), ale i děti bez dozoru dospělého, které ještě nedokážou odhadnout případné následky. Zábavní pyrotechnika nás má bavit, což více méně i dělá, pokud s ní umíme zacházet, neděláme ze sebe neohrožené hrdiny a dodržujeme jistá pravidla. Pyrotechnika se podle rozsahu nebezpečnosti rozděluje do čtyř tříd. Do první patří zejména prskavky, kapsle, létající motýli, atd. a povolené jsou pro osoby mladší 18 let, pokud to výslovně není v návodu zakázáno. Prodávat se mohou ve stáncích na tržištích a příležitostných trzích. Římské světlice, fontány, gejzíry, petardy, rotující slunce či barevné dýmy už patří do druhé třídy nebezpečnosti. Prodávat se mohou jen osobám starším 18 let a stejně staří je i mohou používat. Bohužel praxe již nejednou ukázala, že nezodpovědností prodejců se dostaly i rukou nezletilým dětem. Výrobky třetí a čtvrté třídy však mohou kupovat a používat pouze osoby s kvalifikací pyrotechnika, odpalovače ohňostrojů, střelmistra, nebo osoby vlastnící certifikát o absolvování školení. Jak poznáme kvalitní zábavnou pyrotechniku? Při jejím nákupu je třeba zkontrolovat, zda výrobek obsahuje označení třídy nebezpečí, návod k použití, ale také jeho zneškodnění, když selže. Vždy musí obsahovat datum výroby, spotřeby, označení výrobce či dovozce a certifikační značku Úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva. Obal nesmí být porušen a nesmí v něm chybět zápalná šňůra. Pyrotechniku ​​raději kupujte v kamenných specializovaných obchodech než v pouličních stáncích, kde je větší pravděpodobnost, že zboží nebude vyhovovat stanovených podmínkám a může být poškozeno vlhkem a mrazem.

Úrazy mohou změnit život
Opatrnosti nikdy není nazbyt, protože odpaly a výbuchy pyrotechniky dokáží způsobit různé tržné rány, popáleniny a v těch horších případech dochází k nevratnému poškození zraku či amputaci končetin. Bezohledné chování se vám může vymstít ohrožením svého, ale i cizího zdraví či majetku. Pamatujte na to, že každý výstřel provázejí mohutné zvukové efekty. Petardy a dělobuchy mohou proto při nevhodném odpálení způsobit poruchy sluchu. Kromě toho, výbušniny odpalujte co nejdále od dětí, kterým zároveň nedovolte, aby s nimi samy manipulovaly. Pyrotechniku ​​raději skladujte mimo jejich dosah a děti poučte, aby neshromažďovaly již použitou nebo ještě nevybuchlou pyrotechniku ​​ze země. Pokud se vám náhodou stane úraz, při tržné ráně nejdříve zastavte krvácení, popálená místa je třeba hned zchladit proudem čisté studené vody (15 až 20 min). V případě, že je popálení rozsáhlejšího charakteru, přikryjte ho čistým kapesníkem nebo sterilním obvazem. Z popálených rukou je třeba sundat prsteny, hodinky, ozdoby, z uší náušnice, popáleniny ničím nepotírejte a urychleně vyhledejte lékařskou pomoc. Výrobci zábavní techniky by měli sice nepovinně, ale přece připojit k návodu k použití ještě jedno přání: Pěkné prožití vánočních svátků, veselého Silvestra, vstup do nového roku pravou nohou a s použitím pouze bezpečné zábavní techniky, bez doživotního traumatu. Ale i ta nejbezpečnější pyrotechnika nepatří do rukou opilých lidí a malých dětí!