Osteoporóza láme kosti

Osteoporóza nebolí, ale láme kosti. Přibližně každá třetí žena a každý pátý muž nad 50 let jsou ohroženi osteoporózními  zlomeninami, což představuje asi 6 až 8 procent světové populace. Oslabená kost má zvýšenou křehkost a vyšší náchylnost ke zlomeninám.

Osteoporóza láme kosti

V Evropské unii dokonce každých 30 sekund utrpí někdo zlomeninu následkem osteoporózy. Vzhledem na rostoucí počet starších lidí je téměř jasné, že počet zlomenin v důsledku osteoporózy se V průběhu nejbližších desetiletí zvýší dvou až trojnásobně. Osteoporóza, lidově nazývaná také "řídké kosti", je onemocnění, při kterém dochází ke ztrátě kostní hmoty a poškození mikro architektury kostní tkáně. Ačkoliv by se mohlo zdát, že kost je tuhá hmota, není  to pravda. Kost je živá tkáň, které během celého života podléhá neustálým změnám ve formě novotvorby a odbourávání. Tyto změny musí být v dospělosti v rovnováze. Ve vyšším věku však může dojít k narušení kosti, klesá schopnost novotvorby a převládá proces jejího odbourávání, což v konečném důsledku vede k osteoporóze.

Několik rad, jak se vyhnout úrazům a zlomeninám
Oslabená kost má zvýšenou křehkost a vyšší náchylnost k zlomeninám. Mezi rizikové faktory vzniku osteoporózy, patří především věk, pohlaví, rodinná anamnéza osteoporózy, předchozí zlomenina, předčasná menopauza, léčba léky, které negativně ovlivňují kost, onemocnění jako revmatoidní artritida, chronické onemocnění jater a trávicího traktu, onemocnění příštítných žláz či nedostatečná tvorba pohlavních hormonů u mužů. Problém je o to závažnější, že osteoporóza nebolí.  Vysoký počet pacientů se neléčí a lékaři nemají prostor pro zvyšování péče.

Předpokládá se, že roční incidence osteoporózních  zlomenin krčku stehenní kosti v Evropské unii v průběhu následujících 50 roků se více než zdvojnásobí z 500 tisíc na milion. I proto Evropská komise označila rok 2012 za Evropský rok aktivního stárnutí. Byl navržen tak, aby vyzýval politiky a ostatní zúčastněné strany k podpoře aktivního stárnutí. Jehož cílem je vytvořit více příležitostí pro staré lidi, aby nepřestávali pracovat, aby nadále žili aktivní a zdravý život a hrály aktivní roli ve společnosti.  Závěry z kulatého stolu věnovaného problematice chronických onemocnění přijaté na půdě Evropského parlamentu mluví o nevyhnutelnosti více aktivit v oblasti chronických onemocnění, která jsou také označována jako nepřenosné nemoci. Díky dlouhému trvání a obecně pomalému vývoji jsou popisována jako naléhavá téma veřejného zdraví.  Jsou hlavním důvodem předčasného úmrtí na celém světě, a proto je nezbytné věnovat jim maximální pozornost jak na evropské, tak mezinárodní úrovni.

Kdy je třeba zvýšit ostražitost
Osteoporóza je onemocnění, které není doprovázeno typickými příznaky, podezření na ni můžete mít v případě, že se objeví jeden nebo více následujících faktorů:
• zlomenina krčku stehenní kosti
• už překonané zlomeniny, pokud síla způsobující úraz byla malá či zanedbatelná
• bolest zad
• nedostatek pohybu například i při jiných závažných onemocněních
• snížení výšky o víc než 3 centimetry
• nadměrná konzumace alkoholu (2 a více sklenic vína za den a 2 a více piv denně a podobně)
• nadměrné kouření více než 20 cigaret denně
• léčba kortikoidy
• u žen časná menopauza

Autor: Martina Dvořáková